BİÇABA PROJE HAVUZU
PROJE ADI PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ ŞEHİR LisansYüksek Lisans Doktora Doktora Sonrası
RHE-MEDiation (Responsive Hub for Long Term GovernancE to Destress the MEDiterranean Sea from Chemical Pollution)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
BİOSAV KTE (Kimyasal Etkin Madde Üretim)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Organik Kimya
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
İlaç Hammaddelerinde Validasyon/Verfikasyon Projesi-2022
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Analitik Kimya alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Sıvı kromatografisi ve Gaz Kromatografisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Analitik Kimya alanında doktora çalışmaları yapmış olmak. Sıvı kromatografisi ve Gaz Kromatografisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Covid 19 için ilaç ve aşı geliştirme projeleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak olan Yüksek lisans öğrencisinin biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik lisans derecesine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca virüs kültürü, hücre kültürü, sitotoksisite deneyleri, Elisa, peptit/protein karakterizasyonu, BSL-3 çalışma koşullarını gibi teknik bilgiyi öğrenmeye açık olması önemlidir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak olan araştırmacının Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Eczacılık alanlarından birinden doktora derecesine sahip olması beklenmekte olup, ilaç ve aşı geliştime projeleri için kritik alanlara, formulasyon, stabilite, toksikoloji çalışmalarına hakim olacak bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir.
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Cetuximab Mediated Molecular Targeted Cancer Threapy Through Nanoceria
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak olan Yüksel lisans öğrencisinin biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, kimya ve biyomühendislik alanlarında lisans derecesine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca hücre kültürü, sitotoksisite, flow sitometri, nanopartikül sentezi ve karakterizasyonu gibi teknikleri öğrenmeye açık olması beklenmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak olan araştırmacının, nanoilaç, kimya, malzeme, biyonanoteknoloji, biyomalzeme, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik alanlarında doktora derecesine sahip olması beklenmekte olup, nanopartikül tabanlı tedaviler alanında çalışmaya ilgisinin olması beklenmektedir.
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Peptidle fonksiyonlleştirilmiş nanoseryum'un kemik kanseri tedavisinde kullanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Projede çalışacak olan araştırmacının kimya, moleküler biyoloji ve biyomühendislik lisans derecesine sahip olması beklenmekte olup, nanopartikül sentezi, fizikokimyasal karakterizasyonu, ve biyolojik aktivite tayini için gerekli olan teknikleri öğrenmeye açık olması beklenmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Projede çalışacak olan araştırmacının kimya, moleküler biyoloji ve biyomühendislik alanlarından birinde doktora derecesine sahip olması beklenmekte olup, nanopartikül sentezi, fizikokimyasal karakterizasyonu, ve biyolojik aktivite tayini için gerekli olan teknikleri biliyor olması beklenmektedir.
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Metrology For Nanothreaputics
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Projeye katılacak olan araştırmacının kimya, moleküler biyoloji, biyomühendislik alanlarında lisans derecesine sahip olup nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyon, hücre kültürü ve deney hayvalarındaki biyolojik etkinlik analizleri gibi teknikleri kullanabilmeye ilgili olması aranmaktadır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Projeye katılacak olan araştırmacının kimya, moleküler biyoloji, biyomühendislik alanlarından herhangi birinden doktora derecesine sahip olup nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyon, hücre kültürü ve deney hayvalarındaki biyolojik etkinlik analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olması beklenmektedir.
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
PREPREG
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Polimer Kimyası, Polimer Teknolojisi, Polimer Proses
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Kullanım Ömrünü Tamamlamış Ürün ve Hammaddelerin Çimento/Beton Uygulamaları İçin Rejenerasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi, Metalurji Mühendisliği Kimya, Kimya Mühendisliği, fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi, Metalurji Mühendisliği Kimya, Kimya Mühendisliği, fizik
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ B İSTANBUL *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Kemik Kanseri (Osteosarkom) Tedavisinde Kullanılmak Üzere Süperparamanyetik (Gamma-Fe2o3@ Zno) Nanopartikülleri Içeren Multifonksiyonel Yeni Nesil Fotolüminesant Biyoaktif Camların Geliştirilmesi Ve In Vitro Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik/Biyomalzemeler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomalzemeler, biyoseramik ve biyoaktif camlar
MANİSA CELAL BAYAR Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. MANİSA *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Yüksek Dereceli Seröz Over Kanserinde Ilaç Direncinin Oluşumunda Mirnaların Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik
KOÇ Ü. TRANSLASYONEL TIP ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Nöromorfik Hesaplama Sistemleri Için Çapraz Çubuk Mimarisinde Memristör Dizinlerinin Tasarlanması Ve Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik Anabilim Dalında Yarıiletken Cihazlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik Anabilim Dalında Yarıiletken Cihazlar için Teorik Simülasyonlar
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. FİZİK B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Kayısı Çekirdeği Yağının Oleojelasyonunun Optimizasyonu, Karakterizasyonu ve Bitki Bazlı Peynir Benzeri Ürün Geliştirmede Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Süt ürünleri teknolojisi ve Bitkisel yemeklik yağ teknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Süt ürünleri teknolojisi ve Bitkisel yemeklik yağ teknolojisi. Gıda teolojisi ve tektstürünün belirlenmesi ile tıbbi aromatik bitkiler konusunda deneyim
İNÖNÜ Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. MALATYA *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Moleküler Baskılı Polimer Temelli Elektrokromik Pestisit Sensörü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Fizikokimya, Elektrokimyasal sensörler, Biyosensör, elektrokromizm
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrokimyasal sensörler/Biyosensör/elektrokromizm
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Alan Sınırlı Anti-Çözücü Buhar Destekli Kristalleştirme Yöntemi Kullanılarak Onlarca Mikron Kontrol Edilebilir Kalınlıklara Ve Milimetre Mertebesinde Yanal Alana Sahip 2b (Ba)2(Ma)Pb2i7 Ve (Ba)2(Ma)Pb2-Xbixi7 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristallerin Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. MÜHENDİSLİK F. MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜH. B. ANKARA *** BAŞVUR *** BAŞVUR
İki Boyutlu Optoelektronik Malzemeler Için Evrensel Üretim Yönteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. MÜHENDİSLİK F. MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜH. B. ANKARA *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Fiber Optik Algılayıcı Destekli Güvenli Endüstriyel Mikrodalga Isıtma Sistemi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik, fiber optik, sensörler, Matlab veya C programlama, mikrodalga teknikleri, CST simülasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik, fiber optik, sensörler, Matlab veya C programlama, mikrodalga teknikleri, CST simülasyon
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Plazmorobotik: Yumuşak Robotik Platformlar Yardımı Ile Sıcak Nokta Mühendisliği Ve Yüzey-Güçlendirilmiş Raman Spektroskopi (SERS) Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
GAZİ Ü. FEN F. KİMYA B. ANKARA *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Riemann Submersiyonlar Ve Riemann Dönüşümler Boyunca Ddvv Problemi Eşitsizlikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Diferansiyel Geometri, Manifoldlar teorisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Diferansiyel Geometri, Bezier eğri ve yüzeyleri
EGE Ü. İZMİR *** BAŞVUR *** BAŞVUR
Ürün Tasarım Aşamasına Atık Tasarımının Entegrasyonu: Ürünün Yaşam Döngüsü Boyunca Oluşturacağı Atığın Çevre Sağlığına Etkilerini En Az Olması İçin Bir Yaklaşım Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** BAŞVUR
QADET
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:NV center, implantasyon, optik karakterizasyon, kuantum sensörler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:NV center, implantasyon, optik karakterizasyon, kuantum sensörler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:NV center, implantasyon, optik karakterizasyon, kuantum sensörler
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FUTURECOM
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektromanyetik ve/veya mikromanyetik simülasyon ve/veya RF ölçümleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektromanyetik ve/veya mikromanyetik simülasyon ve/veya RF ölçümleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektromanyetik ve/veya mikromanyetik simülasyon ve/veya RF ölçümleri
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SUPERQUANT
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:elektromanyetik/mikromanyetik/çoklu fizik modelleme, süperiletkenler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:elektromanyetik/mikromanyetik/çoklu fizik modelleme, süperiletkenler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:elektromanyetik/mikromanyetik/çoklu fizik modelleme, süperiletkenler
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MEMQUD
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:memristif aygıt fabrikasyonu ve ölçümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:memristif aygıt fabrikasyonu ve ölçümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:memristif aygıt fabrikasyonu ve ölçümü
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Kimya, Kimya Öğretmenliği / Hesaplamalı organik kimya, reaksiyon mekanizması modelleme - Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği/ Hesaplamalı malzeme bilimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Kimya, Kimya Öğretmenliği / Hesaplamalı organik kimya, reaksiyon mekanizması modelleme - Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği/ Hesaplamalı malzeme bilimi - Bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik/ Yapay zeka, büyük veri ve/veya veri analitiği, finans zaman serisi, topolojik veri analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:- Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği/ Hesaplamalı malzeme bilimi - Bilgisayar mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik/ Yapay zeka, büyük veri ve/veya veri analitiği, finans zaman serisi, topolojik veri analizi
TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERK MÜDÜRLÜĞÜ (ULAKBİM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Legionella Bakterisinin Sahada Taşınabilir, Ölü-Canlı Ayırımı Yapılarak Belirlenmesini Sağlayan Sistem Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendis, mikrobiyoloji, kimya müh
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendis, mikrobiyoloji, kimya müh
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendis, mikrobiyoloji, kimya müh
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
''Kan yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanların yerinde tanısı için nanoparçacık teknolojileri kullanılarak taşınabilir sistem geliştirilmesi (LAB-A-LAMP)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:moleküler biyoloji, biyomühendis, kimya müh veya kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:moleküler biyoloji, biyomühendis, kimya müh veya kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:fizik müh, elektronik müh veya makine müh
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Konusunda Avrupa Metroloji Ağı Desteği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyoloji
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kuantum (Nanoölçek) Sıcaklık Ölçümlerine Yönelik Fotonik Termometreler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Improving the Realisation of the Kelvin by multiple fixed-point radiation thermometry (MultiFIXRad)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Lazer Hasar Eşik Değeri Ölçüm Test Sistemi Geliştirme Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Metrology for innovative nanotherapeutics
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Toprak Neminin Çok Ölçekli Gözetimi Metrolojisi Projesi (Metrology for multi-scale monitoring of soil moisture)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Pandemik Hastalıkların Tespitine yönelik Termal ve Optik Tabanlı Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TÜGİP Hizmet Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
INNOFOOD
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Beslenme ve Diyetetik
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çeşit adayı olabilecek yerli kenevir popülasyonlarının kannabinoid oranlarının belirlenmesi ve feminize tohum üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarımsal ıslah, bitki biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarımsal ıslah, bitki biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tarımsal ıslah, bitki biyoteknolojisi
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
R8A2001-BATARYA TESTLERI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisligi, Malzeme Bilimi Mühendisligi, Malzeme ve Metalurji Mühendisligi, Kimya ve Proses Mühendisligi, Metalurji Mühendisligi, Malzeme Mühendisligi, Polimer Mühendisligi, Polimer Malzeme Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisligi, Malzeme Bilimi Mühendisligi, Malzeme ve Metalurji Mühendisligi, Kimya ve Proses Mühendisligi, Metalurji Mühendisligi, Malzeme Mühendisligi, Polimer Mühendisligi, Polimer Malzeme Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisligi, Malzeme Bilimi Mühendisligi, Malzeme ve Metalurji Mühendisligi, Kimya ve Proses Mühendisligi, Metalurji Mühendisligi, Malzeme Mühendisligi, Polimer Mühendisligi, Polimer Malzeme Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
2.3. Legionella sp.?nin algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (LEGOSENS)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik Kimya Elektronik malzeme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik Kimya Elektronik malzeme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik Kimya Elektronik malzeme
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
2.1. Gıdaların soğukta bozunmalarının tespit ve takibine yönelik sensörlerin geliştirilmesi (SOBASENS)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik Elektronik Malzeme Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik Elektronik Malzeme Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik Elektronik Malzeme Kimya
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi Için Katma Değerli İleri Nanoteknolojik Malzemeler Ve Sistemler - Lignonano
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kalp damar yolu tıkanmasını erken evrede haber verecek medikal stent ile tümleşik kablosuz biyomedikal MEMS algılayıcı geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:FİZİK MALZEME ELEKTRONİK KİMYA
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:FİZİK MALZEME ELEKTRONİK KİMYA
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:FİZİK MALZEME ELEKTRONİK KİMYA
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Büyük Deprem sonrası acil gözlem araştırmaları (DEPAR-2)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik, Sismoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeofizik, Sismoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeofizik, Sismoloji
TÜBİTAK MAM - YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikro/Nanoyapılar ve nanoformülasyonlar ile kontrollü besin salımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve ilgili alanlar ya da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve ilgili alanlar ya da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve ilgili alanlar ya da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik ve ilgili alanlar
TÜBİTAK MAM İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ÇEVRE VE İNSANA DOST BİYOUYUMLU ÇOK AMA ÇLI PİEZOELEKTRİK NANOJENERATÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomühendislik - Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomühendislik - Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:- Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomühendislik - Biyomedikal Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Esnek Yamalarla Kan Basıncı Ölçüm Sistemlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Malzeme Mühendisliği - Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomedikal Mühendisliği - Biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Malzeme Mühendisliği - Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomedikal Mühendisliği - Biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği - Malzeme Mühendisliği - Elektrik/Elektronik Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği - Biyomedikal Mühendisliği - Biyomühendislik
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA İÇİN KARBON TABANLI İLERİ MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Malzeme Mühendisi
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
KARBONDİOKSİTTEN YAKIT ÜRETİMİ İÇİN TERM O-KATALİTİK PROSES GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme, heterojen katalitik prosesler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme, heterojen katalitik prosesler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme, heterojen katalitik prosesler
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eklemeli İmalat Yöntemi İle Üretilen Gözenekli Ti6al4v İmplantların Çok Katmanlı Biyoaktif Ve Antibakteriyel Kaplamalar İle Kaplanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Kimya Bölümü
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SWIR LAZER AYDINLATMA SİSTEMİ İÇİN OPTİK BİRİM GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik kart tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uygulama yazılımı tasarımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Uygulama yazılımı tasarımı
MS SPEKTRAL SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ORGANİK ATIKLARDAN PİLOT ÖLÇEKLİ BİYOHİTA N ÜRETİMİ VE SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendislliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, , sayısal modelleme, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, reaktör tasarımı, scale-up modelleme becerisi, gazlaştırma teknolojileri, biyokütleden enerji üretimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendislliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, , sayısal modelleme, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, reaktör tasarımı, scale-up modelleme becerisi, gazlaştırma teknolojileri, biyokütleden enerji üretimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendislliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, , sayısal modelleme, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, reaktör tasarımı, scale-up modelleme becerisi, gazlaştırma teknolojileri, biyokütleden enerji üretimi
GKE ENERJİ TESİSLERİ TAAHHÜT A.Ş. MUĞLA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Hidrodinamik Kavitasyon Mikroakışkan Sistem Ve CO2-Filik Elektrodokunmuş Nanoliflerle Donatılmış Yüksek Performanslı Ayırma Cihazı Ile Enerji Verimli CO2 Yakalama
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Polimer Malzeme Elektrokimya  Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Polimer Malzeme Elektrokimya  Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Polimer Malzeme Elektrokimya  Kimya
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
M1/M2 Polarize Tümör İlişkili Makrofaj Kaynaklı Enflamasyonun Prostat Kanser Hücresi Entegre Stres Yanıtı ile Karsinogeneze Etkileri ve Antiandrojen İlaç Direncindeki Rolünün Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Prostat Kanseri Tümör immünolojisi Tümör Mikroçevresi Kemoterapi ilaç direnci
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Prostat Kanseri Tümör immünolojisi Tümör Mikroçevresi Kemoterapi ilaç direnci
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Prostat Kanseri Tümör immünolojisi Tümör Mikroçevresi Kemoterapi ilaç direnci
KOCAELİ Ü. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ENDÜSTRİYEL KULLANIM AMAÇLI YENİ NESİL CV T SİSTEMİ İLE ENTEGRE EDİLMİŞ ECO-MOBİL HASSAS POZİSYONLANABİLEN BİR KALDIRMA VE TAŞIMA ROBOTUNUN TASARIMI, ANALİZİ VE İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Elektrikli Araç Teknolojisi Elektronik Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar Bilgisayar Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Elektrikli Araç Teknolojisi Elektronik Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar Bilgisayar Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Elektrikli Araç Teknolojisi Elektronik Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar Bilgisayar Mühendisliği PLC veya Gömülü sistem yazılımlar
SANVER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YOĞUN YERLEŞİM ALANLARINDA MAKİNE ÖĞRE NMESİ TABANLI KOORDİNE KABLOSUZ AĞI ENİYİLEME MODELİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Öğrenmesi veya Telekom-Haberleşme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Öğrenmesi, tercihen RL
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Öğrenmesi, tercihen RL
LİFEMOTE BİLİŞİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektromanyetik Transdüksiyona Dayalı İvme Ölçümünün Araştırılması ve Manyetik İndüksiyon ile Çalışan Silikon-Mikroişlenmiş MEMS İvmeölçer Yongalarının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yenilikçi Taramalı Uç Yongalarının Geliştirilmesi ve Taramalı Uç Tabanlı Erişilebilir Mikro/Nanoüretim Platformlarının Kazanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kanser Erken Tanısına Yönelik Tümleşik Özellikli Mikrorna Biyosensör Çiplerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik, Mikrosistemler, MEMS, Nanoteknoloji, Malzeme, Fizik
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
EPİZYOTOMİ VE ONARIMI BECERİ EĞİTİMİNİN S ANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
VRLAB ACADEMY YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARINA YÖNELİK WEBGL TABANLI DENEYLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zeka
VRLAB ACADEMY YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
AKUSTO-OPTİK ENTEGRE KANSER HÜCRESİ GÖR ÜNTÜLEME VE TEŞHİS CİHAZI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik /Fizik Müh./Optik ve Akustik Müh. prog. eğitim görenler; 1.Akustik ve akustik-yapı etkileşimleri üzerine teorik modelleme yapabilme 2.Kanserli ve sağlıklı hücrelerin biyomekanik özelliklerin; Makine Müh./Mekatronik Müh.; 1.Mikrofluidik sistemler veya mikro-kanal ve mikro-kavite sistemlerinin modellenmesini yapabilmesi veya; 2.Akışkanlar mekaniği hakkında iyi teorik bilgiye sahip olmak.COMSOL MP, ANSYS... gibi programları kullanabilme tecrübesine sahip olması.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Müh./Mekatronik Müh. olanlar; 1.Mikrofluidik sistemler veya mikro-kanal ve mikro-kavite sistemlerinin modellenmesini yapabilmesi veya; 2.Akışkanlar mekaniği hakkında iyi teorik bilgiye sahip olmak.COMSOL MP, ANSYS... gibi programları kullanabilme tecrübesine sahip olması. Elektrik -Elektronik Müh./Elektronik ve Haberleşme Müh. olanlar için; 1.Akustik saçılma, dalgaların saçılması hakkında bilgi veya tecrübe sahibi olması. 2.Donanım tasarımı ve sinyal işleme konusunda tecrübe sahibi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik -Elektronik Müh./Elektronik ve Haberleşme Müh. olanlar için; 1.Akustik saçılma, dalgaların saçılması hakkında bilgi veya tecrübe sahibi olması. 2.Donanım tasarımı ve sinyal işleme konusunda tecrübe sahibi
HYPERION İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Patlıcanda Türler Arası Melezleme Ile Dihaploidizasyon Uyartımını Kontrol Eden Gen/Lerin Kalıtımının Belirlenmesi Ve Ilgili Moleküler Markırların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bahçe bitkileri, Tarla bitkileri, Bitki koruma, Tarımsal biyoteknoloji, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bahçe bitkileri, Tarla bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal biyoteknoloji, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bahçe bitkileri, Tarla bitkileri, Bitki koruma, Tarımsal biyoteknoloji, Biyoteknoloji
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ERDEMLİ/MERSİN) MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Girişimsel Radyoloji İşlemleri İçin Bir Sıcaklık-Basınç Probu Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Temiz odada mikrofabrikasyon ve mikrosistem karakterizasyonu yapabilecek mühendislik ya da temel bilim öğrencisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Temiz odada mikrofabrikasyon ve mikrosistem karakterizasyonu yapabilecek mühendislik ya da temel bilim öğrencisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Temiz odada mikrofabrikasyon ve mikrosistem karakterizasyonu yapabilecek mühendislik ya da temel bilim mezunu
TÜRK ALMAN Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstriyel tasarım/ Ürün tasarımı, Elektrik Elektronik Müh. /IOT elektronik kart tasarım ve yazılım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstriyel tasarım/ Ürün tasarımı, Elektrik Elektronik Müh. /IOT elektronik kart tasarım ve yazılım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Endüstriyel tasarım/ Ürün tasarımı, Elektrik Elektronik Müh. /IOT elektronik kart tasarım ve yazılım
GESKON ARGE MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
UZAKTAN KONTROLLÜ GENİŞ ENERJİ SPEKTRUM LU ÇİFT FAZ MODERATÖRLÜ NÖTRON DEDEKTÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik/Elektronik Haberleşme mezunu, Nükleer Elektronikte bilgi sahibi, Donanım tasarım/geliştirme yapmış, Analog/sayısal, mikroişlemci, mikrodenetleyici ve FPGA tabanlı devre tasarımı yapabilen, Haberleşme arayüzleri/gömülü yazılım çalışmış, Altium Designer kullanabilen, YA DA Makine Müh. mezunu, Mekanik tasarım, analiz ve malzeme konularında alt yapı sahibi, Uygulamalı mühendislik araçlarını/sistemlerini ve teknik çizim ve analiz programlarını kullanabilen,(solidworks)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik/Elektronik Haberleşme mezunu, Nükleer Elektronikte bilgi sahibi, Donanım tasarım/geliştirme yapmış, Analog/sayısal, mikroişlemci, mikrodenetleyici ve FPGA tabanlı devre tasarımı yapabilen, Haberleşme arayüzleri/gömülü yazılım çalışmış, Altium Designer kullanabilen, YA DA Makine Müh. mezunu, Mekanik tasarım, analiz ve malzeme konularında alt yapı sahibi, Uygulamalı mühendislik araçlarını/sistemlerini ve teknik çizim ve analiz programlarını kullanabilen,(solidworks)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik/Elektronik Haberleşme mezunu, Nükleer Elektronikte bilgi sahibi, Donanım tasarım/geliştirme yapmış, Analog/sayısal, mikroişlemci, mikrodenetleyici ve FPGA tabanlı devre tasarımı yapabilen, Haberleşme arayüzleri/gömülü yazılım çalışmış, Altium Designer kullanabilen, YA DA Makine Müh. mezunu, Mekanik tasarım, analiz ve malzeme konularında alt yapı sahibi, Uygulamalı mühendislik araçlarını/sistemlerini ve teknik çizim ve analiz programlarını kullanabilen,(solidworks)
TTSO NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GÜNEŞ IŞIĞI ALTINDA UCUZ VE VERİMLİ KİL TABANLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK PİLOT ÖLÇEKLİ FOTOKATALİTİK HİDROJEN ÜRETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, Termodinamik, yenilenebilir enerji, sayısal modelleme-simülasyon, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, nanomalzemeler,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, Termodinamik, yenilenebilir enerji, sayısal modelleme-simülasyon, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, nanomalzemeler,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği/Hidrojen Teknolojileri, Termodinamik, yenilenebilir enerji, sayısal modelleme-simülasyon, bir programlama dilinde kod yazma, proses tasarımı, nanomalzemeler,
GKE ENERJİ TESİSLERİ TAAHHÜT A.Ş. MUĞLA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GÜÇTEN SENTETİK YEŞİL METAN ÜRETİMİ: KİL TABANLI KATALİZÖR VE PİLOT SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, termodinamik, enerji, heterojen tepkime
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, heterojen tepkime, taşınım olayları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, heterojen tepkime, taşınım olayları
GKE ENERJİ TESİSLERİ TAAHHÜT A.Ş. MUĞLA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
KALSİTİK-BRUSİT HAMMADDESİNDEN DOLOMİTİ K REFRAKTER ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Malzeme, Metalurji-Malzeme Bölümleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Malzeme, Metalurji-Malzeme Bölümleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Malzeme, Metalurji-Malzeme Bölümleri
AFYON KOCATEPE Ü. AFYONKARAHİSAR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Enerji Geri-Dönüşümlü Aktif Transfemoral Protezin Tasarımı, Kontrolü Ve Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği / Robotik, Kontrol, Mekatronik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği / Robotik, Kontrol, Mekatronik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği / Robotik, Kontrol, Mekatronik
ÖZYEĞİN Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Artificial Intelligence in Domestic Automation, Rehabilitation, and Navigational Robotics
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Robotics, Mechatronics, Mechanical Engineering
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Robotics, Mechatronics, Mechanical Engineering
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Robotics, Mechatronics, Mechanical Engineering
KADİR HAS Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Small RNA lar kullanılarak mildiyö zararlısı olan P.infestans ın kontrol edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Bitki Patojen ilişkileri Bitki Koruma Biyomühendislik Biyoinformatik Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Bitki Patojen ilişkileri Bitki Koruma Biyomühendislik Biyoinformatik Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Bitki Patojen ilişkileri Bitki Koruma Biyomühendislik Biyoinformatik Biyoteknoloji
EGE Ü. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ergenlerde Siber Zorbalıkla Mücadeleye Yönelik Masaüstü/Mobil Tabanlı Kendine Yardım Uygulamasının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
HACETTEPE Ü. EĞİTİM F. EĞİTİM BİLİMLERİ B. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK ABD. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sınav Kaygısına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Oyunlaştırılmış Kendine Yardım Uygulamasının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Grafik Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
HACETTEPE Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ELEKTRİKSEL OLARAK BÜYÜK PROBLEMLER İÇİN ELEKTROMANYETİK ANALİZ YAZILIMI GELİŞTİRME PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
ACCELERATE SİMÜLASYON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çip Üstü Pıhtı Modeli Kullanarak Hidrodinamik Kavitasyonla İndüklenen Trombolizin Deneysel Ve Sayısal Çalışması Ve Hidrodinamik Kavitasyon Destekli Kateter Yönlendirmeli Tromboliz Cihazı Prototiplenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikro Ölçekli Hidrodinamik Kavitasyon ile Aktif İlaç Kalıntılarının Giderilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar, çevre muhendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar, çevre muhendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine muhendisliği, akışkanlar mekaniği, mikroakışkanlar, çevre muhendisliği
SABANCI Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK FARKLI TÜRDE SAC METAL MALZEMELERİN LAZER KAYNAK SİSTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN PROSES TASARIMI, PARAMETRE OPTİMİZASYONU VE UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/ Alüminyum, Çelik Kaynak Metalürjisi, Malzeme Karakterizasyonu, tasarım modelleme, Simülasyon, Simufact Welding, - Fizik Bölümü / Lazer kaynak, optik, lazer malzeme etkileşimi,Simufact Welding - Makine Mühendisliği/ Tasarım Modelleme Simülasyon,Simufact Welding
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/ Alüminyum, Çelik Kaynak Metalürjisi, Malzeme Karakterizasyonu, tasarım modelleme, Simülasyon, Simufact Welding, - Fizik Bölümü / Lazer kaynak, optik, lazer malzeme etkileşimi, Simufact Welding - Makine Mühendisliği/ Tasarım Modelleme Simülasyon, Simufact Welding
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/ Alüminyum, Çelik Kaynak Metalürjisi, Malzeme Karakterizasyonu, tasarım modelleme, Simülasyon, Simufact Welding, - Fizik Bölümü / Lazer kaynak, optik, lazer malzeme etkileşimi,Simufact Welding - Makine Mühendisliği/ Tasarım Modelleme Simülasyon,Simufact Welding
CPS PRESSFORM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İki Boyutlu Tek Katmanlı Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Anziotropiye Sahip Malzemelerin Kristal Yönelimine Bağlı Elektronik, Mekanik ve Titreşimsel Özelliklerinin Hesaplanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi tabanlı hesaplamalar; yoğun madde fiziği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi tabanlı hesaplamalar; yoğun madde fiziği; iki boyutlu malzemeler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi tabanlı hesaplamalar; yoğun madde fiziği; iki boyutlu malzemeler
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FLAME RETARDANT AND ENERGY SAVİNG MİCR OCAPSULES FOR THERMAL COMFORT İN BUİLDİNGS
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Enstrümantal laboratuvar analiz cihazlarını (TGA, DSC, FTIR vb.) kullanma ve analiz sonuçlarını yorumlama yetkinliğine sahip, GPC, NMR analizlerini yorumlama yetkinliğine sahip, Literatürü, teknolojiyi ve dünya gündemini takip eden; araştırmacı ve meraklı İleri seviyede İngilizce bilen (yazılı & konuşma) Tübitak projeleri hakkında ön bilgi sahibi, tercihen tecrübeli ve projelerin yazım aşamasında ve yürütülmesinde rol almış Tercihen Mestre Nova, Origin, Chemdraw programlarını kul
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Isı Transferi analiz ve modelleme konusunda deneyimli, Design Builder, EnergyPlus gibi simülasyon programlarını kullanabilen, CFD, Ansys, Transys, Matlab programları hakkında bilgi sahibi, Bina enerji modellemesi bilgisi bulunan ve sonuçları yorumlama yetkisine sahip, HVAC konusunda bilgi sahibi,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Isı Transferi analiz ve modelleme konusunda deneyimli, Design Builder, EnergyPlus gibi simülasyon programlarını kullanabilen, CFD, Ansys, Transys, Matlab programları hakkında bilgi sahibi, Bina enerji modellemesi bilgisi bulunan ve sonuçları yorumlama yetkisine sahip, HVAC konusunda bilgi sahibi,
İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Seyreltik Akımlardan Co2 Yakalama Için Yenilikçi Mof-Silika Aerojel Kompozitlerinin Tasarımı Ve Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendiliği mezunu Projede görevi: MOF-Silika kompozitlerin sentezi ve sabit dolgulu yatak CO2 adsorpsiyon deneylerinin yürütülmesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunu Projedeki görevi: Gözenekli malzeme sentezi, fonksiyonell eştirilmesi ve ileri karakterizasyon tekniklerinin uygulanması
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği mezunu Projedeki görevi: Gözenekli malzemelerin CO2 tutma davranışlarının modellenmesi
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. (İNGİLİZCE) İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
UNLU GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILMAK ÜZE RE THERMOFİLİK ANOXYBACİLLUS TÜRLERİNE AİT A-AMİLAZLARIN POTANSİYELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Protein saflaştırma, Gen klonlama, Rekombinat protein üretimi, Endüstriyel enzim, Enzim veya protein saflaştırma, Biyoteknoloji, protein modelleme, Gıda biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Protein saflaştırma, Gen klonlama, Rekombinat protein üretimi, Endüstriyel enzim, Enzim veya protein saflaştırma, Biyoteknoloji, protein modelleme, Gıda biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Protein saflaştırma, Gen klonlama, Rekombinat protein üretimi, Endüstriyel enzim, Enzim veya protein saflaştırma, Biyoteknoloji, protein modelleme, Gıda biyoteknolojisi
ETKA BİYOTEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ SAMSUN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ANOXYBACİLLUS TÜRLERİNE AİT KSİLANAZLARI N UNLU GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Genetik, Gen klonlama, Endüstriyel enzim, Protein saflaştırma, Biyoteknoloji, Protein docking, Enzim karakterizasyonu, Gıda biyoteknolojisi, Rekombinat protein üretimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Genetik, Gen klonlama, Endüstriyel enzim, Protein saflaştırma, Biyoteknoloji, Protein docking, Enzim karakterizasyonu, Gıda biyoteknolojisi, Rekombinat protein üretimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Genetik, Gen klonlama, Endüstriyel enzim, Protein saflaştırma, Biyoteknoloji, Protein docking, Enzim karakterizasyonu, Gıda biyoteknolojisi, Rekombinat protein üretimi
ETKA BİYOTEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ SAMSUN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Obezite Ile Ilişkilendirilmiş Steap1b, Kcnq5 Ve Ucp1 Genlerinin Hastalık Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması Ve Moleküler Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Biyokimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Biyokimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Biyokimya
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İnsülin Direnci Gelişmiş Kardiyomiyositlerde Sirtüin-Deasetilazlarının Glut4 Trafiği Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi Ve Tedavi Edici Özelliğinin Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, elektrik-elektronik, biyomedikal mühendislik veya Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyofizik veya Fizyoloji mezunu olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kalp Elektrofizyolojisi, biyokimya, fizyoloji moleküler biyoloji ve genetik alanlarında deneyimi olmak
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER İÇİN ÜNİVERSAL OTOMATİK ŞANZIMAN GELİŞTİRİLMESİ VE İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mekanik tasarım (CATIA, Solidworks), Sonlu Elamanlar tasarımı (Mekanik Dayanım + Isı transferi), T.resim hazırlama, Şanzıman ve redüktör sistem tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:PCB kart tasarımı (HW+SW), sistemin senkronize çalışması için sistem yazılımı, Sistem elektronik bağlantıları, Ardinio programlama ve PWC kontrol kart tasarımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Şanzıman ve redüktör sistemi teorik tasarımı ve analizleri, Sonlu Elamanlar tasarımı (Mekanik Dayanım + Isı transferi),
TENES TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MOBİL AĞA BAĞLI ERGONOMİK MODÜLER YÜKS EK TORKLU ŞEHİR İÇİ ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARACI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gömülü Sistem Tasarımı, Kontrol Algoritması Tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Haberleşme Sistemi Tasarımı, Mobil Uygulama Yazılımı ve Sistem Optimizasyonu
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mekanik Sistemler Tasarımı, Tasarım Optimizasyonu, Dişli Sistemler Tasarımı
FCM MOBILITY ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve Kontrol
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uygulamalı matematik, karmaşık sistemler, optimizasyon, dinamik sistemler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uygulamalı matematik, karmaşık sistemler, optimizasyon, dinamik sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Uygulamalı matematik, karmaşık sistemler, optimizasyon, dinamik sistemler
KADİR HAS Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ARTTIRILMIŞ TASARIM İLE PROJE BAZLI İMALAT YÖNETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:C # yazılım geliştirme. ERP programı bilgisi, CAD çizim programları hakkında bilgi tercih sebebidir. Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:C # yazılım geliştirme. ERP programı bilgisi, CAD çizim programları hakkında bilgi tercih sebebidir. Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:C # yazılım geliştirme. ERP programı bilgisi, CAD çizim programları hakkında bilgi tercih sebebidir. Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği bölümü
MUBİTEK TASARIM BİLİŞİM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
KAPLAMA TEKNİKLERİ YARDIMIYLA SÜPER EMİCİ POLİMERLERLE YÜKSEK SIVI EMME KAPASİTESİNE SAHİP YÜZEYLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Polimer Bilimleri ve Mühendisliği, Medikal Teknolojiler, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Polimer Bilimleri ve Mühendisliği, Medikal Teknolojiler, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Polimer Bilimleri ve Mühendisliği, Medikal Teknolojiler, Endüstri Mühendisliği
BURSA ULUDAĞ Ü. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BİR KARGO FİRMASININ ŞUBE DAĞITIM PROBLE Mİ İÇİN MATSEZGİSELE DAYALI BİR ALGORİTMA VE YAZILIM GELİŞTİRME
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Farklı Servis Düzeyleri Için Ana Dağıtım Üsleri Yer Seçimi Ve Araç Rotalarının Ağ Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Lojistik Optimizasyon Problemleri Metasezgiseller&Sezgiseller Makine Öğrenmesi Algoritmaları Derin Öğrenme Algoritmaları Karma Tamsayılı Programlama Modelleri
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
OTOKLAV İLE BENZER NİTELİKLİ REÇİNE TRANSFER KALIPLAMA SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Elektrik- elektronik mühendisi, mekatronik mühendisi Isıtma sistemleri üzerine çalışmalar yapmış, - Otomasyon sistemleri tasarım kabiliyetine sahip (Tia portal)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- - Elektrik- elektronik mühendisi, mekatronik mühendisi - Isıtma sistemleri üzerine çalışmalar yapmış, - Otomasyon sistemleri tasarım kabiliyetine sahip (Tia portal)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:- Elektrik- elektronik mühendisi, mekatronik mühendisi - Isıtma sistemleri üzerine çalışmalar yapmış, - Otomasyon sistemleri tasarım kabiliyetine sahip (Tia portal)
SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL FIRINLAR LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Katalitik CO2 Hidrojenasyonu Ile Dimetil Eter Üretimini Destekleyen Süreç Yoğunlaştırma Stratejilerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Heterojen kataliz, CO2 çevrimi, reaktör modelleme, katalitik süreç modelleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Heterojen kataliz, CO2 çevrimi, reaktör modelleme, katalitik süreç modelleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Heterojen kataliz, CO2 çevrimi, reaktör modelleme, katalitik süreç modelleme
BOĞAZİÇİ Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Obsesif Kompulsif Bozukluk?Ta Olaya İlişkin Eeg Osilasyonları Ve Nöropsikolojik Testlerin Kesitsel İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilişsel Psikoloji, EEG, ERP
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilişsel Psikoloji, EEG, ERP
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilişsel Psikoloji, EEG, ERP
İZMİR EKONOMİ Ü. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İzmir Körfezi Kıyı Koruma Yapılarının Ve Kıyı Alanlarının İklim Değişikliği Ve Deniz Seviyesi Yükselmesine Karşı Dayanıklılığı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik Kıyı liman Mühendisliği Deniz Mühendisliği Yenilenebilir Denizel Enerji İklim değişikliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik Kıyı liman Mühendisliği Deniz Mühendisliği Yenilenebilir Denizel Enerji İklim değişikliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik Kıyı liman Mühendisliği Deniz Mühendisliği Yenilenebilir Denizel Enerji İklim değişikliği
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kovalent Organik Yapıların Doğal Gazı Karbondioksitten Arındırma Performanslarının Yüksek Çıktılı Bilgisayarlı Tarama ve Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Bütünleştirilmesi Ile Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Program: Kimya Mühendisliği Alan: Hesaplamalı kimya, hesaplamalı malzeme bilimi, gözenekli malzemelerin moleküler simülasyonu ve modellemesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Program: Kimya Mühendisliği Alan: Hesaplamalı kimya, hesaplamalı malzeme bilimi, gözenekli malzemelerin moleküler simülasyonu ve modellemesi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Program: Kimya Mühendisliği Alan: Hesaplamalı kimya, hesaplamalı malzeme bilimi, gözenekli malzemelerin moleküler simülasyonu ve modellemesi
KOÇ Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikrodalga Yöntemiyle ANİ2S4 (A: Zn+2, V+2, Co+2 ve Cd+2) Üçlü Metal Sülfürlerin Sentezi ve Yüksek Performanslı Lityum-Sülfür Bataryaları İçin S/Katot Tasarımları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
BARTIN Ü. FEN F. BİYOTEKNOLOJİ B. BARTIN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eşler Arasında Çatışma Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji - Aile psikolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji - Aile psikolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Psikoloji - Aile psikolojisi
KOÇ Ü. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT F. PSİKOLOJİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği / İletken polimerler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği / İletken polimerler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği / İletken polimerler
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. SİVAS *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeşil Algal Rafineri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik/Biyoteknoloji: Biyoproses Mühendisliği (Biyoreaktörler), Ayırma/Saflaştırma (Ekstraksiyon), Yaşam Döngüsü Analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik/Biyoteknoloji: Biyoproses Mühendisliği (Biyoreaktörler), Ayırma/Saflaştırma (Ekstraksiyon), Yaşam Döngüsü Analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik/Biyoteknoloji: Biyoproses Mühendisliği (Biyoreaktörler), Ayırma/Saflaştırma (Ekstraksiyon), Yaşam Döngüsü Analizi
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Analog/Rf Tümdevrelerin Makine Öğrenmesi Tabanlı Hiyerarşik Eniyilenmesi (Atölye)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektornik, Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektornik, Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektornik, Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BEYİN MR GÖRÜNTÜLERİNİN YAPAY ZEKA TEMEL Lİ HACİMSEL ANALİZ VE İZLEM UYGULAMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Projede Beyin MR görüntüleri üzerinde bölütleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2D ve 3D modeller ile beyin bölgelerinin tespiti ve bölütlenmesi, beyaz cevher lezyonlarının tespiti ve bölütlemesi gibi çeşitli problemler üzerinde çalışılacaktır. Daha çok derin öğrenme temelli modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Firma merkezi Ankara'da da olsa Türkiyenin herhangi bir yerinden destek verilebilecektir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Projede Beyin MR görüntüleri üzerinde bölütleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2D ve 3D modeller ile beyin bölgelerinin tespiti ve bölütlenmesi, beyaz cevher lezyonlarının tespiti ve bölütlemesi gibi çeşitli problemler üzerinde çalışılacaktır. Daha çok derin öğrenme temelli modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Firma merkezi Ankara'da da olsa Türkiyenin herhangi bir yerinden destek verilebilecektir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Projede Beyin MR görüntüleri üzerinde bölütleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2D ve 3D modeller ile beyin bölgelerinin tespiti ve bölütlenmesi, beyaz cevher lezyonlarının tespiti ve bölütlemesi gibi çeşitli problemler üzerinde çalışılacaktır. Daha çok derin öğrenme temelli modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Firma merkezi Ankara'da da olsa Türkiyenin herhangi bir yerinden destek verilebilecektir.
TEKNORİTMA YAZILIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
RADYOLOJİ YZ: MULTİPARAMETRİK MR'DA GÖR ÜNTÜ İŞLEME, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME TEMELLİ PROSTAT HACİM ÖLÇÜMÜ, LEZYON TESPİTİ VE İZLEM SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Projede uzaktan çalışma mevcuttur. Türkiye'nin her yerinden destek verebilir. Bilgisayarlı görü alanında 2 ve 3 boyutlu modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Özellikle MR görüntülerinin segmentastosyonu ve lezyon tespiti için model geliştirilmesi sürecinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde destek alınacaktır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Projede uzaktan çalışma mevcuttur. Türkiye'nin her yerinden destek verebilir. Bilgisayarlı görü alanında 2 ve 3 boyutlu modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Özellikle MR görüntülerinin segmentastosyonu ve lezyon tespiti için model geliştirilmesi sürecinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde destek alınacaktır.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Projede uzaktan çalışma mevcuttur. Türkiye'nin her yerinden destek verebilir. Bilgisayarlı görü alanında 2 ve 3 boyutlu modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir. Özellikle MR görüntülerinin segmentastosyonu ve lezyon tespiti için model geliştirilmesi sürecinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde destek alınacaktır.
DİSUN YAZILIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MAKİNE/DERİN ÖĞRENME DESTEKLİ OTONOM ODYOMETRE (V2) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Odyoloji Biyomedikal Mühendisliği Yapay Zeka veya Veri bilimi C# Yazılım Dili
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Odyoloji Biyomedikal Mühendisliği Yapay Zeka veya Veri bilimi C# Yazılım Dili
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Odyoloji Biyomedikal Mühendisliği Yapay Zeka veya Veri bilimi C# Yazılım Dili
AIHEAR TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Pandemi Sonrası Göçmenlik Deneyimleri, Ev-İş Dinamikleri Ve Hane İçi İlişkiler: Göçmen Ev İşçileri Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sosyoloji, Şehir Bölge Planlama, Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, Ekonomi, İstatistik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sosyoloji, Şehir Bölge Planlama, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, Ekonomi, İstatistik, Hukuk
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sosyoloji, Şehir Bölge Planlama, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, Ekonomi, İstatistik, Hukuk
BAHÇEŞEHİR Ü. FEN EDEBİYAT F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Maestro - Mikro Medikal Teknolojiler Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMER) İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Uzay Kalifiye Optiklerin Lazer Dayanıklılığının Araştırılması Ve Standartlaştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemlerinin Sürdürülebilirliğinin Ve Performansının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Genetiki/Mikrobiyoloji/Balık hastalıkları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Genetiki/Mikrobiyoloji/Balık hastalıkları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Genetiki/Mikrobiyoloji/Balık hastalıkları
KARADENİZ TEKNİK Ü. SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ F. BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ B. TRABZON *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Her2 Pozitif Meme Kanserine Karşı Teranostik Hipertermi Tedavisi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hücre kültürü, mikroskobik analizler, İmmunoblotting analizleri, spektrofotometrik analizler, DLS, FTIR analizleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hücre kültürü, mikroskobik analizler, İmmunoblotting analizleri, spektrofotometrik analizler, DLS, FTIR analizler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Hücre kültürü, mikroskobik analizler, İmmunoblotting analizleri, spektrofotometrik analizler, DLS, FTIR analizler, veri analizi, istatiksel analizler
İSTİNYE Ü. TIP F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Beş- ve Altı- Üyeli Palladahalkalı Bor Dipirometen Boyalarının Ligant-Yönelimli Yaklaşımla Geliştirilmesi ve Kanser Hücrelerinde Endojen Karbon Monoksit Görüntüleme Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Eczacılık veya Biyoloji. Organik Sentez, Boyarmadde Kimyası, Hücre Kültürü, Floresans-Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Eczacılık veya Biyoloji. Organik Sentez, Boyarmadde Kimyası, Hücre Kültürü, Floresans-Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Eczacılık veya Biyoloji. Organik Sentez, Boyarmadde Kimyası, Hücre Kültürü, Floresans-Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme.
BİNGÖL Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. BİNGÖL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ölümcül Ailesel Uykusuzlukta Prodromal Biyobelirteçler: Insanlarda Ve Farelerde Boylamsal Bir Çalışma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kan-Beyin Bariyerinden Geçebilen Peptit Sekanslarının En Gelişmiş 3D in vitro Organ Çip Modelleri Kullanılarak Seçilmesi ve Nano-Taşıyıcı Sistemler ile Entegrasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi
SABANCI Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Beyne İlaç Taşımak İçin Beyin Kılcal Damarlarında Bulunan Transitoz Proteinlerinin Hesaplamalı ve Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoinformatik, Bilgisayar Bilimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoinformatik, Bilgisayar Bilimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoinformatik, Bilgisayar Bilimi
SABANCI Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde İşletme Verimliliğinin Sağlanması Için Optimizasyon Algoritması Ile İzole Ölçüm Bölgesi İşletme Ve Sızıntı Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik/Hidroloji ve su kaynakları alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik/Hidroloji ve su kaynakları alanında doktora yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Hidrolik/Hidroloji ve su kaynakları alanında doktora yapmış olmak.
İNÖNÜ Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. MALATYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ventral Dentate Gyrus Pacap Mekanizmalarının Korku Tepkilerini Düzenlemesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Davranış deneyleri, immünohistokimya analizleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Davranış deneyleri, immünohistokimya analizleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Davranış deneyleri, immünohistokimya analizleri
BARTIN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Enjeksiyon Konfigürasyonu Ve Sınır Koşullarının Dönen Patlamalı Motorların Kararlılığına Etkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yüksek lisans öğrencisinin Havacılık/Uçak/Uzay veya Makine Mühendisliği bilim alanlarında yüksek lisans programlarının birine devam ediyor olmalıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği alanında teorik altyapısı olup ANSYS/Fluent akış çözücüsü ve ağ oluşturma programlarını kullanabiliyor durumda olmalıdır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Doktora öğrencisinin Havacılık/Uçak/Uzay veya Makine Mühendisliği bilim alanlarında doktora programlarının birine devam ediyor olmalıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yanma alanında teorik altyapısı olup ANSYS/Fluent akış çözücüsü ve ağ oluşturma programlarını kullanabiliyor durumda olmalıdır.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Doktora sonrası araştırmacının Havacılık/Uçak/Uzay veya Makine Mühendisliği bilim alanlarından birinde doktora programını tamamlamış olmalıdır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yanma alanında teorik altyapısı olup ANSYS/Fluent akış çözücüsü ve ağ oluşturma programlarını kişisel ve yüksek başarımlı bilgisayar sistemlerinde kullanabiliyor durumda olmalıdır.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. UÇAK MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İmiquimod Türevi Sübstitüe Zn(II)Pc ile in vitro ve in vivo Fotoimmüno Terapi Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
KOCAELİ Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Automatic Learning of Procedural Language from Natural Language Instructions for Intelligent Assistance
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Hesaplamalı Dilbilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Hesaplamalı Dilbilim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Hesaplamalı Dilbilim
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Bağlantılı Sürüşte Enerji Yönetimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Bölümü/Sistem Dinamiği ve Kontrol Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/Kontrol ve Kumanda Sistemleri Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Mekatronik Sistemler, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yazılım ve Kontrol
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Bölümü/Sistem Dinamiği ve Kontrol Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/Kontrol ve Kumanda Sistemleri Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Mekatronik Sistemler, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yazılım ve Kontrol
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Bölümü/Sistem Dinamiği ve Kontrol Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/Kontrol ve Kumanda Sistemleri Mekatronik Mühendisliği Bölümü/Mekatronik Sistemler, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Yazılım ve Kontrol
TARSUS Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İnsansız Hava Aracı (İHA) Fotogrametrisi ile Elde Edilen Ürünlerin Doğruluğunun Çoklu-GNSS PPP Çözümleri Kullanılarak Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Geomatik/Harita, Bilgisayar, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde yüksek lisans programında öğrenimini sürdüren, phyton ile derin öğrenme, görüntü işleme ve İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrisi konularından birinde çalışan adaylar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Geomatik/Harita, Bilgisayar, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde doktora programında öğrenimini sürdüren, phyton ile derin öğrenme, görüntü işleme ve İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrisi konularından birinde çalışan adaylar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Geomatik/Harita, Bilgisayar, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden doktora mezunu olup phyton ile derin öğrenme, görüntü işleme ve İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrisi konularından birinde çalışan adaylar
SİVAS CUMHURİYET Ü. MÜHENDİSLİK F. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ B. SİVAS *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GÖRÜNTÜ MADENCİLİĞİ İLE MEME KANSERLERİ NDE TÜMÖR INFİLTRE LENFOSİTLERİNİ TARAMA VE İMMÜNOTERAPİ UYGUNLUĞUNUN YAPAY ZEKA TABANLI TANISINA YÖNELİK KARAR DESTEK VE ANALİZ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bulut Bilişim Sistemleri Yapay zeka ve Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bulut Bilişim Sistemleri Yapay zeka ve Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bulut Bilişim Sistemleri Yapay zeka ve Derin Öğrenme
ARGENİT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BİGG AKDENİZ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ANTALYA TEKNOKENT MENTOR ARAYÜZ PROGR AMI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, Proje Destek ve Danışmanlık Hizmetleri, iş geliştirme konularında çalışmalar gerçekleştirecektir. Üniversitelerin temel bilimler, mühendislik, işletme-iktisat, uygulamalı bilimler fakültelerinden mezun çalışma arkadaşları talep edilmektedir.
ANTALYA TEKNOKENT YÖNETİCİ VE İŞLETİCİ ANONİM ŞİRKETİ ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Atmosferik Poliklorlu Dibenzo-P-Dioksinler ve Poliklorlu Dibenzo-Furanların (PCDDs/PCDFs) Dış Ortam Hava Konsantrasyonları, Gaz/Partikül Dağılımları, Çökelme Akıları ve Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Aktif hava örnekleyiciler ile dış ortam havasından PCDD/F örneklemesinin yapılması. Akredite bir laboratuvarda yapılacak analizler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Su yüzeyli örnekleyici (SYÖ) kullanarak PCDD/F'lerin kuru çökelme örneklerinin toplanmasının gerçekleştirilmesi. Akredite bir laboratuvarda yapılacak analizler sonucunda elde edilecek verilerin kuru çökelme akı ve hızlarının belirlenmesi için kullanılması.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Halihazırda yürüyen kapsamlı hava örneklemesinin (Islak ve Kuru Akı ile Dış Ortam Havası) yapıldığı projede örneklemeleri koordine etmek ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve dolayısıyla makale oluşturulmasında bulunmak.
BURSA ULUDAĞ Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Fermente Meyan Suyu Üretimi: Laktik Asit Bakterileri Ve Enzimatik Hidrolizasyonun Biyoaktif, Aroma-Aktif Ve Bazı Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Bölümü , Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇUKUROVA Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ADANA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Su-Enerji Baglantısını Optimize Etmek Için Su Temini Altyapısının Dijitallestirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Risk Barındıran Şev Bölgelerinin Ağaçlandırma Ile Güçlendirilmesinde Etkili Değişkenlerin Deneyler Doğrultusunda Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı
PAMUKKALE Ü. DENİZLİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kompozit Nanofiber Kardiyak Yamaların Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Kardiyojenik Farklılaşma Ve Transkriptomik Değişiklikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Doku Mühendisliği, Biyomalzeme, Hücre Kültürü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Doku Mühendisliği, Biyomalzeme, Hücre Kültürü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Doku Mühendisliği, Biyomalzeme, Hücre Kültürü
YILDIZ TEKNİK Ü. KİMYA METALURJİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Silisyum Heteroeklem Güneş Hücreleri Için Çekirdek-Kabuk Yapısındaki Bakır-Gümüş Pastaların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akıllı Cam Uygulamaları İçin Yenilikçi, Metal Nanotel Ve Metal Oksit İnce Film Kompozitleri (Instead)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İndirgenmiş Grafen Oksit Ve Molibden Disülfür Nanokompozitlerinin Çoklu Yaklaşım Ile Üretimi Ve Bunlarla Hazırlanan Mikrosüperkapasitörlerin Kapasitif Deiyonizasyon Performanslarının Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ENERJİ MALZEMELERİ VE DEPOLAMA CİHAZLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODTÜ-ENDAM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Süperkapasitör ile Çalışan İnvazif Olmayan Giyilebilir Glikoz Ölçer
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ENERJİ MALZEMELERİ VE DEPOLAMA CİHAZLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODTÜ-ENDAM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (E-Scaffolding) Modelinin Tasarlanması Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoinformatik ve/veya istatistik anabilim dalı./Veri analizi ve veri görselleştirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fen Bilgisi Eğitimi/Nitel Veri analizi ve Nvivo yazılımı kullanımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoinformatik ve/veya istatistik anabilim dalı./Veri analizi ve veri görselleştirme
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. EĞİTİM F. MUĞLA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Atmosferik Etkiler Nedeniyle Bozulan Görüş Kalitesinin, Görüntü İyileştirme Teknikleriyle Düzeltilmesini Sağlayan Pc-Tabanlı Ve Kaska Entegre Sistem Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Görüntü işleme, sinyal işleme, gömülü sistemler, görüntü iyileştirme, gerçek zamanlı sistemler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Görüntü işleme, sinyal işleme, gömülü sistemler, görüntü iyileştirme, gerçek zamanlı sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Görüntü işleme, sinyal işleme, gömülü sistemler, görüntü iyileştirme, gerçek zamanlı sistemler
TED Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Standart Altı Betonarme Kolonların Çevre Dostu-Akıllı-Hibrit Dış Sargı Ile Güçlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Standart altı betonarme kolonların lif takviyeli polimerler ile güçlendirilmesi, test edilmesi, davranışın analitik yöntemlerle analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Standart altı betonarme kolonların lif takviyeli polimerler ile güçlendirilmesi, test edilmesi, davranışın analitik yöntemlerle analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Standart altı betonarme kolonların lif takviyeli polimerler ile güçlendirilmesi, test edilmesi, davranışın analitik yöntemlerle analizi
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Glukansükraz E81 Temelli Enzim Mühendisliği ile Özgün Poli/Oligosakkaritlerin Üretilmesi ve Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:-Gıda Mühendisliği/ Biyoteknoloji -Moleküler Biyoloji Ve Genetik/ Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:-Gıda Mühendisliği/ Biyoteknoloji -Moleküler Biyoloji Ve Genetik/ Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:-Gıda Mühendisliği/ Biyoteknoloji -Moleküler Biyoloji Ve Genetik/ Biyoteknoloji
BAYBURT Ü. MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Depresif Bozuklukta Mitokondriyal Dna Değişiklikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:yok
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikiyatri, nörobilim, moleküler biyoloji, psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Psikiyatri, nörobilim, moleküler biyoloji, psikoloji
KOÇ Ü. TIP F. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Verimli, Kararlı Ve Pb-Içermeyen Perovskite Güneş Modüllerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme, Hesaplamalı Bilimler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme, Hesaplamalı Bilimler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme, Hesaplamalı Bilimler
İSTANBUL TEKNİK Ü. BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SAVA095
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uçuş Yazılımları / Yer İstasyonu Yazılımları test faaliyetleri ( C, C++, Pyton yazılım dillerinden en az birine hakim, literatür taraması için gerekli ingilizce bilgisine sahip kişiler tercih sebebidir.)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uçuş Yazılımları / Yer İstasyonu Yazılımları test faaliyetleri ( C, C++, Pyton yazılım dillerinden en az birine hakim, literatür taraması için gerekli ingilizce bilgisine sahip kişiler tercih sebebidir.)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Uçuş Yazılımları / Yer İstasyonu Yazılımları test faaliyetleri ( C, C++, Pyton yazılım dillerinden en az birine hakim, literatür taraması için gerekli ingilizce bilgisine sahip kişiler tercih sebebidir.)
TÜBİTAK UZAY ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Lokal Diferansiyel Mahremiyet Korumalı Zaman-Konumsal Büyük Veri Toplama Ve Analiz Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sibergüvenlik, gizlilik, veri güvenliği, lokasyon-bazlı sistemler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sibergüvenlik, gizlilik, veri güvenliği, lokasyon-bazlı sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sibergüvenlik, gizlilik, veri güvenliği, lokasyon-bazlı sistemler
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Erken Yaştaki Stresin Nesillerarası Geçişi: Davranışsal Ve Fizyolojik Yolaklar Üzerinden Bebek Gelişimine Etkiler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik (veya ilgili genetik bölümleri)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji yüksek lisans mezunu, tercihen biyolojiyle ilgili yandal/çift ana dal, iyi istatistik bilgisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Psikoloji veya Genetik alanında deneyimli, iyi istatistik bilgisi olan, insan deneylerinde deneyimli
BOĞAZİÇİ Ü. FEN-EDEBİYAT F. PSİKOLOJİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Siyasi Belirsizlik ve Reel Ekonomik Aktivite
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İktisat/finans
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İktisat/finans
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İktisat/finans
KOÇ Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. İŞLETME B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sparcity: Seyrek Hesaplama Için Bir Optimizasyon Ve Ortak Tasarım Çerçevesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:1) C/C++, Graph/Matrix/Tensor Processing, Parallel Computing 2) Python, Data Visualization
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:1) C/C++, Graph/Matrix/Tensor Processing, Parallel Computing 2) Python, Data Visualization
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:1) C/C++, Graph/Matrix/Tensor Processing, Parallel Computing 2) Python, Data Visualization
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Deniz Alanlarının Atmosferdeki CO2 Artışına Karşı Tamponlama Etkisinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deniz suyu kimyası
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deniz suyu kimyası
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Deniz suyu kimyası
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
EASYRI: TAM OTOMATİK LABORATUVAR TESTİ R EFERANS ARALIK BELİRLEME YAZILIMI GELİŞTİRME
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği gibi programlama ve makine öğrenmesi alanında çalışanlar ve diğer bölümlerde veri analizi ve veri bilimi alanında çalışanlar.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği gibi programlama ve makine öğrenmesi alanında çalışanlar ve diğer bölümlerde veri analizi ve veri bilimi alanında çalışanlar.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği gibi programlama ve makine öğrenmesi alanında çalışanlar ve diğer bölümlerde veri analizi ve veri bilimi alanında çalışanlar.
DATA4CARE BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE YAZILIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Bira Atık Ürünlerinin Değerlendirilmesi Için Mikroalg Potansiyelinin Omega-3 Açısından Zengin Hayvan Yemi Ve Gübrelere Dönüşümü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mickoalg, Yaşam Döngüsü Analizi, Sürdürülebilirlik, Kimyasal Proses Tasarımı, Sosyal ve Ekonomik etki
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mikroalg, Yaşam Döngüsü Analizi, Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Çevresel Etki, Kimyasal Proses Tasarımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mikroalg, Yaşam Döngüsü Analizi, Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Çevresel Etki, Kimyasal Proses Tasarımı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. BİLECİK *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Cok Boyutlu Kalıcılık ve Torik Topoloji
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Cebirsel Topoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Cebirsel Topoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Cebirsel Topoloji
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kontrollü Yüzey Modifikasyonları Ile Tek Tabakalı Düzlem Dışı Simetrik Ve Simetrik Olmayan Tmdc Yapılarının Her Aktivitelerinin Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya veya Fizik/Analitik Kimya veya Katihal Fiziği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Fizik/Analitik Kimya, Nanomalzemeler veya Katihal Fiziği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Katihal Fiziği, Nanomalzemeler
ERZURUM TEKNİK Ü. FEN F. TEMEL BİLİMLER B. ERZURUM *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çoklu Virüs Tayini Için Tek Kullanımlık Kağıt-Temelli Nano-Biyosensör
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:biyosensör, analitik kimya, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:biyosensör, analitik kimya, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:biyosensör, analitik kimya, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
YILDIZ TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektrolitlerin Çoklu ve Eş-Zamanlı Tespiti için Nesnelerin İnterneti Tabanlı ve Düşük Maliyetli Yeni Bir Hasta-Başı Tanı Platformu Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:analitik kimya, iyon seçici elektrotlar, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:analitik kimya, iyon seçici elektrotlar, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:analitik kimya, iyon seçici elektrotlar, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği
YILDIZ TEKNİK Ü. KİMYA METALURJİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yakın-Halkalar Ve Yakın-Halkalar Üzerindeki Modüller Üzerine Extending Özellikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik-Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı programına kayıtlı ve GAP (Groups, Algorithms, Programming) programını en az orta düzeyde bilen
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matematik-Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı programına kayıtlı ve GAP (Groups, Algorithmsi Programming) programını en az orta düzeyde bilen
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Matematik-Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı programına kayıtlı ve GAP (Groups, Algorithms, Programming) programını en az orta düzeyde bilen
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. FEN F. MATEMATİK B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK, MİKROBİYAL KAY NAKLI KSANTAN SAKIZI ÜRETİMİ VE OPTİMUM ÜRETİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BİYOMÜHENDİSLİK, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, BİYOTEKNOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:BİYOMÜHENDİSLİK, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, BİYOTEKNOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:BİYOMÜHENDİSLİK, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, BİYOTEKNOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
MOLKİM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Siyasal Temsilde Göçmen Kökenli Milletvekilleri: Hollanda Örneğinde Bir İçerik Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Göç, Siyasal İletişim, , Siyasal Temsil, İçerik Analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Göç, Siyasal İletişim, , Siyasal Temsil, İçerik Analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Göç, Siyasal İletişim, , Siyasal Temsil, İçerik Analizi
ANTALYA BİLİM Ü. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kemo-Fotodinamik Dual Terapi İçin Akıllı Nanoplatformların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:KİMYA
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:KİMYA
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:KİMYA
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FARKLI ATIKLAR VE SUBSTRATLAR KULLANILARA K YÜKSEK AKTİVİTEYE SAHİP ENZİMLERİN MİKROORGANİZMALARDAN ELDE EDİLMESİ VE SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRICI/ARTTIRICI YEM KATKI MADDELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji,biyokimya,kimya,moleküler biyoloji,biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoteknoloji,biyokimya,kimya,moleküler biyoloji,biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoteknoloji,biyokimya,kimya,moleküler biyoloji,biyomühendislik
MOLKİM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DENİZ İÇİNDE PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARMAD A KULLANILAN SU VE PETROL BAZLI SONDAJ AKIŞKANLARI VE EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİNE YÖNELİK ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, kimya mühendisi, ara yüzey termodinamiği, yüzey olayları, yüzey ve ara yüzey gerilimi ölçümleri, yüzey aktif maddeler, yüzey aktif madde konsantrasyon ve türünün tayini, metalurji ve malzeme, metallerin korozyonu, sondaj, hidrokarbon emülsiyonları, çok bileşenli karışımların stabilitesi, raf ömrü belirleme, karışımların spektrofotometrik ölçümleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, kimya mühendisi, ara yüzey termodinamiği, yüzey olayları, yüzey ve ara yüzey gerilimi ölçümleri, yüzey aktif maddeler, yüzey aktif madde konsantrasyon ve türünün tayini, metalurji ve malzeme, metallerin korozyonu, sondaj, hidrokarbon emülsiyonları, çok bileşenli karışımların stabilitesi, raf ömrü belirleme, karışımların spektrofotometrik ölçümleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, kimya mühendisi, ara yüzey termodinamiği, yüzey olayları, yüzey ve ara yüzey gerilimi ölçümleri, yüzey aktif maddeler, yüzey aktif madde konsantrasyon ve türünün tayini, metalurji ve malzeme, metallerin korozyonu, sondaj, hidrokarbon emülsiyonları, çok bileşenli karışımların stabilitesi, raf ömrü belirleme, karışımların spektrofotometrik ölçümleri
MOLKİM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Anti-ACE2 Antikor ile Dekore Edilmiş ve miR-1275 Yüklenmiş Niyozom Yapıları ile SARS-CoV-2 Viral Genomunun Hedeflenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık
ERCİYES Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. KAYSERİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Pseudomonas fragi'nin Çoğunluk Algılama (Quorum Sensing) Sistemi ve Bunun Etin Bozulması ile Ilişkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:moleküler mikrobiyoloji
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Konuma Özgün Gübreleme Için Veriye Dayalı Platform
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarım Makineleri - Hassas Tarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarım Makineleri - Hassas Tarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tarım Makineleri - Hassas Tarım
BURSA ULUDAĞ Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Machine learning assisted screening strategy for the development of novel, natural product based antiviral drug candidates and their further use in conjunction with polymeric drug carrier materials.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine öğrenmesi, istatistiksel modelleme, mühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine öğrenmesi, istatistiksel modelleme, mühendislik, kimya mühendisliği, biyomühendislik, nanoparçaçık sentezleme, ilaç taşıyıcı sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mühendislik, kimya mühendisliği, biyomühendislik, nanoparçaçık sentezleme, ilaç taşıyıcı sistemler
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Vücut sıvılarından Kardiyovasküler Hastalık Parametrelerini Saptamaya Ve İzlemeye Yönelik MEMS Yapılı Sensör Sistemleri (KARMEMS)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Fizik Elektronik Malzeme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Fizik Elektronik Malzeme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Fizik Elektronik Malzeme
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İskemik Kalp Hastalığı Modelinde Na+/K+-ATPaz Pompası ile Etkileşen Proteinlerin Saptanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Memeli hücre kültürü, SDS-AGE, Western Blot, immünpresipitasyon deneyleri, immünfloresans ve konfokal mikroskop çalışmaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Memeli hücre kültürü, SDS-AGE, Western Blot, immünpresipitasyon deneyleri, immünfloresans ve konfokal mikroskop çalışmaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Memeli hücre kültürü, SDS-AGE, Western Blot, immünpresipitasyon deneyleri, immünfloresans ve konfokal mikroskop çalışmaları
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. TIP F. TIBBİ FARMAKOLOJİ ABD. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Tek Kütle Numaralı Deforme Çekirdeklerin Kolektif Jiromanyetik Faktörlerinin (gR) Mikroskobik Teorisi ve Taban Durum Dönme Bantlarına Ait Nükleer Jiromanyetik Faktörlerin (g) Sistematiği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik veya Fizik Mühendisliği programı/Nükleer fizik çalışma alanı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik veya Fizik Mühendisliği programı/Nükleer fizik çalışma alanı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Nükleer fizik
SAKARYA Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. SAKARYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FARKLI SEKTÖRLERDE KULLANILAN GELENEKSEL YÜZEY AKTİF MADDELERE İYİ BİR ALTERNATİF OLARAK: ÇEVRE DOSTU, MİKROBİYAL KAYNAKLI YÜZEY AKTİF MADDELERİN TARANMASI VE ÜRETİM OPTİMİZASYONLARININ YAPILMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, BİYOMÜHENDİSLİK, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, MİKROBİYOLOJİ,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, BİYOMÜHENDİSLİK, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, MİKROBİYOLOJİ,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, BİYOMÜHENDİSLİK, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, MİKROBİYOLOJİ,
MOLKİM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Nsclc Tedavisinde Hedefe Yönelik EGFR İnhibitörlerinin Sentezlenmesi, Antikanser Etki Mekanizmalarının Araştırılması ve Yapısal Dinamik Çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya ve Biyokimya / Benzokinon bileşiklerinin sentezlenmesi ve in vitro aktivite çalışmaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya ve Yapısal Biyoloji / Pirazolin ve Tiyazol hibritlerinin sentezlenmesi, anti-kanser aktivelerinin çalışılması, target protein EGFR ile an aktif molekülün yapısal biyoloji çalışmaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya ve Yapısal Biyoloji / Benzokinon ve Pirazolin-Tiyazol hibritlerinin sentezlenmesi, anti-kanser aktivelerinin çalışılması, target protein EGFR ile an aktif bulunan molekülün yapısal biyoloji çalışmaları
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YER ALTI GÖRÜNTÜLEME RADARI İLE ÇIĞ VE HEYELAN ALTINDA KAYIP ARAMA
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinde yüksek lisans yapıyor olmak. Kontrol sistemleri, uzaktan kontrollü araç tasarımı ve kontrolü üzerinde çalışmaları bulunmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden birinden mezun olmak. Radar sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Matematik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden birinden mezun olmak. Bulanık mantık konularında çalışmaları bulunmak.
VİVALANCH ELEKTRONİK OTOMASYON TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikroservis Tabanlı Mimariler Için Büyüklük Ölçüm Yöntemi Ve Ölçüm Otomasyon Aracı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikroalg Temelli Sürdürülebilir CO2 Azaltma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Mikroalgal Biyokütlenin Biyodizel, Biyodegredant ve Biyosorbent Temelli Yeşil Enerji Kaynağı Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Kimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Kimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Çevre Mühendisliği, Kimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisi
GAZİ Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Koklear Implantlarda Kullanılmak Üzere İnce Film Elektrod Demeti Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Nanoteknoloji Katı Mekaniği, Sonlu Elemanlar Analizi, Biotriboloji, MEMS, Ölçüm Teknolojileri, Algılayıcılar, Nanoteknoloji , Biyoenstrümantasyon, Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihaz)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Nanoteknoloji Katı Mekaniği, Sonlu Elemanlar Analizi, Biotriboloji, MEMS, Ölçüm Teknolojileri, Algılayıcılar, Nanoteknoloji , Biyoenstrümantasyon, Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihaz)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Katı Mekaniği, Sonlu Elemanlar Analizi, Biotriboloji, MEMS, Ölçüm Teknolojileri, Algılayıcılar, Nanoteknoloji , Biyoenstrümantasyon, Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihaz)
HACETTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Borofen Sentezi ve Fotoelektrokimyasal ve Fotokatalitik Hidrojen Üretiminde Kullanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme ve metalurji mühendisliği Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları: Fotokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme ve metalurji mühendisliği Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları: Fotokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme ve metalurji mühendisliği Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları: Fotokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
MARMARA Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Suyun Elektrolizindeki Hidrojen Üretim Reaksiyonu (Her) Ve Oksijen Üretim Reaksiyonlarında (Oer) Kullanılacak Metal Organik Kafes (Mof) Yapılarından Üretilen Çift Fonksiyonlu Elektrokatalizörler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Maleme metalurji mühendisliği Çalışma Alanları: elektrokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Maleme metalurji mühendisliği Çalışma Alanları: elektrokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Maleme metalurji mühendisliği Çalışma Alanları: elektrokatalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
MARMARA Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Doğal Hibrit Hidrojellerin Kullanılmasıyla Gerçekçi Kanser Metastaz Modellerinin Oluşturulması ve Metastaz Sürecinin Çoklu-Omiks Tekniklerle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Tıp, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Tıp, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Tıp, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Eczacılık
ANKARA Ü. FEN F. KİMYA B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Batarya Kutuları için Akıllı Hafif İşlevselleştirilmiş Malzemeler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Makina Mühendisliği; Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Makina Mühendisliği; Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Makina Mühendisliği; Makine Mühendisliği
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Üçlü Negatif Meme Kanserinde Abemasiklib Yüklü Lipid-Polimer Hibrit Nanopartiküllerin Terapötik Etkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Farmasötik Teknoloji, Analitik Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Farmasötik Teknoloji, Analitik Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Farmasötik Teknoloji, Analitik Kimya
SAKARYA Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOLOJİ ABD. SAKARYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çok Bileşenli Polimerizasyon Yöntemi Ile Farklı Aromatik Politiyoürelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yüksek Lisans Programları: Kimya Yüksek Lisans Programı, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Çalışma Alanları: Organik kimya, analitik kimya, polimer kimyası, sentez, karakterizasyon, hidrojen eldesi, ağır metal giderimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Doktora Programları: Kimya Doktora Programı, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Doktora Programı Çalışma Alanları: Organik kimya, analitik kimya, polimer kimyası, sentez, karakterizasyon, hidrojen eldesi, ağır metal giderimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çalışma Alanları: Organik kimya, analitik kimya, polimer kimyası, sentez, karakterizasyon, hidrojen eldesi, ağır metal giderimi
ATILIM Ü. MÜHENDİSLİK F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Dental İmplant Osseointegrasyonunu Arttıran ve Hızlandıran Biyoaktif ve Antimikrobiyal Arayüz Malzemeleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Diş Hekimliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Diş Hekimliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Diş Hekimliği
LOKMAN HEKİM Ü. TIP F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
N-Kadherin Mimetik Biyoaktif Sekansın Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmünomodülatör Cevap Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kök Hücre Biyolojisi, Biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kök Hücre Biyolojisi, Biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre Biyolojisi, Biyomühendislik
LOKMAN HEKİM Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kanserin Hipertermi Destekli Kemoterapisinde Kullanılma Potansiyeli Olan Altın Nano-Çubuk/Polimer Esaslı Bir Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Nanomalzeme Sentezi ve Karakterizasyonu, İlaç Taşıyıcı Sistemler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik/Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Nanomalzeme Sentezi ve Karakterizasyonu, İlaç Taşıyıcı Sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik/Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Nanomalzeme Sentezi ve Karakterizasyonu, İlaç Taşıyıcı Sistemler
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Rüptüre Olmamış Anterior Sirkülasyon Anevrizmalarında Nörofizyolojik Takip ile Geçici Klipslerin Optimum Kalma Süresinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:SİNİRBİLİM, FİZYOLOJİ, ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:SİNİRBİLİM, NÖROLOJİ, FİZYOLOJİ, ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:SİNİRBİLİM, NÖROLOJİ, FİZYOLOJİ, ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP F. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ B. NÖROŞİRÜRJİ ABD. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Jakobiyen Varyetelerin Burulmalı Altgrupları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Keywords: Elliptic curves, hyperelliptic curves, jacobians, torsion points Brief description: Studying growth of torsion orders of elliptic curves (and jacobians of hyperelliptic curves) after base change of number fields.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Keywords: Elliptic curves, hyperelliptic curves, jacobians, torsion points Brief description: Studying growth of torsion orders of elliptic curves (and jacobians of hyperelliptic curves) after base change of number fields.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Keywords: Elliptic curves, hyperelliptic curves, jacobians, torsion points Brief description: Studying growth of torsion orders of elliptic curves (and jacobians of hyperelliptic curves) after base change of number fields.
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MATEMATİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Polinomiyal Dinamik Sistemlerde Bazı Kesişim Sorunları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:keywords: Arithmetic dynamics, algebraic curves, iterations of polynomials, preperiodic points Brief Description: Studying the behaviour of rational points under iterations of polynomials over number fields and finite fields.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:keywords: Arithmetic dynamics, algebraic curves, iterations of polynomials, preperiodic points Brief Description: Studying the behaviour of rational points under iterations of polynomials over number fields and finite fields.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:keywords: Arithmetic dynamics, algebraic curves, iterations of polynomials, preperiodic points Brief Description: Studying the behaviour of rational points under iterations of polynomials over number fields and finite fields.
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Temel Modüller Ve Çizge Magma Cebirleri İçin İzomorfizma Problemi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Birleşmelli Halkalar ve Cebirler, Modül Teori, Homolojik Cebir
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Birleşmelli Halkalar ve Cebirler, Modül Teori, Homolojik Cebir
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Birleşmelli Halkalar ve Cebirler, Modül Teori, Homolojik Cebir
HACETTEPE Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Derin Dekarbonizasyon Hedefleri Altında Türk Ulaştırma Sektörü: Temelden Yukarıya Modelleme Perspektifinden Modlar Arası Geçiş Ve Finansal Etkiler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği / Yöneylem - Enerji Sistemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği / Yöneylem - Enerji Sistemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği / Yöneylem - Enerji Sistemleri
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SAVH001
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinde veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesi Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji alanlarından birinde
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinde veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesi Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji alanlarından birinde çalışma, Hücre kültürü, antikor geliştirme, antijen-antikor temelli immun test ve sistemlerin, veya biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışma tercih nedenidir
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinde veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesi Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji alanlarından birinde çalışma, Hücre kültürü, antikor geliştirme, antijen-antikor temelli immun test ve sistemlerin, veya biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışma tercih nedenidir
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sentez Gazından Temiz Hidrojen Ve Metan Üretimi İçin Seçici Katmanı Mxene Nanoplaka İçeren Yüksek Başarımlı Polimer-Bazlı Kovuklu Elyaf Membranların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Dogal Gaz ve Biyogazdan Helyum, Azot, Co2 ve C2-C4 Hidrokarbonların Ayrılması Için Yüksek Serbest Hacimli Özgün Polimerlerlerden Hazırlanan Nanokompozit Membranlar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Polimer Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Polimer Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Polimer Mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Metal Bir Yüzeyde Yörüngesel Manyetik Momentler Tarafından Yapılan Moleküler Kiral Ayırım
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik. Malzeme Bilimi, Malzeme Mühendisliği lisans programlarından bir yüksek lisans öğrencisi. Çalışma alanı olarak elektronik simülasyon, yoğun fonksiyonelleri teori (DFT) hesapları, sıkı bağlanma (tight-binding) simülasyonları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik. Malzeme Bilimi, Malzeme Mühendisliği lisans programlarından bir doktora öğrencisi. Çalışma alanı olarak elektronik simülasyon, yoğun fonksiyonelleri teori (DFT) hesapları, sıkı bağlanma (tight-binding) simülasyonları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Fizik veya Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği veya benzer alanlarda doktora yapmış bir doktora sonrası araştırmacı. Gereken deneysel beceriler, temel kimyasal laboratuvar becerileri ve organik moleküller ile metal nanopartikül sentezi ve işlevselleştirme tecrübesi tercih sebebidir
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TIBBÎ VE AROMATİK BİTKİLERDEN YAĞ ÇIKARMA AMAÇLI UYARLANABİLİR MİKRODALGA DESTEKLİ DESTİLASYON SİSTEM TASARIMI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendsliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendsliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendsliği
HABWAVE SOLUTION ELEKTRONİK ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ISPARTA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İki Boyutlu Geçiş-Metali Halojenür Ve Oksitlerin Gerçek Zamanlı Optik Gözlem Fırını Ile Sentezi Ve Temel Özelliklerin Çalışılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:iki boyutlu malzemeler, kimyasal buhar biriktirme, temiz oda aygıt fabrikasyon, taramalı fotoakım mikroskopisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:iki boyutlu malzemeler, kimyasal buhar biriktirme, temiz oda aygıt fabrikasyon, taramalı fotoakım mikroskopisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:iki boyutlu malzemeler, kimyasal buhar biriktirme, temiz oda aygıt fabrikasyon, taramalı fotoakım mikroskopisi
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Esg-Finansal Performans İlişkisi Ve Bu İlişkide Reklam Ve Ar-Ge Harcamalarının Rolü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İşletme, Endüstri Mühendisliği, İktisat-Ekonomi ve benzeri / Yönetim Bilimleri, Örgüt Kuramı ve Sosyolojisi, Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya İstatistik-Ekonometri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İşletme, Endüstri Mühendisliği, İktisat-Ekonomi ve benzeri / Yönetim Bilimleri, Örgüt Kuramı ve Sosyolojisi, Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya İstatistik-Ekonometri (zaman serileri ve panel veri analizi)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yönetim Bilimleri, Örgüt Kuramı ve Sosyolojisi, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya İstatistik-Ekonometri (zaman serileri ve panel veri analizi)
İSTANBUL TEKNİK Ü. İŞLETME F. İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Dron (Sensör) Ağları Için Terahertz Haberleşme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik muhendisligi / Haberleşme, kablosuz haberlesme, kablosuz ağlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik muhendisligi / Haberleşme, kablosuz haberlesme, kablosuz ağlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik muhendisligi / Haberleşme, kablosuz haberlesme, kablosuz ağlar
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Hasarlı Binalarda Güçlendirme Amaçlı Yenilikçi Yüksek Performanslı Tekstil Ürünlerinin Ve Tekstil Donatılı Çimento Esaslı Kompozitlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
EGE Ü. EMEL AKIN MESLEK Y.O. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Biyolojik, Çevre ve Gıda Örneklerinde Bulunan Kapsaisinin Mikroekstraksiyon Yöntemleri ile Birleştirilmiş Dörtlü İzotop Seyreltme Kütle Spektrometrisi ile Eser Seviyelerde Yüksek Doğruluk ve Duyarlılıkta Tayini
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
YILDIZ TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Application of Physics Aware Machine Learning Algorithms on Heterogeneous Integration Problems
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektromanyetik Teori, Mikrodalgalar, Antenler, Yapay Sinir Ağları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektromanyetik Teori, Mikrodalgalar, Antenler, Yapay Sinir Ağları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektromanyetik Teori, Mikrodalgalar, Antenler, Yapay Sinir Ağları
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Güçlü Bağlanma Rejiminde Grafen Plazmon Ve Moleküler Titreşim Arasındaki Koherent Bağlanma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Chemistry, Physics, Materials Science, Any type of Engineering
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Chemistry, Physics, Materials Science, Any type of Engineering
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Chemistry, Physics, Materials Science, Any type of Engineering
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Patates Kabuğu Atığı Esaslı Zein/Chia Tohumu Musilajı/Alizarin/Ag Nanopartikül ile Oluşturulacak pH Duyarlı Akıllı Biyonanokompozit Filmlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Tavuk Filetolarında Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Gıda Muhafaza
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Gıda Muhafaza
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji, Nanobiyoteknolojii Gıda Ambalajlama, Polimer Teknolojisi, Nanokompozit film ve kaplamalar, Gıda Muhafaza
ARDAHAN Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. ARDAHAN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Evsel Katı Atık Yönetimi İçin En Uygun Yöntem Ve Yer Alternatiflerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Optimizasyon Modelinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği
BURSA TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Environmental friendly and low-power, multi-elemental gas sensors for air and water quality monitoring in urban and rural areas.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Materials Science Polymer Chemistry Electronic Engineering Chemical Engineering
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Microelectronics Nanotechnology/cleanroom device fabrication Chemical and gas sensors Materials Science Polymer Chemistry Electronic Engineering Chemical Engineering
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Microelectronics Nanotechnology/cleanroom device fabrication Chemical and gas sensors Materials Science Graphene and Metal Oxides (Perovskites) Polymer Chemistry Electronic Engineering Chemical Engineering
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Su Dağıtım Sistemlerinde İdari Su Kayıplarının Yönetimi İçin En Uygun Sayaç Değişimi Periyodunun Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve/veya içme suyu dağıtım sistemlerinin yönetimi konularında Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı veya İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve/veya içme suyu dağıtım sistemlerinin yönetimi konularında Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı veya İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İstatistiksel veri analizi ve/veya istatistik analiz ve uygulamaları ve/veya içme suyu dağıtım sistemlerinin yönetimi konularında çalışmaları olmak.
AKDENİZ Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TELEMETRE VERİ AYRIŞTIRMA VE ÇEVRE BİRİMLERİ SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisi Sayısal Modülasyon ve Dalga Formları veya Sayısal Devre Tasarımı ve FPGA
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisi Sayısal Modülasyon ve Dalga Formları veya Sayısal Devre Tasarımı ve FPGA
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisi Sayısal Modülasyon ve Dalga Formları
SVD SİSTEM ELEKTRİK ELEKTRONİK VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
RecMine - Çevre Dostu Geri-Dönüşüm Teknolojileri ile Maden Atıklarının Çevresel Ayak Izinin Azaltılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ROBOTİK VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ROMER) ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Neolitik Çatalhöyük Sıva Örneklerinin Arkeometrik İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Bina Elemanlarında Termal Enerji Depolama (TESBE): Gelişmiş Bina Enerji Verimliliği ve Bina Sakinlerinin Termal Konforu Için Yeni ve Düşük Maliyetli Sürdürülebilir Kompozitlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Anadolu'da Farklı İklim Tiplerinin ve Küresel Isınmanın Soğuğa Adapte Canlıların Epigenomlarında Yarattığı Etkilerin P. Zonatus Tür Grubundan Genom Çapında Metilom Verileri ile Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:türleşme, filogenetik, populasyon genetiği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:türleşme, filogenetik, populasyon genetiği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:türleşme, filogenetik, populasyon genetiği
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. BURDUR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eklemeli İmalat Ve Elektrokaplama Aracılığıyla Yüksek Dayanımlı Metalik Kafes Yapıların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eklemeli imalat, kafes yapılar, elektrokaplama, kompozit malzemeler, mekanik özellikler, mikromekanik ölçümler, yapı-özellik ilişkileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Eklemeli imalat, kafes yapılar, elektrokaplama, kompozit malzemeler, mekanik özellikler, mikromekanik ölçümler, yapı-özellik ilişkileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eklemeli imalat, kafes yapılar, elektrokaplama, kompozit malzemeler, mekanik özellikler, mikromekanik ölçümler, yapı-özellik ilişkileri
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kolon Adenokarsinomlarında Karaciğer Metastazı Gelişiminde Olfaktör Reseptörlerin Rolünün Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik, Moleküler Tıp, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyokimya, Kanser Biyolojisi, Temel Onkoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik, Moleküler Tıp, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyokimya, Kanser Biyolojisi, Temel Onkoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik, Moleküler Tıp, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyokimya, Kanser Biyolojisi, Temel Onkoloji
İZMİR TINAZTEPE Ü. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Poecilimon Cinsi (Orthoptera, Tettigoniidae) Tür Gruplarının Filogenisi Ve Filocoğrafyası
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Zooloji, Entomoloji, Filocoğrafya, Filogeni
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Zooloji, Entomoloji, Filocoğrafya, Filogeni
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Zooloji, Entomoloji, Filocoğrafya, Filogeni
AKDENİZ Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ABD. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kısa Bağırsak Sendromu Tedavisinde Terapötik miRNA Transfekte Wharton Jeli Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Kapsülleme Teknolojisinin Sıçan Modelinde Oral Uygulaması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Hemşirelik, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip Yüksek Lisans öğrencileri.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühendislik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora öğrencileri.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühensilik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora mezunları.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FARKLI SEKTÖRLERDE FARKLI SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRIP MALİYETİNİ AZALTAN, İNSAN GÜCÜNÜ TAMAMLAYIP OPERASYON VERİMLİLİĞİNİ VE DOĞRULUĞUNU YÜKSELTEN OTONOM ROBOTUN VE ROBOTİK SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:E-ticaret, Robotik, Mekatronik, Elektronik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:E-ticaret, Robotik, Mekatronik, Elektronik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:E-ticaret, Robotik, Mekatronik, Elektronik
ASİS OTOMASYON VE AKARYAKIT SİSTEMLERİ A.Ş. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yağ Dokusu Nik Kinazının Enflamasyon Ve Enerji Metabolizmasında Görevlerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metabolizma, hücre biyolojisi, hayvan fizyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metabolizma, hücre biyolojisi, hayvan fizyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metabolizma, hücre biyolojisi, hayvan fizyolojisi
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İhtiyaca Dayalı, Kapsayıcı Ve Travmaya Duyarlı Okul Dayanıklılık Modelinin Geliştirilmesi: Depremler Karşısında Okulların Güçlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BÖTE, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Sosyal Medya Yöneticiliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:BÖTE, Grafik, Grafik Sanatlar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:BÖTE, Grafik, Grafik Sanatlar, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. EĞİTİM F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
APİTERAPİK DEĞERİ OLAN FERMENTE BİR ÜRÜN: ENDÜSTRİYEL PERGA
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Tıbbi Biyokimya, Eczacılıkta Biyokimya, Gıda Mühendisliği, Beslenme Bilimleri, Gıda Takviyeleri, Doğal Ürünler, Apiterapik Ürünler, Mikrobiyoloji, Kromatografi, Gıda Teknolojisi.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Tıbbi Biyokimya, Eczacılıkta Biyokimya, Gıda Mühendisliği, Beslenme Bilimleri, Gıda Takviyeleri, Doğal Ürünler, Apiterapik Ürünler, Mikrobiyoloji, Kromatografi, Gıda Teknolojisi.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Takviyeleri, Doğal Ürünler, Apiterapik Ürünler, Mikrobiyoloji, Kromatografi, Gıda Teknolojisi.
KARADENİZ TEKNİK Ü. TRABZON *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektrikli Taşitlar İçin Batarya Teknolojileri Araştirma Ve Geliştirme Platformu (Bateg)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrikli araçlar, Batarya yönetim sistemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrikli araçlar, Batarya yönetim sistemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrikli araçlar, Batarya yönetim sistemleri
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yüksek Verimli Ve Kararlı Düzlemsel Perovskit Güneş Hücrelerinde Elektron Taşıyıcı Tabakası Olarak Demir-Katkılı Çinko-Kalay-Oksit (Zn2sno4) Ferroelektrik İnce Filmlerin Saçtırma Yöntemi Ile Büyütülmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme bilimi ve mühendisliği, Metalürji ve malzeme mühendisliği, Fizik mühendisliği, Fizik veya Nanoteknoloji lisans programlarından mezun olmak veya ilgili lisans üstü programına kayıtlı olmak - Çalışma alanları : Manyetik ince filmler, Güneş hücresi çalışma alanlarında tecrübeli olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme bilimi ve mühendisliği, Metalürji ve malzeme mühendisliği, Fizik mühendisliği, Fizik veya Nanoteknoloji lisans programlarından mezun olmak veya ilgili lisans üstü programına kayıtlı olmak - Çalışma alanları : Manyetik ince filmler, Güneş hücresi çalışma alanlarında tecrübeli olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme bilimi ve mühendisliği, Metalürji ve malzeme mühendisliği, Fizik mühendisliği, Fizik veya Nanoteknoloji lisans veya ilgili lisans üstü programlarından mezun olmak- Çalışma alanları : Manyetik ince filmler, Güneş hücresi çalışma alanlarında tecrübeli olmak
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. KARAMAN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Innovative Fullerenol - Hydrogels Based Nanomaterials For Health Diagnostic And Care Applications
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyosensörler, elektrokimya, biyoteknoloji, nanomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, yüzey karakterizasyonları, giyilebilir sensörler, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyosensörler, elektrokimya, biyoteknoloji, nanomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, yüzey karakterizasyonları, giyilebilir sensörler, biyomedikal mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyosensörler, elektrokimya, biyoteknoloji, nanomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, yüzey karakterizasyonları, giyilebilir sensörler, biyomedikal mühendisliği
NECMETTİN ERBAKAN Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. KONYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kaşar Peynirinde Petrol Kokusu Oluşumu: Etkin Küf ve Mayaların Klasik ve Moleküler Teknikler ile Saptanması, Peynir Üretiminde Teşvik Eden Faktörlerin Incelenmesi, Ilgili Genlerin Karakterize Edilmesi ve Moleküler Test Kiti Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Biyomühendiislik bölümleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik bölümleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik bölümleri
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
El Için Robotik Ayna Terapi Sisteminin Motor Öğrenme Temelli Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mekatronik sistemler, entegrasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mekanizma sentezi ve denetimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile modelleme
TED Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Talaşlı İmalat Süreçlerinde Tersine Dijital İkiz Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Üretim Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik Mekatronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Üretim Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik Mekatronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği İmalat Mühendisliği Üretim Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik Mekatronik Mühendisliği
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Enamid ya da Enkarbamat Motifleri İçeren Bileşiklerin C-H Aktivasyonu ile Alfa-Borilasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü, Organik Kimya ya da Organometalik Kimya Alanları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Bölümü, Organik Kimya ya da Organometalik Kimya Alanları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Bölümü, Organik Kimya ya da Organometalik Kimya Alanları
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. FEN F. KİMYA B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni Mikrobiyal L-Asparaginazların Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Enzimatik Özelliklerinin Geliştirilmesi.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
KAFKAS Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. KARS *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Endüstriyel Öneme Sahip, Mikrobiyal Kaynaklı Kendi Kendine Yetebilen Yeni P450 Monoksigenaz Enzimlerinin Tanımlanması, Rekombinant Üretimi ve Protein Mühendisliği ile Valensen Biyooksidasyonunun Arttırılması.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve ilişkili alanlar.
KAFKAS Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. KARS *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ters Elektrodiyaliz ile Tuzluluk Gradyan Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Tek Değerlikli İyon Seçimli Polimer/MOF Esaslı İyon Değiştirici Membranların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Membran sentezi ve karakterizasyonu. Metal organic framework (MOF) sentezi ve karakterizasyonu
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Membran sentezi ve karakterizasyonu. Metal organic framework (MOF) sentezi ve karakterizasyonu
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Membran sentezi ve karakterizasyonu. Metal organic framework (MOF) sentezi ve karakterizasyonu
ATILIM Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kristal Silisyum Fotovoltaik Panellerin Geri Dönüşümü Ve Yaşam Döngüsü Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina mühendisliği Kimya Mühendisliği Enerji Mühendisliği Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina mühendisliği Kimya Mühendisliği Enerji Mühendisliği Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina mühendisliği Kimya Mühendisliği Enerji Mühendisliği Çevre Mühendisliği
EGE Ü. GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ALZHEİMER HASTALARININ KOGNİTİF FONKSİYO NLARINI GELİŞTİRMEYE YARDIMCI DUYUSAL SÜRÜKLEME ENTEGRE EDİLMİŞ KOGNİTİF OYUN KİTİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Gama 40 Hz İşitsel-Görsel Duyusal Sürüklemenin Sağlıklı Orta Yaş Kişilerde Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin EEG-Beyin Osilasyonları Yöntemleri ile İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Psikoloji, Fizyoterapi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Silahlı Örgüt Tabanına Odaklanan Terörle Mücadele Yöntemleri ve Sonuçları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Çatışma Süreçleri, Alan çalışmaları alanlarından herhangi biri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Çatışma Süreçleri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler (Computational Social Science), Alan çalışmaları alanlarından herhangi biri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Çatışma Süreçleri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler (Computational Social Science), Alan çalışmaları alanlarından herhangi biri
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. İKTİSADİ,İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kil Keçilerinde Canli Ağirlik İçin Segregasyon Ve Rassal Regresyon Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:zootekni istatistik bilgisayar mühendisliği bilgisayar programlama biyoloji hayvan ıslahı, biyometri, Genetik, genomik, istatistiksel analiz Bilgisayar programlama ,makine öğrenme, büyük veri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:zootekni istatistik bilgisayar mühendisliği bilgisayar programlama biyoloji hayvan ıslahı, biyometri, Genetik, genomik, istatistiksel analiz Bilgisayar programlama ,makine öğrenme, büyük veri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:zootekni istatistik bilgisayar mühendisliği bilgisayar programlama biyoloji hayvan ıslahı, biyometri, Genetik, genomik, istatistiksel analiz Bilgisayar programlama ,makine öğrenme, büyük veri
AKDENİZ Ü. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kriyojenik Haberleşme Elektroniği Için Önce-Karıştırıcı Türü Bir Alıcının Tasarlanması Ve Gerçekleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Analog Tümleşik Devre Tasarımı, Yüksek Frekans Tümleşik Devre Tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Analog Tümleşik Devre Tasarımı, Yüksek Frekans Tümleşik Devre Tasarımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Analog Tümleşik Devre Tasarımı, Yüksek Frekans Tümleşik Devre Tasarımı
İSTANBUL TEKNİK Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK F. ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Damar Basıncını Tespit Eden İmplant Edilebilir Biyotelemetri Sistemi Geliştirilmesi ve Deneysel Hepatik Arter Anastomozu Yapılan Domuzlarda Uygulanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:1- Biyotelemetri uygulamaları için minyatür anten tasarımı, üretimi ve ölçümü. 2-MSP430x mikro denetleyici uygulamaları (DAC,ADC, SPI veri iletimi) 3-Biyomedikal sinyal işleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:1- Biyotelemetri uygulamaları için minyatür anten tasarımı, üretimi ve ölçümü. 2-MSP430x mikro denetleyici uygulamaları (DAC,ADC, SPI veri iletimi) 3-Biyomedikal sinyal işleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:1- Biyotelemetri uygulamaları için minyatür anten tasarımı, üretimi ve ölçümü. 2-MSP430x mikro denetleyici uygulamaları (DAC,ADC, SPI veri iletimi) 3-Biyomedikal sinyal işleme
AKDENİZ Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İkili Kuantum Nokta Katkılı Cam Nanokompozit Esaslı Lüminesan Güneş Yoğunlaştırıcıların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
YILDIZ TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Görünür Işıkta Çapraz Bağlanabilen Katekol Fonksiyonel Peg Ve Aljinatın Katkılanmasıyla Elde Edilmiş Jelatin Bazlı Yüksek Yapışkanlı Cerrahi Sızdırmazlık Malzemelerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Yürütücüyle iletişime geçilebilir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Yürütücüyle iletişime geçilebilir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Yürütücüyle iletişime geçilebilir.
KOCAELİ Ü. TEKNOLOJİ F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Karbin Film Tabanlı Gas Sensör ve Biyosensör Uygulamaları Için Özgün Yeni Nesil Karbon Alloptropların Sentezlenmesi ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Malzeme ve Bilimi Mühendisliği, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Malzeme ve Bilimi Mühendisliği, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme Mühendisliği, nano-materials,
İSTANBUL TEKNİK Ü. NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKZİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikroakışkan Sistem ile Entegre Silisyuma Katkılı Ferromanyetik Nano-Öbeklerin Kullanımı ile Dolaşan Kanser Hücrelerinin Yakalanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Akışkanlar Dinamiği, Makina Müh.,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Akışkanlar Dinamiği, Makina Müh.,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Akışkanlar Dinamiği, Makina Müh.,
İSTANBUL TEKNİK Ü. MAKİNA F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sürdürülebilir Gıda Üretimi için Kuvantum Nokta ile Zenginleştirilmiş Hidrojel Nano Kompozitlerin Gübre Olarak Çok Yönlü Tarım Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Makina, Malzeme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Makina, Malzeme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Makina, Malzeme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. MAKİNA F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK POLYESTER M ATRİSLİ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN KARBON NANOTÜP VE/VEYA GRAFEN KATKILARI İLE HAFİFLEŞTİRİLMESİ VE AKUSTİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Akustik, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Akustik, Malzeme Mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Gbainvitro: Bağırsak-Beyin Ekseni (Gba)'nın 3-Boyutlu (3B) Hücre Kültürü Teknolojisi ile Modellenmesi ve Sofistike Omiks Platformlar ile Moleküler Mekanizmaların İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik
ANKARA Ü. FEN F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TEKSTİL MAKİNALARINDA MAKİNA ÖĞRENME V E YAPAY ZEKA ALGORİTMASI KULLANARAK VERİMLİLİK OPTİMİZASYON SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun. Makine Öğrenme ve Yapay Zeka algoritmaları konusunda çalışmak, bulut üzerinde veri analizi yapmak, tahminleme ve öngörülerde bulunan algoritma geliştirmek, enerji tüketimini minimize ederken üretimi ve kaliteyi maksimize etmek amacı ile bir yazılım ve kontrol sistemi konusunda çalışabilmek.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun. Makine Öğrenme ve Yapay Zeka algoritmaları konusunda çalışmak, bulut üzerinde veri analizi yapmak, tahminleme ve öngörülerde bulunan algoritma geliştirmek, enerji tüketimini minimize ederken üretimi ve kaliteyi maksimize etmek amacı ile bir yazılım ve kontrol sistemi konusunda çalışabilmek.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun. Makine Öğrenme ve Yapay Zeka algoritmaları konusunda çalışmak, bulut üzerinde veri analizi yapmak, tahminleme ve öngörülerde bulunan algoritma geliştirmek, enerji tüketimini minimize ederken üretimi ve kaliteyi maksimize etmek amacı ile bir yazılım ve kontrol sistemi konusunda çalışabilmek.
POLO PLUS MAKİNA ARGE DANIŞMANLIK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Nyquist'Ten Hızlı Iletim Tekniklerinin Bilgi Kuramsal Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kablosuz haberleşme, haberleşme kuramı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kablosuz haberleşme, haberleşme kuramı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kablosuz haberleşme, haberleşme kuramı
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
OTONOM VE/VEYA 5G DESTEKLİ UZAKTAN KON TROL DÖNÜŞÜM SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Robotik, yapay zeka, algoritma geliştirme ve uygulama, radyo frekansı, kablosuz haberleşme, mesh network, otonom sistemler, araç / taşıt simülasyonu
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Robotik, yapay zeka, algoritma geliştirme ve uygulama, radyo frekansı, kablosuz haberleşme, mesh network, otonom sistemler, araç / taşıt simülasyonu
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Robotik, yapay zeka, algoritma geliştirme ve uygulama, radyo frekansı, kablosuz haberleşme, mesh network, otonom sistemler, araç / taşıt simülasyonu
MND İZOLASYON VE TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. MANİSA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Esnek, Grafen Elektrot Tabanlı, Tamamen İnorganik, Kuantum Nokta Işık Yayan Diyot Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Proje kapsamında talep edilen bursiyerin Kimya, Malzeme Mühendisliği ve ya Fizik Lisans programlarından mezun olmuş olması ve nanoteknoloji alanında çalışıyor olması tercih edilir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Talep edilen Doktora bursiyerinin Kimya, Malzeme Mühendisliği veya Fizik ABD'larından birinde doktora yapıyor olması nanoteknoloji alanında çalışıyor olması tercih edilir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Talep edilen Doktora Sonrası Araştırmacının Kimya veya Fizik ABD'larından mezun olması ve nanoteknoloji alanında çalışmalarının olması tercih edilir.
DÜZCE Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. DÜZCE *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Dalgaboyu Ayarlanabilir 2B TMDC/MEMS Hibrit Işık Yayan Diyot
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fotonik, Optik, Elektronik, Katıhal Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Mikro-Nanoteknoloji,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fotonik, Optik, Elektronik, Katıhal Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Mikro-Nanoteknoloji,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fotonik, Optik, Elektronik, Katıhal Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Mikro-Nanoteknoloji,
İSTANBUL Ü. FEN F. FİZİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Automated Object Detection for UAVs with Deep Learning by Using Temporal Information as 3rd Dimension
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yapay zeka, goruntu isleme, rota planlama, pekistirmeli ogrenme, aciklanabilir yapay zeka, drone yazilimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yapay zeka, goruntu isleme, rota planlama, pekistirmeli ogrenme, aciklanabilir yapay zeka, drone yazilimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yapay zeka, goruntu isleme, rota planlama, pekistirmeli ogrenme, aciklanabilir yapay zeka, drone yazilimi
ÖZYEĞİN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Altinjektif Ve Altprojektif Bölgeler Yardımıyla Halkaların Profillerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik Bölümü/ Cebir ve Sayılar Teorisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matematik Bölümü/ Cebir ve Sayılar Teorisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Matematik Bölümü/ Cebir ve Sayılar Teorisi
ÇUKUROVA Ü. FEN-EDEBİYAT F. MATEMATİK B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Exploiting Spatio-Temporal Characteristics of Approximations for Adaptive Multi-Objective System
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Paralel Programlama, Derleyiciler, İşletim Sistemleri, Performans ve Doğruluk Optimizasyonları, Hızlandırıcılar, Enerji-verimli hesaplama yöntemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Paralel Programlama, Derleyiciler, İşletim Sistemleri, Performans ve Doğruluk Optimizasyonları, Hızlandırıcılar, Enerji-verimli hesaplama yöntemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Paralel Programlama, Derleyiciler, İşletim Sistemleri, Performans ve Doğruluk Optimizasyonları, Hızlandırıcılar, Enerji-verimli hesaplama yöntemleri
ÖZYEĞİN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Nörokimyasal Süreçlerden Esinlenerek Enerji Etkin Yeni Nöromorfik Yöntemlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, nöral sistemlerin analizi, nöromorfik sistemler, FPGA ve FPAA programlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, nöral sistemlerin analizi, nöromorfik sistemler, FPGA ve FPAA programlama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, nöral sistemlerin analizi, nöromorfik sistemler, FPGA ve FPAA programlama
ÖZYEĞİN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Karbondioksitin Metanole Dönüştürülmesi Ile Enerji Depolama
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Katalizör geliştirme
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yüksek Verimli Ve Kararlı Perovskit Güneş Hücrelerine Yönelik Kalkojen Temelli Boşluk Taşıyıcı Malzemelerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarından mezun olmuş veya ilgili programlarda yüksek lisans yapıyor olması / Malzeme (Nanoparçacık) sentezi, güneş hücresi üretimi çalışma alanları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarından mezun olmuş veya ilgili programlarda doktora yapıyor olması / Malzeme (Nanoparçacık) sentezi, güneş hücresi üretimi çalışma alanları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarından mezun olmuş veya ilgili programlarda doktora yapmış olmak / Malzeme (Nanoparçacık) sentezi, güneş hücresi üretimi çalışma alanları
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. KARAMAN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Meyve Sineği Drosophila Melanogaster'da Güdümlü Davranışların Sebatlılık/Esneklik Dengesinin Dopaminerjik Modülasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji Genetik Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji Genetik Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji Genetik Biyoloji
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. FEN-EDEBİYAT F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akciğer Cerrahisi Sonrası Hava Kaçaklarını Önlemek Üzere Yeni Nesil DOPA-Modifiye, Antibakteriyel ve Hemostaz Özellikte, Enjekte Edilebilir Cerrahi Doku Yapıştırıcılarının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya, Malzeme Mühendisliği, Tıp Biyomalzeme, Hidrojel, Doku mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Malzeme Mühendisliği Biyomalzeme, Hidrojel, Doku mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomalzeme, hidrojel, Doku mühendisliği, kontrollü salım sistemleri
İSTİNYE Ü. ECZACILIK F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Türkiye'deki Karasal Su ve Karbon Depolarına Ait Mekânsal-Zamansal Dinamikler Arasındaki İlişkinin İklim Değişikliği, Arazi Kullanımı, Arazi Örtüsü ve Arazi Yönetimi Açısından Veri Güdümlü Modelleme Yoluyla İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Yer Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Çevre Mühendisliği.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Yer Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Çevre Mühendisliği.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Yer Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Çevre Mühendisliği.
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
PETROL TÜREVLİ PLASTİKLERE ALTERNATİF BİYOPLASTİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİYOPLASTİK GRANÜL HAMMADDE ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği,Malzeme Mühendisliği yada Çevre Mühendisliği bölümü tercihen polimer çalışan
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeoloji Mühendisliği/Kimya Mühendisliği bölümü tercihen kil ve polimer çalışan
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği yada Malzeme Mühendisliği tercihen polimer çalışan
BİOMAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Assiston-Arm: İnsan Merkezli Yapay Zeka Ve Robotik Teknolojileri Ile Nörorehabilitasyon Terapileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, BiyoMedikal Mühendisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, BiyoMedikal Mühendisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisi, Makina Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, BiyoMedikal Mühendisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
INTERACT MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeni Terapötiklerin Test Edilmesi İçin 3B Biyomimetik Meme Kanseri İnvazyon Modeli
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Hepatoselüler Karsinoma Hastalarından Elde Edilen Radyolojik, Patolojik ve Klinik Verilerin Yapay Zeka Algoritmaları Kullanılarak Hastalık Seyrinin Öngörülmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği/ Yapay Zekâ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği/Yapay Zekâ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kanserde Moleküler Araştırmalar
ÇUKUROVA Ü. ADANA *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Korunga Bitkisi (Onobrcyhis sativa L.) Tohumunun Tüketilebilirliğinin ve Yeni Bir Protein Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Bazı Bileşenlerin Miktarı ve In Vitro Sindirilebilirlik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği lisans mezunu, Gıda mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühedisliği alanında doktora yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ÇANAKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Solid Tümörlere Yönelik Ftalosiyanin Tabanlı Yönlendirilmiş Teranostik Moleküllerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Klinik Biyokimya, Biyoloji, Memeli Hücre kültürü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Klinik Biyokimya, Biyoloji, Memeli Hücre kültürü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Metrological Framework for Passive Radiative Cooling Technologies (Enerji harcamadan soğutma sağlayan malzemelerin yansıtma ve geçirgenlikj özellikleri ile performans değişimlerinin incelenmesi) (Pasif Işınımlı Soğutma Teknolojileri İçin Metroloji Çerçevesinin Belirlenmesi)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektronik, Optik, Bilgisayar, Yazılım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektronik, Optik, Bilgisayar, Yazılım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Gaziantep Havalimanında Uçaklara Uygulanan Deicing Kimyasalı Geri Kazanımı ve Arıtımı Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Atıksu Arıtım ve Geri Kazanım Teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
MELİSA, TIBBİ NANE, BİBERİYE, VB. EKSTRELİ TIBBİ AROMATİK BİTKİ KAYNAKLI ÜRÜN VE GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:gıda mühendisliği, bitkisel ekstraksiyon, fenolik bileşenler, analiz yöntemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:gıda mühendisliği, bitkisel ekstraksiyon, fenolik bileşenler, analiz yöntemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Bütünleşik Sonar Sistemi Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sualtı Akustiği. Elektronik Mühendisi ve Fizik.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sualtı Akustiği. Elektronik Mühendisi ve Fizik.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Temiz Üretim Danışmanlık
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kaynak verimliliği, temiz üretim, yaşam döngüsü değerlendirmesi, atık/atıksu geri kazanımı, atık/atıksulardan değerli madde geri kazanımı, membran prosesler, arıtma çamurları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kaynak verimliliği, temiz üretim, yaşam döngüsü değerlendirmesi, atık/atıksu geri kazanımı, atık/atıksulardan değerli madde geri kazanımı, membran prosesler, arıtma çamurları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Soma A Termik Santralında Plazma Teknolojileri İle Baca Gazı Emisyonlarının Giderilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği - Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği - Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
KİMYASAL HARP MADDELERİ VE ZEHİRLİ ENDÜST RİYEL MADDELERİ BELİRLEME CİHAZI ÜRETILMESI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Cihaz geliştirme (PCB tasarımı, mikrokontrolör programlama vb.) konusunda veya fizik laboratuvarı çalışmalarına ve cihaz kullanımlarına yönelik bilgi sahibi olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Cihaz geliştirme (PCB tasarımı, mikrokontrolör programlama vb.) konusunda veya fizik laboratuvarı çalışmalarına ve cihaz kullanımlarına yönelik bilgi sahibi olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
SMART4ENV- ENHANCING THE SCIENTIFIC CAPA CITY OF TUBITAK MAM IN THE FIELD OF SMART ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE CHALLENGES
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Ayçiçeğinde İleri Moleküler Yaklaşımlar Kullanılarak Kuraklığa Toleransı Yüksek Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
90 Adet Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı Üretilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya veya Kimya Mühendisliği programlarında ve aşağıda verilen alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak 1. Kimyasal Sensörler, 2. Sensör Teknolojileri 3. Kimyasal arayüzey malzemeleri (Ftalosiyanin veya oksim sentezi) 4. Veri işleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliğ, Kimya veya Kimya Mühendisliği programlarında ve aşağıda verilen alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak 1. Kimyasal Sensörler, 2. Sensör Teknolojileri 3. Ftalosiyanin veya oksim sentezi 4. Veri işleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Blockchain Technologies for VET Education
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri Müh vb bölümlerin birinde yüksek lisans öğrencisi olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri Müh vb bölümlerin birinde doktora öğrencisi olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
R9A2001-ARAÇ TESTLERİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Batarya Test ve Ar-Ge Merkezi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Kimya Mühendisliği Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Kimya Mühendisliği Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Refrakter
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yüksek sıcaklık kompozitleri ve Toz metalürjisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yüksek sıcaklık kompozitleri ve Toz metalürjisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yanal Akışlı Şerti Yöntemi ile Hastalıkalrın Tanısına Yönelik Nanoteknolojik Sensör Geliştirilmesi (MOLFA)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Nanoteknoloji - Malzeme Mühendisliği - Fizik alanlarından herhangi biri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Nanoteknoloji - Malzeme Mühendisliği - Fizik alanlarından herhangi biri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YEDİTEPE Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ DENİZLİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Karadeniz Ekosisteminde Biyo-Kontrol Uygulamalarının Ekolojik, Fizyolojik ve Etolojik Sebepleri ve Sonuçları: Pavurya (Eriphia Verrucosa) - Deniz Salyangozu (Rapana Venosa) İlişkisi Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deniz Biyolojisi, Biyoloji, Ekoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deniz Biyolojisi, Biyoloji, Ekoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORDU Ü. FATSA DENİZ BİLİMLERİ F. BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ B. ORDU *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistiği Öğretme Bilgilerini Geliştirmeye Yönelik İstatistiksel Süreç Temelli Bir Eğitim Programinin Tasarlanmasi, Uygulanmasi Ve Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik Eğitimi Yüksek Lisans/Öğretmen Eğitimi, İstatistik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matematik Eğitimi Doktora/Öğretmen Eğitimi, İstatistik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TRABZON Ü. FATİH EĞİTİM F. TRABZON *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Türkiye'de Hanehalkı Borçluluğu: Nedenler, Örüntüler, Sonuçlar ve Kamu Politikası Önerileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Siyaset Bilimi, Ekonomi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Siyaset Bilimi, Ekonomi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KADİR HAS Ü. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İzmir Bornova Baseninde Simülasyon-Tabanlı Deprem Senaryolarının Yapısal Hasargörebilirlik Dağılımı ve Dirençli Kentsel Planlama Üzerindeki Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, mühendislik sismolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, mühendislik sismolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
M-MOF-74 (M=Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) Metal-Organik Kafes Yapılar için 4. Nesil Yapay Sinir Ağları Potansiyelleri Geliştirilerek Yapısal ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Heseplamalı bilimler, Yüksek performanslı hesaplama, Moleküler modelleme, Makine öğrenmesi, Teorik kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Heseplamalı bilimler, Yüksek performanslı hesaplama, Moleküler modelleme, Makine öğrenmesi, Teorik kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Grafen Katkılı Metal-Nanohibrit Yüzeylerin Sentezi, Karakterizasyonu ve SERS Etkisinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya/Analitik Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, İleri Teknolojiler, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik/Yarıiletkenler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya/Analitik Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, İleri Teknolojiler, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik/Yarıiletkenler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. ERZURUM *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Nanozim İçeren Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması ve Meme Kanseri Biyobelirteci HER2?nin Tayininde Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Analitik Kimya, Biyosensör, Sensör, Elektrokimya, İmmunosensör
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Analitik Kimya, Biyosensör, Sensör, Elektrokimya, İmmunosensör
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. FEN F. KİMYA B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Hegzagonal Bor Nitrür temelli Poli(pirol-ko-anilin) nanokompozitinin süperkapasitör uygulamaları.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Fizikokimya, Enerji Depolama, Süperkapasitör, Pil, Batarya.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Fizikokimya, Enerji Depolama, Süperkapasitör, Pil, Batarya.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. TEKİRDAĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İLERİ BATARYA YÖNETİM SİSTEMİNE AUTOSAR U YUMLU MODÜLLER GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Batarya Yönetim Sistemi, Enerji Depolama veya Otomotiv Gömülü Yazılımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Batarya Yönetim Sistemi, Enerji Depolama veya Otomotiv Gömülü Yazılımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MEATEC MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Mutasyon Islahı İle Elde Edilen Mutant Muz Genotiplerinden Çeşit Adaylarının Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyoteknoloji/ Meyvecilik,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyoteknoloji/ Meyvecilik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ERDEMLİ/MERSİN) MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
NESNELERİN İNTERNETİ UYUMLU ,ARDIŞIK EĞİLİM TAHMİNLEYEN VE ARTIMLI ÖĞRENEN ÇOK SENSÖRLÜ AKILLI YANGIN DEDEKTÖRÜ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yapay zeka çalışması, phyton ve microphytonda yapılacak çalışmalar, Çoklu sensör yapısı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yapay zeka çalışmaları, Pc tabanlı ve gömülü Phyton ve microphytonda çalışma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EDS ELEKTRONİK DESTEK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kuantum Noktalar İle Fotosentetik Protein Kompleksleri Arasındaki Etkileşimlerin Araştırılması Ve Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olan Yosun Biyokütlesinin Kuantum Noktalar Kullanılarak Arttırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanobilim ve nanomühendislik, Malzeme - Metalurji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanobilim ve nanomühendislik, Malzeme - Metalurji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Over Kanseri Tedavisinde Dual Terapi: Lpar İnhibisyonuna Yönelik Polimer İlaç Nanokonjugatının Hazırlanması, İn vitro, İn vivo ve Ex vivo Araştırmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Hücre Kültürü, Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Hücre Kültürü, Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOLOJİ ABD. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
PROFESYONEL KULLANIMA YÖNELİK KASAP BIÇ AKLARINDA KESKİNLİK, KESKİNLİK ÖMRÜ, TOKLUK, KAVRAMA ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRÜN TASARIMI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği. Martenzitik Paslanmaz Çelikler, Lazer Kesim Parametreleri, Isıl İşlem Parametreleri, Polimer Esaslı Kompozitler.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği. Martenzitik Paslanmaz Çelikler, Lazer Kesim Parametreleri, Isıl İşlem Parametreleri, Polimer Esaslı Kompozitler.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YEŞİLYAYLA KESİCİ ALETLER MADENİ EŞYA VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Lökositten Zengin (L-PRP), Fakir (P-PRP) ve Trombositten Zengin (PRP) Plazma Örneklerinde Farklılaşmanın ve Normal ve Osteoartritli Kondrositlerdeki Etkinliklerinin Metabolomik Analizlerle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hücre kültürü, Hücresel tedavi, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, Analitik Yöntem Validasyonu, Elektrokimya, Biyosensör
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ B. ANALİTİK KİMYA ABD. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Farklı Siyez Buğday Genotiplerinde Gliadin ve Glütenin Haplotiplerinin Belirlenmesi ve İnflamatuar Etkilerinin in vitro Tespit Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KONYA GIDA VE TARIM Ü. TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. KONYA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
77GHZ OTOMOTİV ORTA MENZİLLİ MİLİMETRE D ALGA RADARI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ/GÖMÜLÜ YAZILIM TASARIM
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ/GÖMÜLÜ YAZILIM TASARIM
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ITAS İLERİ TEKNOLOJİ AKILLI SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yapıların Sismik Etkilerden Kaynaklı Bölgesel Risk Dağılımlarının Belirlenmesinde Makine Öğrenmesi Ve Görüntü İşleme Algoritmaları Temelli Yeni Nesil Yaklaşım Modelinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yapıların deprem risk tespiti alanında yazılım geliştirmek
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yapıların deprem risk tespiti alanında çalışmalar yapmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
BODIPY Temelli Gözenekli Organik Kafes Yapılarının Hazırlanması Ve Fotokatalitik Hidrojen Üretme Kapasitelerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik Sentez ve karakterizasyon Bilgisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sentez ve karakterizasyon Bilgisi ile birlikte kataliz konusunda bilgisi olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Levulinik Asit Bazlı Kopoliesterlerin Sentezi Ve Stent Uygulamaları Için Şekil Hafızalı Malzemelerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Polimer Bilim ve Teknolojisi Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Polimer Bilim ve Teknolojisi Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. CEYHAN MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. ADANA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
SÜPERKRİTİK CO2 EKSTRAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN ÖZÜTLERDEN BİYOBİLEŞİK HAMMADDELERİN FRAKSİYONLANMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Eczacılık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SOLAGRON TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kent, Bellek ve Mekan: Adana, Bursa ve Kayseri'de Stadyum Alanlarının Dönüşümü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yüksek lisans programı / sinema ve film üretimi, etnografik saha çalışmaları ve sözlü tarih
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora Programı / Şehir Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Uzaktan Algılama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. MİMARLIK F. ADANA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendislği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik, Nanoelektronik, Kuantum transport, Paralel programlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşeme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendislği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik Nanoelektronik, Kuantum transport, Paralel programlama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL MEDENİYET Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Erken Çocuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi Oluşu Desteklemek İçin Bir Anaokulu Modeli Önerisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksk Lisans Programı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BURSA ULUDAĞ Ü. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
SEBZE TARIMI İÇİN TAM OTOMATİK FİDE DİKİM MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Görüntü işleme, Makine tasarımı, Web sitesi yazılımları, Python programında uygulamalar yapma, Wifi-Bluetooth ile cihaz kontrolelleri, Elektronik devre Tasarımı,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Görüntü işleme, Makine tasarımı, Web sitesi yazılımları, Python programında uygulamalar yapma, Wifi-Bluetooth ile cihaz kontrolelleri, Elektronik devre Tasarımı,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GALERKİN MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Gerçeğe Yakın Model Deneylerle Yangına Maruz Kalacak Tarihi Yapılarda Asit Yağmurlarının Uzun Yıllar Etkilerin Tahmini
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeoloji Müh. Maden Müh. ve İnşaat Müh. Anabillim dallarıdan, Kaya Mekaniği, Asit Yağmurları, Yangın Etkisi ve Tarihi Yapılar alanlarında
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeoloji Müh. Maden Müh. ve İnşaat Müh. Anabillim dallarıdan, Kaya Mekaniği, Asit Yağmurları, Yangın Etkisi ve Tarihi Yapılar alanlarında
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. TRABZON *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Hepatik Alveolar Ekinokok Hastalarına Ait Serum Örneklerinden Köken Alan Eksozomal Circrna, Lncrna, Mrna Ve Protein Tabanlı Biyobelirteç Adaylarının Teşhiste Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Veteriner Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Veteriner Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. VETERİNER F. ERZURUM *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Taşınabilir Yeni Nesil Tıbbi Görüntüleme Sistemi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik Elektronik, Bilgisayar veya Biyomedikal Mühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik Elektronik, Bilgisayar veya Biyomedikal Mühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD. NİĞDE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Benzoksazinlerin halka açılma polimerizasyon sıcaklığının düşürülmesi için çeşitli katalizör uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Polimer Kimyası, Organik Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Polimer Kimyası, Organik Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Bor Mineralinin Safkan Arap Taylarında Performans, Mineral Metabolizması, Antioksidan Aktivite Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Veteriner Fizyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. VETERİNER F. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME B. ELAZIĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Hidroelastisite Problemlerinin Katı-Sıvı Etkileşimi Çözümleri Için Paralelleştirilmiş Hibrit Sph-Pd Parçacık Yönteminin Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulaması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hesaplamalı mekanik, termodinamik, katı cisimler mekaniği, yüksek başarımlı hesaplama, paralel programlama / Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hesaplamalı mekanik, termodinamik, katı cisimler mekaniği, yüksek başarımlı hesaplama, paralel programlama / Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
EYEIN: HASTANE İÇİ ORTAM İZLEME VE DURUM TESPİTİ İLE KALABALIK YÖNETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayarlı Görü, Dogal Dil İşleme alanları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayarlı Görü, Dogal Dil İşleme alanları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
VENTURA YAZILIM A.Ş. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kanser Hücrelerinde Hibrit Epitel-Mezenkimal Geçiş Durumlarının Karakterizasyonu ve Bu Hibrit Durumları Hedefleyen İlaç Adayı Moleküllerin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoenformatik Hesaplamalı biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoenformatik Hesaplamalı biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL BİLGİ Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İNTERAKTİF DOKTOR MUAYENE SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgi Güvenliği Ve Güvenilirliği Tıbbi Bilişim blockChain Mimarisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgi Güvenliği Ve Güvenilirliği Tıbbi Bilişim blockChain Mimarisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PANATES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
BULUT TABANLI ÇOK KİRACILI MERKEZİ TIBBİ KAYIT SİSTEMİ (CEMRES)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgi Güvenliği Ve Güvenilirliği Tıbbi Bilişim blockChain Mimarisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgi Güvenliği Ve Güvenilirliği Tıbbi Bilişim blockChain Mimarisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PANATES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
YÜKSEK PERFORMANSLI VE YÜKSEK HIZLI, PXI EXPRESS TABANLI TEST VE ÖLÇÜM SİSTEMİ PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:PCIe / PXIe Haberleşme Protokolü, Yüksek Hız Haberleşmesi FPGA tabanlı donanım mimarileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:PCIe / PXIe Haberleşme Protokolü, Yüksek Hız Haberleşmesi FPGA tabanlı donanım mimarileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DEICO MÜHENDİSLİK TASARIM İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kuluçka Firmalarının Girişimcilik Ekosistemine Olan Katkılarını Ortaya Koyan Hibrit Bir Model Önerisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ/TEKNOPARK, KULUÇKA MERKEZİ, GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ/TEKNOPARK, KULUÇKA MERKEZİ, GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YILDIZ TEKNİK Ü. MAKİNE F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Operando NMR Spektroskopisi: Heterojen Katalitik Tepkime İzlenmesi için Yeni bir Dinamik Yöntem Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Elektrik elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Elektrik elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yüksek Modüllü Kolonlar Ile Desteklenen Dolgu Yapıları Özelinde Kemerlenme Mekanizması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Geoteknik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Geoteknik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÖZYEĞİN Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Üçlü Negatif Meme Kanseri Tedavisi için Yeni FOXM1 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya/Organik Kimya/Organik Sentez/İlaç etken madde sentezi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya/Organik Kimya/Organik Sentez/İlaç etken madde sentezi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. TIP F. TIBBİ BİYOLOJİ A.B.D. ÇANAKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ATMOSFERİK SU HAS AT SİSTEMİNİN TASARIMI, OPTİMİZASYONU VE PROTOTİP İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği - CFD, termal ve akış analizi, - Isı transferi, termodinamik ve termal akışkanlar/akışkanlar mekaniği, - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Güneş enerjisi sistemleri, ısı pompaları, evaporatif soğutucu, yeşil binalar - Sayısal Analiz (SolidWorks, ANSYS, TRNSYS, EES vb.) - TÜBİTAK ve AB Projeleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği - CFD, termal ve akış analizi, - Isı transferi, termodinamik ve termal akışkanlar/akışkanlar mekaniği, - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Güneş enerjisi sistemleri, ısı pompaları, evaporatif soğutucu, yeşil binalar - Sayısal Analiz (SolidWorks, ANSYS, TRNSYS, EES vb.) - TÜBİTAK ve AB Projeleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İNNORMA ARGE ANONİM ŞİRKETİ KONYA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Plazma Teknolojisi İle Çevre Dostu Sıvı Azot Gübresi Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Mühendisliği/Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Plazma Tarım, Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Örtü-Altı Tarım, Topraksız Tarım, Tarımsal Dezenfektan, Gübre
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ziraat Mühendisliği/Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Plazma Tarım, Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Örtü-Altı Tarım, Topraksız Tarım, Tarımsal Dezenfektan, Gübre
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PLASMAFOR TARIM LİMİTED ŞİRKETİ YALOVA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Meme Kanseri Araştırmaları Kapsamında İn Vitro Ortamda Hücre Davranışı, Tümör Oluşumu ve İlaç Direncini İncelemek için 3B Kompozit Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Oluşturulacak Tümör Modeli Üzerinde Zeytinyağı Atığından Ekstrakte Edilecek Değerli Bileşenlerin Etkinliğinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomühendislik Anabilim Dalı Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim Dalı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyoloji Anabilim Dalı Kimya Anabilim Dalı ve benzeri lisansüstü programları Çalışma alanları: polimerler, biyomalzemeler, malzeme bilimi ve teknolojileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomühendislik Anabilim Dalı Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim Dalı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyoloji Anabilim Dalı Kimya Anabilim Dalı ve benzeri lisansüstü programları Çalışma alanları: polimerler, biyomalzemeler, malzeme bilimi ve teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GAZİANTEP Ü. MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Muğla İli Yabani Zeytin (Olea Europaea Subsp. Europaea Var. Sylvestris) Gen Kaynaklarının Ve Bu Kaynaklardaki Genetik Çeşitliliğin Saptanması, Kayıt Ve Koruma Altına Alınması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bitki Populasyon Genetiği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bitki Populasyon Genetiği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. MUĞLA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hidrolojik ve Hidrolojik Veri analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hidrolojik ve Hidrolik Modelleme, Hidrolojik veri analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATILIM Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Yeni Bir Strateji Olarak Kitosan Kaplı Melatonin ve Askorbik Asit Yüklü Nano Yapılı Lipid Partiküllerin Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. ISPARTA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Aeroponic Köklendirme Sistemi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarım Ekonomisi / Tarım İşletmeciliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. ZİRAAT F. BAHÇE BİTKİLERİ B. TOKAT *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Sosyal Ve Siyasi Güvenilirlik Sağlamak Için Yanlış Bilgiyle Mücadele: Türkiye Ve Güney Kore Karşılaştırması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak YL öğrencisinin siyasal davranış ve siyaset psikolojisi konularında tez yazmakta olması ve tercihen sosyal medyada dezenformasyon konusunda araştırma yapması beklenmektedir. Tezinde anket ya da deney verisini STATA veya R kullanarak incelemesi arzu edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bu projede görev alacak Doktora öğrencisinin siyasal davranış ve siyaset psikolojisi konularında tez yazmakta olması ve tercihen sosyal medyada dezenformasyon konusunda araştırma yapması beklenmektedir. Tezinde anket ya da deney verisini STATA veya R kullanarak incelemesi arzu edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YEDİTEPE Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yenidoğanlarda Ten Tene Temas ve Kanguru Bakımı Klinik Uygulama Rehberi Geliştirilmesi: Türkiye Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yenidoğan sağlığı, emzirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Connecting Sustainable Agroecosystems And Farming With Circular Bioeconomy And New Technologies
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Entomoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bitki Koruma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ F. BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ B. NİĞDE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Çoklu Çarpan Jetler Ile Elektronik Soğutmada Akış Ve Isı Geçişinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi Ve Geometrik Optimizasyon
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği/Termodinamik, Enerji Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TARSUS Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Osmanlı Saray Teşkilatı (1600-1649/ 1775-1799)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:istatistik, dijital beşeri bilimler, sosyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:istatistik, dijital beşeri bilimler, sosyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MARMARA Ü. İLAHİYAT F. İSLAM TARİHİ VE SANATLARI B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünsüz Uyumunun İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çağdaş Türk Lehçeleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çağdaş Türk Lehçeleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. ELAZIĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
TAKİP VE İZLEME SİSTEMLERİNDE KULLANIMA U YGUN IŞIK ALGILAMA VE MESAFE BELİRLEME SENSÖRÜ GELİŞTİRME PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik donanım tasarım. Elektronik gömülü tasarım. FPGA tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik donanım tasarım. Elektronik gömülü tasarım. FPGA tasarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK BİLGEM KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Osmanlı Modernleşmesinde "Dul Kadınlar" ve "Dulluk" Kavramı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Osmanlı Tarihi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Osmanlı Tarihi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KADİR HAS Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Aril Hidrazonal Bileşikleri Üzerinden Yeni Salisilat Ve İndazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antikanser Aktivite Çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Eczacılık, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Eczacılık, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YOZGAT BOZOK Ü. FEN EDEBİYAT F. YOZGAT *** BAŞVUR BAŞVUR ***
STEREOSCOPIC MEDIA AND VISION ENHANCEM ENT USING AR/VR DEVICES FOR BETTER 3D EXPERIENCE
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Computer Engineering / Electrical/Electronic Engineering / Computer Science / Artificial Intelligence
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Computer Engineering
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BAHÇEŞEHİR Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Osteojenik Biyoseramik Takviyeli Üç Katmanlı Elektroeğrilmiş Fiberlerin Geliştirilmesi- Kemik Rejenerasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Doğal Polimerler, elektrospining teknolojileri, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında çalışma yapmış olma şartı aranmaktadır. Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olma.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Doğal Polimerler, elektrospining teknolojileri, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanlarında çalışma yapmış olma şartı aranmaktadır. Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olma.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A. Ş. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kısıtlamasız Ortamda Alınan El Görüntülerinden Biyometrik Doğrulama İçin Güvenilir Avuç İzi Bölgesinin Tespiti
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Biyometrik Doğrulama Sistemleri Bilgisayar Mühendisliği/Makine Öğrenmesi Bilgisayar Mühendisliği/Görüntü İşleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Biyometrik Doğrulama Sistemleri Bilgisayar Mühendisliği/Makine Öğrenmesi Bilgisayar Mühendisliği/Görüntü İşleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GÜMÜŞHANE Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ B. GÜMÜŞHANE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İki Boyutlu Malzemeler Ve Kompozisyonlarının Hidrojen Depolama Potansiyelinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Mühendislik, İki boyutlu malzemeler, hidrojen depolama, enerji, enerji depolama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Mühendislik, İki boyutlu malzemeler, hidrojen depolama, enerji, enerji depolama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. NİĞDE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kalix[4]pirollerin Pillar[5]aren ve Taç Eterler ile Dış Etkenlere Duyarlı, Kendi Kendini Onarabilen Supramoleküler Kopolimerleri ve Hiyerarşik Malzemeleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik kimya veya supramoleküler kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Organik kimya veya supramoleküler kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Zararlı Ekin Saparıları, Cephus Pygmeus (L.), Trachelus Tabidus (F.) (Hymenoptera: Cephidae)?Nın Parazitoit Türleri, Parazitlenme Oranları Ile Mekânsal Dağılımlarının Haritalanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Entomoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Entomoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HARRAN Ü. ZİRAAT F. BİTKİ KORUMA B. ŞANLIURFA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İdiopatik Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Çekirdek Sonlanım Seti'nin Ortak Dizaynı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sağlık bilimleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. TIP F. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ B. GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Sağlıklı Erişkinlerde Uygulanan tDCS'nin Duygu Tanıma ve EEG Osilasyonlarına Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deneysel psikoloji, bilişsel sinirbilim, nöropsikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deneysel psikoloji, bilişsel sinirbilim, nöropsikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ F. PSİKOLOJİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Dinamik Koşullarda E. Coli Metabolik Modelinin Termodinamik Fizibilite Analizi İle CO2 Fiksasyon Yolaklarının Etkinliğinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendilsik/ Hesaplamalı Biyoteknoloji , Matematiksel Modelleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendilsik/ Hesaplamalı Biyoteknoloji , Matematiksel Modelleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL BİLGİ Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Termal Kararlılığı Ve Radyasyon Hasar Direnci Arttırılmış Nanokristal Yapılı Yüksek Entropi Alaşımlarının Üretilmesi, Mekanik Testleri Ve Mikroyapısal Karakterizasyonları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji ve Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji ve Malzeme Mühendisliği Nükleer Enerji Mühendisliği Fizik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BURSA TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. BURSA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Makrofaj Hedefli Uzun Zincirli Vitamin E Metaboliti a-13'-COOH Yüklenmiş Nanopartiküllerin Hazırlanması ve in vitro ve in vivo Deney Modellerinde İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik lisans bölümlerinden mezun
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik yüksek lisans bölümlerinden mezun
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MARMARA Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. (İNGİLİZCE) BİYOKİMYA ABD. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Seipin Proteinin Yüksek Kolesterollü Diyet ile Indüklenen Yağlı Karaciğer Hastalığındaki Rolünün Saptanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik lisans bölümlerinden mezun
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik yüksek lisans bölümlerinden mezun
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÜSKÜDAR Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kantitatif Sentetik Prostat Manyetik Rezonans Görüntülemede Makine Öğrenmesi İle Prostat Kanserinin Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Proje içerisinde geliştirilecek radyolojik görüntülerde prostat kanserini tahminleyecek derin öğrenme modellerinin geliştirilmesinde görev alacaktır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Proje içerisinde geliştirilecek radyolojik görüntülerde prostat kanserini tahminleyecek derin öğrenme modellerinin geliştirilmesinde görev alacaktır.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Silüetlere Dayali Kontur Bilgisinin Dikkatli Yanip Sönme Görevinde Hedefin Bilinçli Farkindaliği Üzerindeki Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji Yüksek Lİsans Programı/ Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji Çalışma alanları Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı \ Yazılım , bilişsel görsel görev tasarlama ve yazma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji Doktora Programı/ Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji Çalışma alanları Bilgisayar Mühendisliği \ Yazılım , bilişsel görsel görev tasarlama ve yazma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MERSİN Ü. MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Görüntü İşleme İle Tatlı Su Balıklarında Otolitten Tür Tayini Yapılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hidrobiyoloji, balık populasyon dinamiği yada bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hidrobiyoloji, balık populasyon dinamiği yada bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. NEVŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Neolitik Dönemden Orta Çağa Anadolu Kafkas İlişkileri: Anadolu Ve Azerbaycan İnsan Kalıntıları Üzerine Arkeogenomik Bir Araştırma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Antik DNA, genetik, moleküler biyoloji, popülasyon genetiği, biyoinformatik, genomiks
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Antik DNA, genetik, moleküler biyoloji, popülasyon genetiği, biyoinformatik, genomiks
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. EDEBİYAT F. ANTROPOLOJİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Etkileşen Sistemler ile Kuantum Termometreler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:fizik, istaitksel fizik, termodinamik, kuantum mekanik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:fizik, istaitksel fizik, termodinamik, kuantum mekanik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. FEN F. FİZİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Veriye Dayalı Akıllı Binalar: Veri Sanal Alanı, Yarışmalar, Uygulama
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veri Derleme, Analiz ve Değerlendirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veri Derleme, Analiz ve Değerlendirme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AES INNOVATİON ARGE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Krusifer Grubu Sebzelerin Tohumlarından (Karaturp, Alabaş ve Lahana) Yeşil Yöntemler Kullanılarak Ekstrakte Edilen, Saflaştırılan ve Karakterize Edilen Sülforafanın Biyoyararlanımının ve Stabilitesinin Artırılması için Mikroenkapsülasyonu ve Fonksiyonel Gıda Üretiminde Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı/Temel işlemler, enkapsülasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı/Temel işlemler, enkapsülasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
: ENDÜSTRİYE UYARLANABİLEN ADSORPTİF KÖP ÜK KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNDEN OLEUROPEİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Aromatik Bitkiler, İkşncil metabolitlerin Fitokimyasal Özellikleri, Ekstraksiyon ve Ayırma Yöntemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi Aromatik Bitkiler, İkşncil metabolitlerin Fitokimyasal Özellikleri, Ekstraksiyon ve Ayırma Yöntemleri, Protein Modifikasyonu.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HEALİNG POOL GIDA İLAÇ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞANLIURFA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Gliserolün Katalitik Dönüşümünde Kullanılabilecek Suda Çözünebilir Yeni Tip Katalizörlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Anorganik kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Anorganik kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Türkiye'Deki Coleanthinae Rouy Altoymağının Taksonomik Revizyonu Ve Ekolojik Modellemesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji/Arazi tecrübesine sahip, vejetasyon ve bitki taksonomisi konusunda tecrübeli, Bitki Anatomisi konusunda deneyimli, Yazılım Mühendisliği/Ekolojik modelleme konusunda tecrübesi olan (iklim modelleme), türlerin niş modellemesi, Koruma Biyolojisi çalışmalarına sahip
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji/Arazi tecrübesine sahip, vejetasyon ve bitki taksonomisi konusunda tecrübeli, Bitki Anatomisi konusunda deneyimli, Yazılım Mühendisliği/Ekolojik modelleme konusunda tecrübesi olan (iklim modelleme), türlerin niş modellemesi, Koruma Biyolojisi çalışmalarına sahip
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. TEKİRDAĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Periferik Sinir Onarımı İçin Biyoaktif Peptitler Ile Konjuge Edilmiş Nanolif Tabanlı Bifonksiyonel Sinir Rehber Kanallarının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, doku mühendisliği, biyomedikal mühendisliği.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, doku mühendisliği, biyomedikal mühendisliği.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Türkiye'De Normalleşen Epizyotomileri Kesişimsel Bir Yaklaşımla Temellendirilmiş Teori Çerçevesinde Çözümlemek
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ebelik Yüksek Lisans ve Doktora programlarından öğrencileri proje kapsamında çalıştırmak isterim.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ebelik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KADİR HAS Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Geleneksel Çanakkale Seramik Üretiminin Değerlendirilmesi Ve Turizm Açısından Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Kültürel Miras Yönetimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Kültürel Miras Yönetimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. ÇANAKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Erken Çocukluk Matematik Eğitiminde Kullanmak Üzere Gerçekçi Matematik Eğitimi Tabanlı Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının (Magic) Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. EĞİTİM F. İLKÖĞRETİM B. ELAZIĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Kistik Ekinokokkoz Tanısında Parazit Kaynaklı mikroRNA Potansiyel Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi ve Hedef mikroRNA'ların Tek Basamakta Manyetik Nanoboncuk ve Çok Renkli Kuantum Noktaları ile Tespiti
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Parazitoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Parazitoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Okul Öncesi Dönemde Hafif Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Matematik Becerilerini Geliştirme Ve İzlemeye Yönelik Bir Mobil Uygulama (Özçimo)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Özel Eğitim/Zihinsel Engelliler Eğitimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Özel Eğitim/Zihinsel Engelliler Eğitimi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. EĞİTİM F. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ B. ELAZIĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Mülteci Kampları Envanter Operasyonlarında Belirsizliğin Koordineli Yönetilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÖZYEĞİN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Koherent Bragg Kırınımı Tekniğinin Ultraküçük Nanokristallerin Analizinde Güvenilirlik Sınırlarının Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Öğrenmesi uygulamalarının projeye yönelik olarak geliştirilmesi. Yüksek lisans öğrencisinin Python, MATLAB gibi programlarla kodlama bilgisi olmalıdır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Malzeme bilimi, Nanomalzemeler, X ışını kırınımı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÖZYEĞİN Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Meme Karsinoma Hücreleri Üzerine Terapötik Antikor Trastuzumab (Herceptin)?ın Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) ile Antikanser Etkinliğinin Güçlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hücre Kültürü çalışmaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Protein ekspresyonu, protein analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. ADANA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Laktik Asit Bakteri Suşlarından Elde Edilen Serbest ve Kapsüler Ekzopolisakkaritlerin Karakterizasyonu, Kimyasal Kompozisyonlarının Biyoaktivite Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Katkı Maddesi Olarak Gıda Model Sistemlerinde Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Anabilim dalı, Gıda Mikrobiyoloji, Gıda Biyokimyası
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Anabilim dalı, Gıda Mikrobiyoloji, Gıda Biyokimyası
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. NEVŞEHİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Maestro - Mikro Medikal Teknolojiler Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Neural Probe geliştirme alt projesinde ve IVD sensör geliştirme alt projesinde çalışmak üzere
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Neural Probe geliştirme alt projesinde ve IVD sensör geliştirme alt projesinde çalışmak üzere
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ODTÜ MEMS MERKEZİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Hepatosellüler Kansere Özgü Ctdna Tayini Için Düşük Enerji Ile Uyarılabilen Ve Çoklu Analize Olanak Sağlayan Mikroakışkan Tabanlı Ve Üst-Çevirici Nanopartikül-Kuantum Nokta Hibrid Yapılı Fotoelektrokimyasal Sensörün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ctDNA sensörü geliştirilmesi çalışmaları için
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ctDNA sensörü geliştirilmesi çalışmaları için
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ODTÜ MEMS MERKEZİ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Streptozotosin ile İndüklenen Deneysel Diyabet Modelinde Endoplazmik Retikulum Stresi İnhibisyonunun Ovaryum Dokusu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deney Hayvanlarının Temini, DM Oluşturulması ve Deney Dizaynı TUNEL, İmmünohistokimyasal ve Histokimyasal Boyamalar Biyokimyasal Analizler Real Time PCR Analizleri İstatistiksel Analizler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deney Hayvanlarının Temini, DM Oluşturulması ve Deney Dizaynı TUNEL, İmmünohistokimyasal ve Histokimyasal Boyamalar Biyokimyasal Analizler Real Time PCR Analizleri İstatistiksel Analizler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi: Stratejik Hammaddeler Için Yeşil ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ÜRETİM METALURJİSİ, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ÜRETİM METALURJİSİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Perc, Topcon Ve Ibc Güneş Hücrelerinin Arka Yüzey Kontak Oluşumu Için Çevreci Alüminyum Pasta Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik, Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik, Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NECMETTİN ERBAKAN Ü. KONYA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
3-µm Civarında Çalışan Kip-Kilitli ve Dalga Kılavuzu Er3+ Lazerlerinin Geliştirilmesi µM Civarında Çalışan Kip-Kilitli Ve Dalga Kılavuzu Er3+ Lazerlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik-Elektronik Müh., Malzeme Müh., Bölümleri / Lazerler, Katıhal Lazerleri, Optik, Fotonik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik-Elektronik Müh., Malzeme Müh. Bölümleri/ Lazerler, Katıhal Lazerleri, Optik, Fotonik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. FEN F. FİZİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Ülseratif Kolit ve Kolit Ilişkili Kanser Gelişiminde IKBKE'ye Özgü Rollerin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yürütülen çalışmalara yardımcı olacak bursiyer alınacaktır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yürütülen çalışmalara yardımcı olacak bursiyer alınacaktır.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Altın Ve Platin Içeren Yeni Nesil Moleküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Bio Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Eczacılık, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Bio Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. TOKAT *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Doğal Kil Malzemelerinin İskelet Yapi Olarak Kullanildiği Perovskit Güneş Hücreleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Fizik, Kimya Mühendisliği İnce film teknolojileri alanlarında deneyimli Sentez konusunda deneyimli
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Fizik, Kimya Mühendisliği İnce film teknolojileri alanlarında deneyimli Sentez konusunda deneyimli
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KONYA TEKNİK Ü. TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O. ELEKTRİK VE ENERJİ B. KONYA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Stevia (Stevia rebaudiana B.) Bitkisinin Sulu Ekstraktlarından Steviol Glikozitlerin İzolasyonunda Elektrokoagülasyon, Adsorpsiyon ve Membran Filtrasyon Uygulamaları Kombinasyonunun Etkinliğinin Belirlenmesi, Elde Edilecek Doğal Tatlandırıcının Gıdaların Organoleptik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKDENİZ Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ANTALYA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Türkiye'Nin Avrupa Birliği'Ne Uyum Sürecinde Atık Yönetimi: Ekonometrik İnceleme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Muhasebe Bankacılık ve Finans Programı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ekonometri Programı Çalışma Alanı: Ekonometri, İstatistik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SİVAS CUMHURİYET Ü. CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK Y.O. SİVAS *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Tümör Sferoidlerin Anjiyogenezinin ve İlaca Yanıtının İncelenmesi için 3 Boyutlu Hücre Kültürüne İzin Veren Mikroakışkan Kartuş Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Muh/Mikroakiskanlar, Hucre Sferoidleri Makine Muh/Mikroakiskanlar, Termoplastikler Elektronik Muh/Optik Sistemler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal Muh/Mikroakiskanlar, Hucre Sferoidleri Makine Muh/Mikroakiskanlar, Termoplastikler Elektronik Muh/Optik Sistemler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yüksek Doz Hızlı (High Dose Rate-HDR) Cilt Kanseri Brakiterapisinde 3 Boyutlu (3B) Yazıcı İle Cilt Aplikatörü Dizaynı ve Dozimetrik Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, sağlık fiziği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, malzeme mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, sağlık fiziği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, malzeme mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP F. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ B. RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Dinamik Yapısal Analiz Yöntemiyle Traf6 Proteininin Çinko Parmak Kısmına Bağlanan İnhibitörlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:X-ray Kristallografisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:X-ray Kristallografisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Demir-Kükürt Kümesi Biyogenezinin Ortam Sıcaklığındaki Yapısal Dinamikleri Ve Yeni Regulasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:X-ray Kristallografisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:X-ray Kristallografisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İki Boyutlu Ferroelektrik (Monokalkojenit) Malzemelerde Anormal Yığın Fotovoltaik Etki: İkinci Dereceden Tepki Teorisinde Elektron-Yüzey Optik Fonon Etkileşimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA Ü. FEN F. FİZİK B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YAPAY ZEKA TEMELLİ SÜRÜŞ DEĞERLENDİRME VE KONDİSYON İZLEME SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matlab kontrol modelleri, yapay zeka
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matlab kontrol modelleri, yapay zeka
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÖZKANLAR METAL DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Avrupa'daki Aşırı Hava Olaylarının Bölgesel Iklim Modelleri Kullanılarak Öngörülen Değişikliğinin Ölçeklenebilirliği.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İklim değişikliği, Coğrafya, İklim modelleme, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fizik.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İklim değişikliği, Coğrafya, İklim modelleme, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fizik.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
IŞIK Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Çevreye Uyumlu Sürdürülebilir İleri Araç Teknolojileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği Düşük ve yüksek ölçekte elektrot üretme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği Kese tipi hücre mühendisliği, post mortem analiz yöntemleri ile hücre ölüm sebeplerinin belirlenmesi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Öğretmen Adaylarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Ayrık Duygular Ile Etkileşiminin Bilgisayar Simülasyonu Ortamında İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:psikoloji, eğitim psikolojisi, öğretmen yetiştirme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:psikoloji, eğitim psikolojisi, öğretmen yetiştirme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
İleri Malzeme Yüksek Teknoloji Platformları ile Elektronik ve Optik Bileşen Üretimi için Stratejik Ar-Ge Birliği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği çalışmaları, Kamu Yönetimi, Proje toplumsal etki ve yaygınlaştırma çalışmaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği çalışmaları, Kamu Yönetimi, Proje toplumsal etki ve yaygınlaştırma çalışmaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. MANİSA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Eksozomlar Aracılığı Ile Pluripotenside Rol Oynayan Mirna'Ların İnsan Fetal Fibroblast Hücrelerine Aktarılarak Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Elde Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Genetik Biyokimya Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Genetik Biyokimya Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA Ü. BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Fibonacci Benzeri Küplerde Kenar Genel Konum Probleminin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri /Matematik, Kombinatorik, Graf Teori
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri /Matematik, Kombinatorik, Graf Teori
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA Ü. FEN F. MATEMATİK B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Termoplastik Çip-Üstü-Laboratuvar Sistemlerine Yönelik Yüzey Kalitesi Kontrol Edilebilir Metal Katmanların Üretimi Için Ultrasonik Baskı Tabanlı Bir Yöntemin Geliştirilmesi Ve Uygulanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Plastik mikro akışkan sistemlerin ultrasonik destekli yöntemlerle imalatı ile ilgili deneysel çalışmalar.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Plastik mikro akışkan sistemlerin ultrasonik destekli yöntemlerle imalatı için kullanılan ultrasonik baskı ve ultrasonik kaynak işlemlerinin modellenmesi ile ilgili çalışmalar.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
2 Kw Gücünde Zıt Devinimli Çift Rotorlu Rüzgâr Türbininin Aktif Tork Dağılımı Kontrolü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Makina Teorisi ve Dinamiği, Kontrol uygulamaları, CFD analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Makina Teorisi ve Dinamiği, Kontrol uygulamaları, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOCAELİ Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Magnezyum Üretim Cüruflarından Portland Çimentosu Üretiminin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AFYON KOCATEPE Ü. AFYONKARAHİSAR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
DİZEL YAKIT FİLTRELERİ İÇİN AKILLI ISITMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, PID Kontrol, Elektronik Kontrol Kartı Tasarımı, Polimer Malzemeler, Yaşlandırma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, PID Kontrol, Elektronik Kontrol Kartı Tasarımı, Polimer Malzemeler, Yaşlandırma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ONDOKUZ MAYIS Ü. SAMSUN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Tarihi Yığma Minarelerin Video Kamera Tabanlı Yapı Sağlığı İzlemesi Ve Derin Öğrenme Yöntemine Dayalı Uzun Vadeli Karar Verme Modelinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deprem, Yapay Zeka, Hasar Tespiti, Tarihi Yığma Yapılar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deprem, Yapay Zeka, Hasar Tespiti, Tarihi Yığma Yapılar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. TRABZON *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Crocus Chrysanthus Herb. Kompleksinin Sistematiği Ve Rizosfer Biyomu Üzerine Derinlemesine Bir Çalışma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Sağ-Sol Ayrımının Zihinsel Çevirme ve Kişisel Perspektifler Yoluyla Değerlendirilebileceği Mobil Uygulama ve Sanal Gerçeklik Destekli Modellerin Geliştirilmesi, Oyunlaştırılması ve Etkinliklerinin EEG-Olaya İlişkin Osilasyonlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mühendislik Sinirbilim Fizyoterapi Ergoterapi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mühendislik Sinirbilim Fizyoterapi Ergoterapi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TRAKYA Ü. EDİRNE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Anadolu'da Roma Dönemi Kıyı ve İç Kesim Toplumlarının Popülasyon Tarihinin Arkeogenomik Açıdan İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Evrimsel Biyoloji, Biyoinformatik, Genomik, Antik DNA, Hesaplamalı Biyoloji, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Evrimsel Biyoloji, Biyoinformatik, Genomik, Antik DNA, Hesaplamalı Biyoloji, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. EDEBİYAT F. ANTROPOLOJİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Harcamaları Belirleyen Faktörler: Muhtacîn Maaşlarına Dair Bir İnceleme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarih, Osmanlı arşiv belgelerini okuma ve transkripsiyon.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarih, Osmanlı arşiv belgelerini okuma ve transkripsiyon.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. SİYASAL BİLGİLER F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Pandemi Dönemlerinde Yaşanan Aşı Tereddüd üne Yönelik Sosyal Pazarlama Programının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Pazarlama Yüksek Lisans Öğrencisi olması
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Pazarlama alanında çalışmaları olması, sosyal pazarlama, nitel araştırma yöntemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. BOLU *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Doğal Ve Sentetik Sinnamik Asit Türevlerinin Insan Ve Balık Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Ve Balık Yemlerinde Katkı Maddesi Olarak Potansiyel Kullanım Potansiyeli
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Su Ürünleri Yetiştiricilik, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Su Ürünleri Yetiştiricilik, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ F. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ B. ÇANAKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Deniz Balıkları Kafes Yetiştiriciliğinde Mikro-Plastik Biyoakümülasyonunun Izlenmesi: Türkiye Ve İran'Daki Naylon Ağ Ağlarda Net Isırma Davranışı Olan Ve Olmayan Türlerin Karşılaştırılması Ve Farklı Kontaminasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Su Ürünleri Yetiştiricilik, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Su Ürünleri Yetiştiricilik, Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ F. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ B. ÇANAKKALE *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Koroner Arter Hastalarının Aterosklerotik Plaklarında circRNA İfade Düzeylerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji genetik, moleküler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji genetik, moleküler biyoloji vev genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MERSİN Ü. MERSİN *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Tek-Hücre Seviyeli Proteomik Veri Kümelerinin Yatay Bütünleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Biyomühendislik Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Biyomühendislik Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR BAŞVUR ***
GÜNLÜK KULLANILABİLİR BİR CİHAZ İLE UYKU VE STRES DÜZEYİ TAKİBİNİN YAPILMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veri analizi/ mobil uygulama/ yazılım geliştirme /yapay zeka
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veri analizi/ mobil uygulama/ yazılım geliştirme /yapay zeka
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PNAPS SAĞLIK BİLİŞİMİ VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Genişbant Mikrodalga Frekans Uygulamaları için Serigrafi Polimeri ve Yenilikçi Karbon Temelli İletken Katki İçeren Düşük Maliyetli ve Hafif Bir Elektromanyetik Kalkanlama Malzemesi Geliştirilmesi, Üretimi ve Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; Elektromanyetik, Antenler, Mikrodalga çalışma alanlarında bilgi sahibi (CST Microwave Studio/HFSS gibi programlar ile anten tasarlama becerisine sahip)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; Elektromanyetik, Antenler, Mikrodalga çalışma alanlarında bilgi sahibi (CST Microwave Studio/HFSS gibi programlar ile anten tasarlama, yüksek frekans ölçüm cihazlarını kullanma ve düzenek oluşturma becerisine sahip)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YAŞAR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİKİ MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Reçine, Karbon ve Odun Üretimine Dayalı Orman Ekosistem Hizmetleri için Karar Destek Sistemi ve Planlama Modeli Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri mühendisliği yüksek lisans programı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstri mühendisliği doktora programı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Nötrofil Er Stresi ile Plazma ve Nötrofil Fortilin Seviyesinin, Relapsing Remitting Multipl Sklerozda Ataklarda Kortikosteroitlerin, Atak Önlemede 1. ve 2. Basamak Tedavilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Biyobelirteç Olarak Kullanımının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Moleküler Tıp
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Moleküler Tıp
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Yeni Nesil Temiz Enerji Teknolojilerine Geçiş Stratejilerinin Çok Aşamalı Rassal Programlama Ile Eniyilenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Sperm Morfoloji Analizi Için Derin Öğrenme Tabanlı Bilgisayar Destekli Sistem Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mobil Uygulama Geliştirme, Nesne Tespiti, anlamsal/örnek tabanlı bölütleme (Semantic / Instance Segmentation)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mobil Uygulama Geliştirme, Nesne Tespiti, anlamsal/örnek tabanlı bölütleme (Semantic / Instance Segmentation)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YILDIZ TEKNİK Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Sporda Taciz ve İstismar Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Ulusal Sporcu Koruma Politikasının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Rekreasyon, Spor Yönetimi,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Rekreasyon, Spor Yönetimi,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. SPOR BİLİMLERİ F. ANKARA *** BAŞVUR BAŞVUR ***
Planlama Teknik Danışmanlık Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği - Güç Sistemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
NHB (Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi) Projesinin NEPİZ (Nitrat Eylem Planlarının Etkinliğinin İzlenmesi) Projesine Entegrasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Mühendisliği Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Bitki ekstreli gıda ürünleri geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Müh., bitkisel ekstraksiyon, fenolik bileşenler, analiz yöntemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
TCDD YERLİ TELEKOMAND SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Akdeniz Koşullarına Uyumlu Rodos otu (Chloris gayana Kunth.) Genotip ve Çeşit Adaylarının Tuz Toleransı ve Tuzlu Alanlara Adaptasyonunun Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı/Çayır Mera ve Yem Bitkileri ve Enerji Bitkileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ADANA *** BAŞVUR *** ***
ATHOM Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
SAYEM ÜP26 - KATMANLI İMALATTA TAHRİBATS IZ MUAYENE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
SAYEM-UP10 - INCONEL 939 KULLANILARAK EKL EMELİ İMALAT İLE ÜRETİLMİŞ PARÇALARIN POST PROSESLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE METALÜRJİK KARAKTERİZASYONU
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
İÇME SUYUNDAN ELEKTRIK ÜRETMEK İÇIN İNSA NSIZ İŞLETILEN KONTEYNER TIPI HIDROELEKTRIK SANTRALLERİN GELIŞTIRILMESI PROJESİ - DESKI PİLOT TESİSİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine öğrenmesi ile durum değerlendirme sistemi oluşturulması
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
DIWIEN- DIGITALIZATION OF WATER SUPPLY IN FRASTRUCTURE TO OPTIMIZE THE WATER-ENERGY NEXUS
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İçme suyu şebekesinin EPANET'te modellenmesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
NÜKLEER SANTRAL PARÇALARININ İMALATINDA KULLANILAN 316L KALİTE PASLANMAZ ÇELİK ALAŞIMININ KATMANLI İMALATA UYGUN TOZ ÜRETİMİ İÇİN İKİLİ VEYA ÜÇLÜ ERGİTME YÖNTEMLERİ İLE İNGOT ÜRETİMİNİN VE İKİNCİL İŞLEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurii ve malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme mühendisliği, metalurji mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Sığınak Uygulamalarında Karbondioksit Giderim Sisteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ, GAZ AYIRMA PROSESLERİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
AYDINLAR-AKBAŞ BARAJ GÖLÜ HAVZASI KORU MA PLANI VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Havza yöntimi, endüstriyel atıksu arıtmı ve geri kazanımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
1004 22AG045 LİGNONANO PEST
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu, Proje No:20AG008 (Genel Proje) 1004- KATMANLI İMALATA UYGUN TOZ ÜRETİLMEK ÜZERE SÜPERALAŞIM VE PASLANMAZ ÇELİK ALAŞIM İNGOTU GELİŞTİRMEK VE KATMANLI İMALAT İLE ÜRETİLMİŞ METALİK MALZEMELERİN POST PROSESLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (MAM-APYK 20AG053)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Verimli, Karalı ve Pb-İçermeyen Perovskite Güneş Modüllerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik sentez ve karakterizasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
HÜMİK ASİT İÇEREN YAPI KİMYASALLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği - Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı. Projede, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından üretilmekte olan hümik asitin çimento ve beton sektöründe kullanılması hedeflenmektedir. Hümik asitin yapısında kimyasal modifikasyon yapılacak ve çimentoda kullanımına uygunluğu harç testleri ile belirlenecektir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
GERİ KAZANIM YÖNTEMİYLE HİDROJEN YAKICI K ATALİZÖRLERİN ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya veya Kimya Müh. Bölümü Heterojen Katalizör Gelişme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - GEBZE KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Mikrobiyal ve Organik Gübrelemenin Sulu ve Kuru Şartlarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Bazı Agronomik, Verim, Kalite ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Müh. Tarla Bitkileri Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SİİRT Ü. SİİRT *** BAŞVUR *** ***
BİYOGAZ ÜRETİMİNDE KAOTİK TEMELLİ KARIŞTI RICI İLE ÜRETİMİN ARTTIRILMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Nesnelerin İnterneti, Veri Toplama, Arayüz Tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MCHAOTECH ARGE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ SAKARYA *** BAŞVUR *** ***
Türkiye'nin İbbs Düzey 2'ye Göre 26 Ekonomik Bölgesinin Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip Olduğu Ürün Gruplarının Belirlenmesi, Bu Ürün Gruplarının Sofistike Değerlerinin Tespit Edilmesi ve Bu Ürün Gruplarında Bölgelerin İhracat Potansiyeli Olan Ülkelerle Eşleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım veya bilgisayar mühendisliği/web tasarım, web programlama ve kodlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ŞIRNAK Ü. ŞIRNAK *** BAŞVUR *** ***
Kırmızı Tavuk Akarı (Dermanyssus Gallinae, Arachnida: Dermanyssidae) Ile Mücadelede Yerli Entomopatojen Fungusların Etkinliğinin Araştırılması Ve Prototip Mikoakarisit Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
Kuru Reformlanma ile H2 Üretiminde Kükürt Zehirlenmesine Dirençli Al2O3 Destekli Yeni Ni-W-C Katalizörlerin Hazırlanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GAZİ Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Geri Kazanılan Gemi Kaynaklı Petrol Türevli Atıklardan Bitümlü Bağlayıcılar İçin İkame Malzemesi Üretilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Müh. Ulaştırma, Malzeme, Yol Malzemeleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Kemik İliği Yağ Dokusunun Eksojen Uyaranlar Varlığında Değişen Transkriptom ve Metabolom Dinamiğinin AML Patogenezi Yönünden Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji moleküler biyoloji biyokimya biyoinformatik deneysel immunoloji ve hematoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PORTALI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tercih edilen bölümler; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri İlgi alanları; Güdümlü (özellikle ARM-birliktelik kural analizi) ve Güdümsüz Öğrenme Algoritmalarına hakim, tercihen Python Flask ile RestAPI geliştirebilen, satınalma iş süreçlerine dair entelektüel bilgisi olan kişiler.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
M.B.İ.S. BİLGİSAYAR OTOMASYON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Selçuklular'Dan Osmanlılar'A Dımaşk'Ta Eğitim Kurumları Tipolojileri: Nuaymi'Nin Medrese Tarihi (1079-1516)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İslam Tarihi ve Sanatları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MARMARA Ü. İLAHİYAT F. İSLAM TARİHİ VE SANATLARI B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Taş Dolgu Dalgakıranlarda Kullanılan Farklı Ünitelerin Ve Dizilimlerin Dalga Aşmasına Ve Kronman Duvarlara Etkiyen Kuvvetlere Etkisinin Modellenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği Lisans Programı - Kıyı ve Deniz Mühendisliği veya Hidrolik Alanı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SAHALARINDAN MAKİNE TÜRÜ VEYA MARKA BAĞIMSIZ SİSTEMLERDEN GÖRÜNTÜ İŞLEME YARDIMI İLE VERİ TOPLANMASI, ANALİZİ VE ERP ENTEGRASYONU İÇİN CİHAZ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği , Sistem Similasyonu, Kestirimsel Bakım, Tesis Yerleşim/Planlama, Toplam Kalite Yönetimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MİRAİ ENDÜSTRİYEL VERİ ÇÖZÜMLERİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Olay Algısında Dil-Biliş Etkileşimi: Bilişsel, Dilbilimsel Ve Gelişimsel Yaklaşımlar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Dilbilim veya Bilişsel Bilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÖZYEĞİN Ü. SOSYAL BİLİMLER F. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Hastalık Ve Normal Koşullar Altında Bağlayıcı Histon H1-Aracılıklı Kromatin Katlanma Mekanizması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoinformatik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) İZMİR *** BAŞVUR *** ***
RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN TASARIM, YAZILIM VE ALGORİTMA GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisi, Yhon ve C++ programlama dillerine hakim, PyQt ile GUI geliştirme, CFD (Computational Fluid Dynamics) için Chatbot geliştirme işlerinde görev alabilecek, okuduğu üniversitesinin bilgisayar hizmetlerinden faydalabilecek kadın mühendis öğrenci tercih sebebi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KAYAKOL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA *** BAŞVUR *** ***
UZUN MESAFE GÜVENLİ HABERLEŞMELİ YENİ NE SİL GİYİLEBİLİR CİHAZLAR
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:UWB Haberleşme, Giyilebilir Anten Tasarımları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
LNL ELEKTRİK ELEKT. BİL. VE DAN. LTD. ŞTİ. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Persiste Şap Enfeksiyonu'Nun Proteogenomik Konak Yanıtı Üzerinden Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veteriner Viroloji, Veteriner Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji/ Çalışma alanı Real-Time PCR, RT-qPCR
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ŞAP ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Chilo iridescent Virüs'e Ait 118L Geninin Virüsün Replikasyonu ve Hücreye Giriş-Füzyonundaki Rolünün Aydınlatılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
Hassas Döküme Yönelik Seramik Maçaların Eklemeli İmalatı ve Doğrulaması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisliği , Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Eklemeli İmalat, Seramik Malzemeler, Fotopolimer Bilimi.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR *** ***
BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİ OPTİMİZASYONU NA YÖNELİK AKILLI ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN VE MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yenilenebilir Enerji, Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Öğrenmesi, IoT, Yapay Zeka, Programlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKAREF İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Perovskit Güneş Hücrelerinde Katkı Polimerler için Yapı-Aktivite İlişkisinin Aydınlatılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODTÜ-GÜNAM) ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Butil Oksi Anisol Gruplari İçeren Yeni Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Proje kapsamında yapılması planlanan maddelerin sentezi ve karakterizasyonu
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Selenyum ve Çinko Oksit Biyo-Nanopartiküllerinin Akciğer Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyolojisi, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SİİRT Ü. EĞİTİM F. MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR *** ***
Kuazikristaller için dik uzay hesaplamaları.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Turunçgil Kabuk Ekstrakt Ve Yağlarının Batı Çiçek Tripsi (Frankliniella Occidentalis) Ile Pamuk Unlubiti (Phenacoccus Solenopsis)'Ne Karşı Etkinliklerinin Araştırılması Ve Etkili Bulunanlardan Bitki Koruma Ürünlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Anabilimdalı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANTALYA *** BAŞVUR *** ***
Diş Ve Ortopedik İmplant Yönelik Zirkonyum Yüzeylerinde Antibakteriyel Ceo2 Nanoparçacık Katkılı Biyoaktif Ve Biyouyumlu İyi Sıralı Zro2 Nanotüp Yüzeylerin Üretimi Ve Özelliklerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji Bölümü veya Malzeme Bilimi / Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin birinde yüksek lisans yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GİRESUN Ü. MÜHENDİSLİK F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. GİRESUN *** BAŞVUR *** ***
Çekme Dayanımının Sonik Hız Yöntemiyle Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendislği Anabilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ *** BAŞVUR *** ***
Volkanik Örtülü Alanlarda Manyetotellürik Yöntemin Hidrokarbon Arama Etkinliğinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik Müh.-Uygulamalı Jeofizik-Elektrik Elektromanyetik Yöntemler Jeolojoji Müh.-Genel Jeoloji-Sedimantoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
Normal Gelişim Gösteren Ve Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Su Okuryazarlıklarının Geliştirilmesine Yönelik Aktif Öğrenme Tabanlı Öğretim Uygulamalarının Kavramsal Anlama, Sorumluluk, Karar Verme Ve Kariyer Bilincine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak, tez aşamasına geçmemiş olmak, tez çalışmasında örneklem olarak özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışmayı planlamak, su okuryazarlığı ve su eğitimi konusunda çeşitli etkinliklere, projelere katılmış olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. EĞİTİM F. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ B. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD. RİZE *** BAŞVUR *** ***
Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme-metalurji mühendisliği, Kimya, Kimya mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KİLİS 7 ARALIK Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO. KİLİS *** BAŞVUR *** ***
Sicim Düaliteleri, Genelleştirilmiş Geometri ve Süperkütleçekim ve Kozmolojide Yeni Çözümler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik / Diferansiyel geometri, Riemann geometrisi, Poisson geometry Fizik / Sicim düaliteleri, süperkütleçekim çözümleri, Kozmoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN EDEBİYAT F. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
EDİT: EYE TRACKİNG TABANLI DİSLEKSİ TANILAMA SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EYESOFT BİLİŞİM EĞİTİM YAYINCILIK İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
GÖZBİS: GÖZ HAREKETLERİ İLE BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN İLETİŞİM VE MOBİLİTE SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EYESOFT BİLİŞİM EĞİTİM YAYINCILIK İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Storaige (Embedded Storage Elements On Next Mcu Generation Ready For Ai On The Edge)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik/Elektronik/Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Veri işleme Makine Öğrenmesi AI Algoritmaları Edge Computing Gömülü sistem tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ARÇELİK A.Ş. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
MS Hastalığında Anti-Miyelin Temelli Protein Tayini için Yeni Nesil Heteroaromatik Yapıların Sentezi ve EIektrokimyasal Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. FEN F. KİMYA B. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR *** ***
Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Düzeylerinin, Uzamsal Düşünme Ve Modelleme Becerilerinin Desteklenmesi Için Artırılmış Gerçeklik Destekli Modelleme(Armo) Uygulamasının Ve Eğitim Modülünün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eğitimde teknoloji entegrasyonu, Modelleme, Artırılmış Gerçeklik, Uzamsal Düşünme, Fen Bilgisi Eğitimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. EĞİTİM F. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ B. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD. RİZE *** BAŞVUR *** ***
Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ERZURUM TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ERZURUM *** BAŞVUR *** ***
Aramid Esaslı Tekstil Materyalleri İçin Etkili ve Sürdürülebilir UV Koruyucu Sistem Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalları/ Nano kaplama, nanaomalzeme sentezi, tekstil aplikasyonları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DOKUZ EYLÜL Ü. MÜHENDİSLİK F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Deneysel Diyabet Modeli Oluşturulan Ratlarda Ketojenik Diyetin Adipokin Düzeyleri, Oksidan-Antioksidan Statü ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoteknoloji ve moleküler biyoloji biyoloji Nanoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKSARAY Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER B. TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. AKSARAY *** BAŞVUR *** ***
Açılabilirliğin Artırıldığı Yarı-Açılabilir Bezier Yüzeyi Üzerinde İki Nokta Arasındaki En Kısa Yolun Q-Öğrenme Algoritması Kullanılarak Elde Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Foto-Kataliz İçin Verimli Duyarlılaştırma Mekanizmasına Sahip Ag@HfO2 Çekirdek-Kabuk Nanoyapıların Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü (Analitik Kimya) veya Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. ERZURUM *** BAŞVUR *** ***
Hava Isıtmalı Kriyojenik Bir Endüstriyel Evaporatörün Optimum Dizayn Parametrelerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Isı transferi, iki fazlı akışlar, karlanma ve buzlanma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HİTİT Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. ÇORUM *** BAŞVUR *** ***
Üriner İnkontinanslı Yaşlılarda Otago ve Pelvik Taban Egzersizlerinin Etkilerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon,geriartrik fizyoterapi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DOKUZ EYLÜL Ü. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON F. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Topoğrafik Yoğunluk ve Gravite Düşey Gradyen Ölçüleri Kullanarak Jeoit ve Ortometrik Yüksekliklerin İyileştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gravite ve nivelman ölçüleri veri toplama ve analizi, gravite alanı belirleme, yükseklik sistemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
MR UYUMLU TİTANYUM İĞNE
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisliği Lisans programlarından birinden mezun olmak ve/veya bu alanda yüksek lisans yapıyor olmak. Özellikle biyomalzeme çalışma konusunda bilgili ve istekli olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YENİ DOKU SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Sisplatin Etkinliğini Artırıcı Nükleotid Eksizyon Onarım İnhibitörlerinin Tasarlanması, Sentezlenmesi ve Deneysel Analizleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında yüksek lisans yapıyor olmak, Tercihen ilgili konuda/teknikleri kullanarak çalışmalar yapmış olmak,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOKİMYA ABD. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Hetero Yapılı Ve Köpük Esaslı Elektrotların Yüksek Performanslı Ve Düşük Maliyetli Süperkapasitör Uygulaması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Depolama, Toz Metalurjisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
EMI/RFI Korumalı Safir Optik Pencere Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Fotonik, Fotonik Mühendisliği; Fotonik Bilim ve Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GAZİ Ü. FOTONİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
VANA AKTÜATÖRÜ REDÜKTÖRLERİNDE KULLANI LAN DİŞLİLERİN İMALATINA YÖNELİK METAL ŞEKİLLENDİRME TABANLI İMALAT YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİP İMALAT
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine veya İmalat Mühendisliği ile ilgili olarak metal şekillendirme, sayısal analiz, sonlu elemanlar analizi ve/veya teorik ve uygulamalı mekanik branşları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NOVUMEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Oksijene Hassas Enzimlerin Mikroaerobik Koşullarda Pilot Ölçekte Üretilmesi İçin Karakterizasyon, Optimizasyon Ve Ölçek Büyütme Çalışması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji, biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YEDİTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Kuzu Besi Rasyonlarında Kenevir Tohumu Kekinin Yem Materyali Olarak Kullanılabilirliğinin Ve Dokulardaki Kannabinoid Konsantrasyonlarının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat/Zootekni/Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. VAN *** BAŞVUR *** ***
Nükleik Asit Taşıyıcı Katyonik Sentetik Vektör: Kitosan-g-Poli (N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamit)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Progresif Yapılandırılmış Nöromüsküler Eğitim Programının Denge, Performans Ve Yaralanma Risk Tahmini Üzerine Etkisi: Amatör Futsal Takım Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL MEDİPOL Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Manyetik Nanoparçacık İçeren Biyouyumlu Ve Biyobozunur Polielektrolit Nanotaşıyıcı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya/Polimer Kimyası, Fizik/Manyetik Nanoparçacık, Malzeme Mühendisliği/Nanomalzemeler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. FEN F. MUĞLA *** BAŞVUR *** ***
Piezoelektrik Fononik Kristaller Kullanarak 1 Ve 2 Boyutta Mikroparçacık Örüntüleme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektronik Müh., Malzeme Müh., Nanoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. FEN F. FİZİK B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Deprem Yönetmeliklerinden Ve Sahaya Özel Zemin Davranış Analizlerinden Elde Edilen Sismik Tasarım Spektrumlarına Anakaya Derinliği Ve Basen Etkisinin Dahil Edilmesi Için Ilgili Yöntem, Katsayı Ve Haritaların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik Mühendisliği - Sismoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA ÇANAKKALE *** BAŞVUR *** ***
Çoklu Sensörler İle Yapay Zeka Destekli El Beceri Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Görüntü İşleme veya Endüstriyel Tasarım/Tıbbi Cihaz Tasarımı, Oyun Tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BARTIN Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Alınmış Defne Ağacı Ormanlarına Ait Çok Bantlı Görüntülerin Evrişimsel Sinir Ağları İle Otomatik Bölütlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Orman Mühendisliği/Ormancılık Coğrafi Bilgi Sistemleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BURSA TEKNİK Ü. BURSA *** BAŞVUR *** ***
Fermantasyon Yoluyla Hidroksitirozol Içeriği Zenginleştirilmiş Zeytin Yaprağı Ekstraktının Proniozom Ile Enkapsülasyonu, Karakterizasyonu Ve Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanağının Saptanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Mekanik Alaşımlama Ve Kinetik Kontrollü Lazer Sentezi Ile Mikro Ve Nano Soy Olmayan Yüksek Entropi Katalizörlerinin Üretimi, Karakterizasyönü Ve Karşılaştırılması,
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Powder production by Mechanical alloying, Powder characterization, such as crystal structure analyzing by XRD, Lattice strain and crystallite sizes measurement by TOPAS, Particle size analyzing, absorption measurements by UV
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Neonatal Dönemde Hipoksi Maruziyetinin Davranış ve Moleküler Fenotip Üzerine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor ve ders döneminde olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ERCİYES Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOLOJİ ABD. KAYSERİ *** BAŞVUR *** ***
Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Güç Elektroniği, Fotovoltaik Evirici Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM) ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Karadeniz Su ve Sedimanlarında Mikroorganik Kirleticilerden Ftalik Asit Esterleri (PAE) ve Organofosfat Esterleri (OPE) Düzeylerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Denizel ortamdan elde edilen su ve sedimanlarda mikroplastikler ve plastik katkı kimyasallarının araştırılması
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ F. BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
Bazı Nohut Çeşitlerinde Fusarium Türlerinin Pratylenchus Thornei Ve P. Neglectus Ile Etkileşimlerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Nematoloji alanında yüksek lisans yapmaktadır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. ZİRAAT F. BİTKİ KORUMA B. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Kalidium wagenitzii ve Asyneuma linifolium Subsp. eximium Bitkilerinin Fitokimyasal Bileşimleri ve Biyopotansiyellerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKSARAY Ü. FEN EDEBİYAT F. AKSARAY *** BAŞVUR *** ***
MENENJİT VE ENSEFALİTE NEDEN OLAN PATOJE NLERİN TANISI İÇİN MOLEKÜLER TEŞHİS KİTİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İDİL BİOTECH ARAŞTIRMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Obsesif-Kompülsif Bozuklukta İnflamazom Genlerinin Metilasyon Seviyelerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sinirbilimler, moleküler biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. İSTANBUL TIP F. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Çevrimiçi İkinci El Piyasasinda Satici-Tüketiciye Olan Sadakat Ölçeği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Öğrencimizin fiziksel olarak Ankara'da bulunması gerekmiyor. Hatta deprem bölgesinde kalarak oralardan eri toplaması daha iyi olur. Veri toplama ve analizi ile tüketici davranışı konularında asgari bilgi sahibi olması yeterlidir; proje süresinde birlikte çalışarak onu geliştireceğiz. Ben bütün dereceleri işaretledim (lisans, yüksek lisans vb.); konuya uygun sizin uygun göreceğiz sayıda kişiyi dahil edebilirim.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. İŞLETME B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Çoklu Nükleon Transfer Reaksiyonları ile Nötronca Zengin Ağır, Uranyum Ötesi ve Süper Ağır Çekirdeklerin Üretilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Nükleer Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Yeni Liquorilactobacillus nagelii AGA58 Probiyotiğinin Multipl Skleroz Tedavi Etkinliğinin Mikrobiyom ve İlişkili Metabolom Değişiklikleri ve Pentoz Fosfat Yolağı Açısından Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Sağlık Bilimleri, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PAMUKKALE Ü. TOHUM ISLAHI VE GENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DENİZLİ *** BAŞVUR *** ***
İÇ VE DIŞ ORTAM HAVASINDA PARTİKÜL MADDE (PM) PARAMETRESİNİN GERÇEK ZAMANLI ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK YERLİ VE EKONOMİK BİR MONİTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektirik Elektornik Mühendisi Yazılım Mühendisi Bilgisayar Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GREENTERPRISE TECH ÇEVRE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOLU *** BAŞVUR *** ***
Teniste Yapay Zeka Destekli Sanal Spor Koçu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Medikal Fizik Beden Eğitimi ve Spor Haraket ve Antrenman Bilimleri Fizyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YILDIZ TEKNİK Ü. MAKİNE F. MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
İlkokul Öğrencilerine Yönelik Ebeveyn-Öğretmen Destekli Bireyselleştirilmiş Fiziksel Aktivite Programının Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yüksek Lisans Programı Adı: Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Programı, Çalışma Alanı: Fiziksel Aktivite, Öğretmenlerin Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BARTIN Ü. BARTIN *** BAŞVUR *** ***
Sosyal Bilimler Ve Uzayı Barıştırmak: Yeni Uzay Ekosistemine İnterdisipliner Bakışla Geleceği Şekillendir
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları, Diplomasi Çalışmaları, Siyaset Bilimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
ENFEKSİYON HASTALIKLARIN TESPİTİ İÇİN ULTRA HASSAS MANYETİK BİYOSENSÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:elektrik-elektronik Mekanik-mekatronik COMSOL Multiphysics yazılımı ile çalışmabilmesi arzu edilir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AUGENİX BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TECARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Endoplazmik Retikulum Stres Yöneticisi IRE1iIn Bloklanarak Pankreas Kanserinin Obezite Üzerinden Gelişiminin Engellenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Onkoloji Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. KANSER ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Kağıt Temelli Elektrotların Geliştirilmesi ve Biyojenik Amin Tayinine Yönelik Biyosensör Uygulaması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği Biyomedikal Mühendiisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR DEMOKRASİ Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Dendritik Nöron Modele Dayalı Açıklanabilir Geri Beslemeli Derin Yapay Sinir Ağı Ile Otomatik Öngörü Yöntemi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İstatistik Yüksek Lisans Programı /Öngörü ve Yapay Sinir Ağları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GİRESUN Ü. GİRESUN *** BAŞVUR *** ***
Yerli Buğday Çeşitlerinin Geliştirilmesine Yönelik Sentetik Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Oluşturulması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarla Bitkileri programı - Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. ZİRAAT F. TARLA BİTKİLERİ B. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Buğdayın Kuraklığa Dayanıklılığını Ve Kalitesini Iyileştirmek Için Triticum Araraticum Ve Triticum Timopheevii'Nin Potansiyelinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarla Bitkileri - Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. ZİRAAT F. TARLA BİTKİLERİ B. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Arpanın Değişen Çevre Şartlarına Karşı Tepkisi Ve Adaptasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. ZİRAAT F. TARLA BİTKİLERİ B. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Çağdaş Mimarlık Örneklerinde Biyofilik Öğe Olarak Suyun Algısal Ve Duygulanımsal Yönlerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mimarlık, İç Mimarlık, Mimari Tasarım, İç Mimari Tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Wolfram Model Kapsamında Çeşitliliğin Rolünün Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, matematik, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi olmak. Orta veya ileri seviyede İngilizce bilmek. Programlama deneyimi (C++). Tercihen paralel programlama deneyimi ve çizge (graph) teorisi ile aşinalık.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AMASYA Ü. AMASYA *** BAŞVUR *** ***
Sürücü Davranışı, Çevresel Koşullar Ve Araç Koşullarını Göz Önüne Alarak Rejeneratif Frenleme Performansını En Iyileyen Derin Öğrenme Kontrol Algoritmasının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği/Sistem Dinamiği ve Kontrol
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
IŞIK Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Türk Antarktik Araştırma Üssü Bölgesi, Marguerite Körfezi Oşinografik Modeli Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisi, meteoroloji mühendisi, gemi ve deniz teknolojisi mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ F. GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Van Gölü Havzası'nın Göreceli Yükselme/Deformasyon Hızlarının Ve Jeomorfolojik Gelişiminin Gölsel Çökel Tarihlendirilmesi Ile Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Van Gölü eski göl taraça seviyeleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. VAN *** BAŞVUR *** ***
Mutasyon Islahı ile Geliştirilen Meksika Laymı Genotiplerinden Çekirdeksiz, Dikensiz Ve İhracata Uygun Çeşitlerin Seleksiyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri, Ziraat Fakültesi,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANTALYA *** BAŞVUR *** ***
Kistik Ekinokokkozis'te Hücresiz DNA'Nın Tanı ve Takip Potansiyelinin Araştırılması ve Serolojik Testler ile Karşılaştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
GIDALARIN SAKLAMA SÜRELERİNİ ARTTIRMAK V E GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA 405 NM MERKEZLİ GÖRÜNÜR DALGA BOYUNDAKİ IŞIĞIN ENTEGRE EDİLDİĞİ BUZDOLABININ TASARLANMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği/ Gıda işleme, Mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Tornalamada Dolaylı Kesici Takım Aşınmasının Hibrit Yöntemlerle Modellenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği/Konstrüksiyon ve İmalat Yazılım Mühendisliği/Yapay zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme Bilgisayar Mühendisliği/Yapay zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. TEKNOLOJİ F. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ *** BAŞVUR *** ***
Gastroenterit Semptomu Olan Hastaların Dışkılarında Koronavirüslerin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Mikrobiyoloji, Viroloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MERSİN Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. MİKROBİYOLOJİ ABD. MERSİN *** BAŞVUR *** ***
Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Kullanım Amaçlı Si-Bazlı Seramik Köpük+Aerojel Sistemlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Kimya Mühendisliği; Gözenekli Malzemeler, Seramik Malzemeler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ B İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Antropomorfik Baş-Boyun Fantomu Geliştirilmesi ve Radyoloji ve Eksternal Radyoterapi Sistemlerinde Kullanım İçin Doz Dağılımlarının Plastik Sintilatör Dozimetre (PSD) ve Radyokromik Film Dozimetre (RFD) Teknikleriyle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:1 adet YÜKSEK LİSANS BURSİYERİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA Ü. NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Katalitik Olmayan Sol-Jel Yöntemiyle Bor Karbür (B4C) Nano-Fiberlerin Üretimi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Nanomalzemeler Seramikler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YILDIZ TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Majör Depresif Bozuklukta Sosyal Motivasyon Ve Hazzın Anlık Ve Retrospektif Olarak İncelenmesi: Sosyal Anhedoninin Doğası Üzerine Bir Ekolojik Anlık Değerlendirme Çalışması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Klinik Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
ÇOKLU PLATFORMLARDAN ALINAN VERİLERLE K URUMLARIN FİNANSAL RİSK ANALİZİ VE PUANLANMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:web programlama, finans teknolojileri, .net yazılım, SPA
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ECONTECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Taligluseraz Alfa'Nın Amiloid Beta Aracılı Değişen Otofaji Akışına, Geç Otofaji Yolaklarına Ve Lrrk2 Ekspresyonuna Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eczacılık, Farmakoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B. FARMAKOLOJİ ABD. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Kurkumin Ve Ptrail Içeren Niozom Formülasyonları Geliştirilerek Melanoma Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkinliklerinin In Vitro Olarak Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Farmasötik Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Farmasötik Teknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TRAKYA Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B. EDİRNE *** BAŞVUR *** ***
Lagün habitatlarının kıkırdaklı balık türleri için öneminin belirlenmesi: Adana Lagünleri örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Su Ürünleri Temel Bilimler Yüksek Lisans Programında eğitim görmek, Deniz Biyolojisi bilim alanında çalışıyor olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. SU ÜRÜNLERİ F. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Kış Mevsiminde İskenderun Körfezi?ndeki Meteorolojik ve Oşinografik Etkileşimlerin Yer Gözlem Sistemleriyle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Su ürünleri Temel Bilimler Programında Yüksek lisans yapıyor olmak, Deniz Biyolojisi bilim dalında çalışmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ÇUKUROVA Ü. SU ÜRÜNLERİ F. ADANA *** BAŞVUR *** ***
Ülkemizde ve Dünyada Halk Sağlığını En Fazla Tehdit Eden HPV ve Influenza Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Tanı Kitleri, İlaç Formülasyonları ve Aşı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Teknolojiler, Biyomühendislik , Biyoteknoloji , Biyomalzeme , Eczacılık Teknolojisi , Nanoteknoloji ve Nanobilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Sucukta İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Oluşumuna Starter Kültür, Hayvansal Yağ Çeşidi, Depolama Süresi ve Pişirme Derecesi Faktörlerinin Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. ZİRAAT F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ERZURUM *** BAŞVUR *** ***
Sucuk Üretiminde Kürleme Ajanı Olarak Pazı Tozunun Kullanımı Ve Nitrozamin Oluşumuna Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. ZİRAAT F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ERZURUM *** BAŞVUR *** ***
Kardiyovasküler Hastalıkların Biyobelirteçleri Olarak Mikrorna'Ların Çoğullamalı Algılanmasına Yönelik Mikrofluidik Plazmonik Sensör Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Müh., Optik, Fotonik, Elektrik-Elektronik, Malzeme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Sosyal Öğrenme Destekli Derin Pekiştirmeli Öğrenme Algoritması Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Yükseklisans programı Yapay zeka çalışma alanı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. MÜHENDİSLİK F. BOLU *** BAŞVUR *** ***
Düşük Çözünürlüklü İmgelerden Yüz Tanıma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Yeni Nesil Elektrodinamik (ED-Levitation) Hyperloop/Maglev Temassız Alüminyum Raylı Ulaşım Sistemlerinin Elektromanyetik Kuvvet Parametrelerinin Nümerik ve Deneysel Yöntemlerle Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik Müh , Süperiletken Maglev, Elektromanyetik Modelleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. FEN F. FİZİK B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
Bir Fungusit Olan Ametoktradinin ve Bazı Triazol Grubu İçeren Fungusitler ile Birlikte Çeşitli Tarım Ürünlerinde ve Çevre Sularında Çevrimiçi Zenginleştirme Kullanarak Kapiler Elektroforez ile Tayini için Yeni Yöntem
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya / Analitik Kİmya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ESKİŞEHİR *** BAŞVUR *** ***
Düzlemsel Çizgelerin 2-Uzaklı Renklendirmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik / Çizge Kuramı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DÜZCE Ü. FEN EDEBİYAT F. MATEMATİK B. DÜZCE *** BAŞVUR *** ***
Şekil Hafızalı, Elektrik İletken, Kendini Onarabilen Ve Isınabilir Çok Fonksiyonlu Polimerik Kompozit Tekstil Kaplamaların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YALOVA Ü. MÜHENDİSLİK F. POLİMER MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. YALOVA *** BAŞVUR *** ***
Güney Gaz Koridoru Ege Havzası Projelerinin, Türkiye Ve Avrupa'nın Enerji Arz Güvenliği Kapsamında Doğal Gaz Hub'ı Olma Potansiyelinin İktisadi ve Jeostratejik Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İşletme, İktisat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HACETTEPE Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. İŞLETME B.(İNGİLİZCE) ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Verimli, Kararlı Ve Pb-Içermeyen Perovskite Güneş Modüllerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik Kimya Malzeme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Gıdalardan Salmonella Spp. Tespiti İçin Hassas, Hızlı Ve Taşınabilir Yeni Nesil, Yanal Akış İmmunoassay Test Kiti Ve Entegre Optik Cihazı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biosensör, Biyomedikal, tıbbi mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. BALIKESİR *** BAŞVUR *** ***
Hepatoselüler Karsinomada Tümör Mikroçevresinde Bulunan Stellat Hücrelerindeki HGF Geni Promotör Bölgesi DATE Polimorfizmlerinin Tümör Agresifliği ile İlişkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Tıbbi Biyoloji, Kanser Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Borofenin Amino Asitlere Karşı Biyosensör Potansiyelinin Teorik Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:kimya/hesaplamalı kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. FEN F. KİMYA B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
YENİ NESİL OPTİK UYARIMLI LÜMİNESANS DOZİ METRE SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Medikal Fizik, Sağlık Fiziği ve Nükleer Fizik alanlarında yüksek lisans yapıyor olması yine bu alanlarla ilişkili dozimetri, dozimetre, dozimetrik ölçüm gibi alanlarda çalışma yapıyor olması.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MY TEKNOLAB MEDİKAL TEKNOLOJİ LİMİTİED ŞİRKETİ İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Ters Osmoz Membranlarında Biyotıkanma Kontrolü Amacıyla Biyokatalitik Membran Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Sığ Sular için Uydu-Kaynaklı Batimetri Modellemesi: Horseshoe Adası Özelinde Bir Araştırma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uzaktan algılnmış veriler ve yersel ölçmeler kullanılarak yansıtım - derinlik ilişkisinin derin öğrenme ile modellenmesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. İNŞAAT F. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Sürdürülebilir Gıda Sisteminin Bir Bileşeni Olarak Organik Tarımın Mekânsal ve İlişkisel Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama, Ziraat Mühendisliği, İktisat, Sosyoloji, Kırsal Kalkınma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YILDIZ TEKNİK Ü. MİMARLIK F. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA B. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Taşınabilen Bir Cihazla Şarap Ürünlerindeki Minimum Miktarda Bozunmanın Sahada Tayini
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji, genetik, kimya, biyoloji, fizik, biyokimya, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Küresel Gösterimler ve Anlamsal Betimleyiciler ile Güçlendirilmiş Panoramik İmge Tabanlı Konumlandırma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapıyor olması, Bilgisayarla Görü ve Makine Öğrenmesi alanlarında çalışma yapıyor olması. Bursiyer imge tabanlı konumlandırma konusunda çalışacaktır. Bir alandan (mesela bir şehir) alınmış ve GPS koordinatları bilinen çok sayıda imgeden oluşan bir veritabanı var iken yeni bir sorgu imgesi verildiğinde bu yeni imgenin konumunun veritabanındaki imgelere benzerliğine bakılarak karar verilmesi problemidir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Kompozisyon Mühendisliği Yardımıyla Katıhal Tipinde Bite Tabanlı Yeni Nesil Segmentli Termoelektrik Nanojeneratör (S-Tenj) Tasarımı Ve Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik Müh.-Enerji Sistemleri Müh.-Malzeme ve Malzeme Bilimi Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK F. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B. RİZE *** BAŞVUR *** ***
Uzay, Zaman ve Sayı Algısının Ortak Mekanizmalarının Büyüklük Teorisi ve Metrik Hata Izleme Perspektifinden Değerlendirilmesi: Bir Nörogörüntüleme ve Nöromodülasyon Çalışması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:TIP BİLİŞİMİ, SAĞLIK BİLİŞİMİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ANKARA Ü. NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (NÖROM) ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Ekonomik Büyüme Ve Sürdürülebilir Çevre Için Atık Çözeltilerden Lityum Ve Fosfat Geri Kazanımı, Düşük Maliyetli Li-Iyon Batarya Teknolojilerine Yönelik Lityum Demir Fosfat Üretimi Ve Batarya Performanslarının Test Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MERSİN Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN *** BAŞVUR *** ***
İleri Osmoz Membran Destekli Yeni Nesil Elektro-Osmotik Membran Biyoreaktör Ile İnsan İdrarından Sıvı Ve Katı Gübre Üretim Potansiyelinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
MERSİN Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN *** BAŞVUR *** ***
LignoNANO SUNUM-1004
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Polimer Kimya Malzeme Mühendisliği Nano teknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Baraj Haznelerinde Ve Göllerde Siyanobakteri Büyümesinin Kontrolü Için Yapay Karışım Metotlarının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat veya Çevre mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR *** BAŞVUR *** ***
Sığırlar Için Kombine Escherichia Coli, Rotavirus Ve Coronavirus Aşısı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SELÇUK Ü. VETERİNER F. KONYA *** BAŞVUR *** ***
Kurşun-İçermeyen Tamamen İnorganik Halojen Perovskit Bileşikler Kullanılarak Perovskit Güneş Hücrelerinin Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İleri malzemeler ve Nanoteknoloji, Enerji ve Enerji Sistemleri, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya vb. Anabilimdallarında öğrenim gören nanomalzemeler, yenilenebilir enerji, güneş hücreleri, ileri malzemeler gibi alanlara ilgi duyan öğrenciler başvuru yapabilir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KONYA TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. KONYA *** BAŞVUR *** ***
Beyin Osilasyonlarına Dayalı Transkraniyal Alternan Akım Uyarımının Kişiye Ve Spor Dalına Özgü Bir Şekilde Uygulanmasının Sporcu Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Voleybol Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sinirbilim, Biyofizik, Nörofizyoloji, Fizyoterapi, Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Foliküler Sitotoksik T (Tfc) Hücre Alt Gruplarının Ve Fonksiyonlarının İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İmmünoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İMMÜNOLOJİ ABD. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Pofut1 Inhibitörü Olabilecek Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi Ve Etkinliklerinin Değerlendirmesi Ile Antikanser Ve Anti-Anjiyojenik Potansiyellerinin In Vitro Ve In Vivo Modellerle Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Proje kapsamında sentezlenecek moleküllerin sentezi için görev alacak yüksek lisans öğrencisi talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ERZURUM TEKNİK Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. ERZURUM *** BAŞVUR *** ***
Karbondioksitin (CO2) Halkalı Karbonatlara Dönüştürülmesinde Yeni Bir Katalizör Grubu Olarak Nötral/İyonik Boronat Esterlerin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya ve Kimya Kimya Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HARRAN Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. ŞANLIURFA *** BAŞVUR *** ***
Neolitikten Helenistik'e Güneydoğu Anadolu Koyun Popülasyonlarının Yün Üretimiyle Bağlantılı Zooarkeolojik Ve Genetik Yaklaşımlarla Çalışılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gaziantep Üniversitesi- Arkeoloji bölümünde Yüksek lisans öğrencisidir ve çalışma konusu; evcilleşme ve buna bağlı boyut değişimidir. aynı zamanda hayvan kemiklerinin dijital kütüphanelerinin hazırlanması ile de alakalıdır
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GAZİANTEP Ü. GÖÇ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP *** BAŞVUR *** ***
Mö. 401-400 Yilinda Onbinler?İn Ve 1461 Yilinda Fatih Sultan Mehmet?İn Karadeniz?E Variş Güzergâhlarinin Tespit Edilerek Modellendirilip Coğrafi İşaretlerle Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:diplomasi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KARADENİZ TEKNİK Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. ULUSLARARASI İLİŞKİLER B. TRABZON *** BAŞVUR *** ***
İmplant Yüzeylerde PET-RAFT Polimerleşmesi ile Sentezlenecek Sıcaklık Duyarlı Pdegma Fırçalarda Bakteri-Yüzey Etkileşimlerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Polimer Fırça, RAFT polimerleşmesi, Polimer Kimyası, Fizikokimya, Yüzey Kimyası,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GAZİ Ü. FEN F. KİMYA B. ANKARA *** BAŞVUR *** ***
Vermikülit Kilinin Aktivasyonu Ve Nanoparçacık Ilavesiyle Sentezlenen Nanoparçacık-Kil Kompozitleri Kullanarak Arsenik Arıtımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Bölümü Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DÜZCE Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. DÜZCE *** BAŞVUR *** ***
Matris Çarpımı İçeren Büyük Ölçekli Eniyileme Problemleri ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL *** BAŞVUR *** ***
Buğday Kahverengi Pası (Puccinia Triticina Eriks) Efektör Adaylarının Higs Yöntemiyle Fonksiyonel Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:moleküler biyoloji,tarımsal biyoteknoloji, biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TRAKYA Ü. MÜHENDİSLİK F.GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK B. EDİRNE *** BAŞVUR *** ***
Aspir Küspesinden Protein Konsantratı ve Hidrolizatı Eldesi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. BALIKESİR *** BAŞVUR *** ***
Kararlı Fosfazen Heterohalkaları (-P=N-) İle Fonksiyonel Hale Getirilmiş MOF/İnorganik-Organik Hibrit Yapılara Dayalı Fotokatalizörlerin Geliştirilmesi Ve Sudaki Organik Kirleticilerin Giderimindeki Fotokatalitik Etkinliklerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bilim Dalı / Anorganik Kimya Anabilim Dalı / Koordinasyon Kimyası / Gözenekli Malzemeler / Fotokataliz Yöntemi ile Boyar Madde Giderimi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GEBZE TEKNİK Ü. TEMEL BİLİMLER F. KİMYA B. KOCAELİ *** BAŞVUR *** ***
Kararlı Ve Kararsız Sınır Tabakalarında Laminar Akımdan Türbülanslı Akıma Geçişin Nitel Ve Nicel Olarak İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Hidromekanik, Kıyı/Deniz Mühendisliği, Türbülans, Sınır Tabakası
İSTANBUL TEKNİK Ü. İNŞAAT F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
DENİZ YAPILARI ETRAFINDA SIVILAŞMANIN SAYISAL MODELLEMESİ (NULIMAS, MARTERA CALL 2019)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kıyı Mühendisliği, Hidromekanik, Geoteknik
BM SUMER MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Atopik Dermatit Hastalığında Yaygın Olan S. Aureus Ve Mrsa Enfeksiyonlarının Tedavisine Yönelik Yenilikçi Antimikrobiyal Peptitlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Bölümü, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Doku Mühendisliği
HACETTEPE Ü. ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Pim1 Geninin Oluşturduğu G-Dörtlü Sarmal, I-Motif ve İkili Sarmal DNA Yapılarının ve Bu Yapıların Antikanser Ajanlar İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya veya Kimya Mühendisliği veya Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyokimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya veya Biyokimya veya Kimya Mühendisliği veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Tarımsal Ve Botanik Uygulamalar Için Bitkilerden Elde Edilen Üç Boyutlu Nokta Bulutlarının Analizine Yönelik Derin Öğrenme Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayarlı görü Örüntü tanıma İmge işleme Sinyal işleme
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Ultrafiltrasyon Membranlarının Protein Kirlenme Direncini Artırmak İçin Yeni Bir Yüzey Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi ve Membranların Performansının Peynir Altı Suyu Filtrasyonunda Test Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Membran
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Kıyı Kuşlarında Bulunan Influenza Virüslerinin Salgın Oluşturma Risklerinin Moleküler Açıdan Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veterinerlik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Viroloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) İZMİR BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Mikroplastiklerin Dezentegrasyon Uygulanmış Arıtma Çamurlarının Anaerobik Çürütme Süreçlerine Etkileri ve Bu Süreçlerdeki Akıbetlerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Yarı-Denetimli Federe Öğrenme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine öğrenmesi, derin öğrenme, federe öğrenme, görüntü işleme
MARMARA Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Tıbbi Poliherbal Formülasyon Noq19'Un Primer Insan Makrofaj Polarizasyonuna Ve Farelerde Viral H1n1 Influenza Enfeksiyonu Seyrine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İmmünoloji, Biyoinformatik, Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) İZMİR BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Bir Karar Destek Sistemi Olarak Binalarda Kolon İçi Korozyon Tespit Radar Sistemi Tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. ANTALYA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Tek Hücreli ve Uzamsal Gen İfadeleri Entegrasyonu ile Memeli Beyni Haritalama ve Nöropatolojilere Özgü Yolak Analizleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Biyoloji, Biyoenformatik, Hesaplamalı Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Ögrenmesi, Optimizasyon, Büyük Veri, Biyoenformatik,
KADİR HAS Ü. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Altın Elektrot Yüzeylerde Kendiliğinden Organize Tek Katman (KOT) Kaplamaların Daha Hızlı ve Homojen Biriktirilmesi Amacıyla Voltaj Uygulamasının Elektrokimyasal ve Spektroskopik Olarak Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, Fizik, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Fizik, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
CRISPR/Cas Temelli Genom Düzenlemelerini Kontrol Etmek ve Engellemek İçin Anahtar Proteinler ve Peptidler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve GEnetik, Biyoloji,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve GEnetik, Biyoloji,
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
CRISPR/dCas9-Temelli Transkripsiyon Faktörü Tasarımları ile Sentetik Kontrollü Rekombinant Protein Üretim Sistemi İçin Yeni Nesil Pichia Pastoris Konakçı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve GEnetik, Biyoloji,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve GEnetik, Biyoloji,
BİLKENT Ü. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (UNAM) ANKARA BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Yaşlanma ve Kanser Direncine Sahip Kör Farelerde Hücresel Strese Karşı Geliştirilen Moleküler ve Epigenetik Mekanizmaların 3 Boyutlu Organoid Kültürlerinde Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği, Kanser, Yaşlanma
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
İlaç Yeniden Konumlandırma ile Tayin Edilen Moleküllerin Senoterapötik Potansiyelinin İn Vitro Olarak Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği, Kanser, Yaşlanma
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Hipoksik Direncin In Vivo ve In Vitro Olarak Kardiyak Açıdan Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Biyomühendislik, Tıp mühendisliği, Kanser, Yaşlanma
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Dil Bozukluğu Ile İstatistiki Öğrenme Becerisi Arasındaki İlişkinin Göz İzleme Tekniği ve Olaya İlişkin Potansiyeller Kullanılarak İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Dil ve Konuşma Terapisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Dil ve Konuşma Terapisi, Çocuk Gelişimi, Nörobilim/Sinir Bilimi, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik
İSTANBUL MEDİPOL Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
Morfolojik İşlemleme ile İlişkili Beyin Bölgelerinin fMRI ve rTMS Kullanılarak İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Dil ve Konuşma Terapisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Dil ve Konuşma Terapisi, Nörobilim/Sinir Bilimi, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik
İSTANBUL MEDİPOL Ü. İSTANBUL BAŞVUR *** *** BAŞVUR
HEDEFE ÖZGÜ PAN-KANSER TERAPİLER (PAN-TE R)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik/Moleküler Biyoloji; İmmünoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji; İmmünoloji
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ (İBG) KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
TÜBİTAK MAM BİYOLOJİK TESPİT VE TANI TEKN OLOJİLERİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinden veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesinde öğrenci
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinde veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesi Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji alanlarından birinde çalışma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoloji bölümlerinden birinde veya Eczacılık, Veteriner veya Tıp Fakültesi Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji alanlarından birinde çalışma, Hücre kültürü, antikor geliştirme, antijen-antikor temelli immun test ve sistemlerin, veya biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışma tercih nedenidir
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Tekli Ve Çoklu Kanallardan Satış Yapan Perakendeciler Için Ürün İadeleri Altında Bütünleşik Envanter Yönetimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği/Matematiksel Modelleme ve Dinamik Programlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği, Matematiksel Modelleme, Veri Bilimi ve Dinamik Programlama
ÖZYEĞİN Ü. MÜHENDİSLİK F. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Enfeksiyon Görüntüleme İçin Radyofarmasötik Geliştirilmesi: Osteomiyelit Teşhisi İçin S.Aureus'a Özgü Ga-68 İşaretli Aptamerler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık, Kimya, Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Radyofarmasi, Aptamer,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Aptamer, konjugasyon
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B. RADYOFARMASİ ABD ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
İnsan İnnate Lenfoid Hücre Hatlarının Oluşturulması, Karakterizasyonu, Primer İmmün Yetmezliklerde İnnate Lenfoid Hücrelerin Taranması ve Yeni Düzenleyici Genlerin Tanımlanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler biyoloji Ve Genetik Tıp Fakültesi Lisans
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji Ve Genetik Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji İmmünoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler biyoloji Ve Genetik Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
ERCİYES Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. TIBBİ BİYOLOJİ ABD. KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Nlrp7'nin Endometrial ve Testiküler Seminoma Kanserlerindeki Etki Mekanizmasının Aydınlatılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Genetik, Biyomühendislik
BOĞAZİÇİ Ü. FEN-EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Standart Yardımcı Hava Akımlı Bir Bahçe Pülverizatörünün, Farklı Türde Ağaçlara Değişken Oranlı Hava Hacmi Uygulayabilir Hale Dönüştürülmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Narenciye bahçelerinde ilaç uygulama teknolojileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında; Püskürtme teknolojileri, Elektrostatik Püskürtme, Türbo Atomizörler
ÇUKUROVA Ü. ZİRAAT F. TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ B. ADANA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
LYAR Transkripsiyon Faktörünün Triple-Negatif Meme Kanserindeki Düzenleyici Rolünün in vitro ve in vivo Yaklaşımlarla Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi Biyoloji, Kanser Biyolojisi, Biyoinformatik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Hücre BiyolojisiKanser Biyolojisi, Fonksiyonel Genomik, Sinyal Yolakları
KAFKAS Ü. TIP F. TIBBİ BİYOLOJİ ABD. KARS BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Alzheimer Hastalığında Kullanılabilecek Yeni Bir Doğal Kaynak: Prunella Vulgaris L. ve Etkin Bileşikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Farmakognozi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Farmakognozi
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ B. FARMAKOGNOZİ ABD ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Derinin Yapısal Bütünlüğünün Bozulduğu Dermatolojik Hastalıklarda İlacın Deriden Geçişini Taklit Eden Yapay Membran Modelinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA KAYITLI ÖĞRENCİ OLMAK / İLAÇ FORMÜLASYONU
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ DOKTORA PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK / İLAÇ FORMÜLASYONU
İSTANBUL Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B. FARMASOTİK TEKNOLOJİSİ ABD. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Hücre Zarı İyon Spesifik Transport Proteini Kullanımı İle Biyosensör Özelliklerinin İyileştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği Bölümü Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyomühendislik Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Bölümü Biyoloji Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyomühendislik Kimya Biyoteknoloji Çalışma alanları: biyoteknoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, biyosensörler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoteknoloji Biyosensörler Gen ekspresyonu ve protein saflaştırma Enzimler Elektrokimya
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Uçucu Organik Bileşik, Gaz Ve Nem Algılama Uygulamaları Için Metal-Organik Kafes Ve Metal-Oksit Melez Yapılar İçeren Bir Boyutlu Fotonik Yapıların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme Mühendisliği, Fotonik kristaller, optik, koloidal sentez, metal-organik kafes yapılar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme Mühendisliği, Fotonik kristaller, optik, koloidal sentez, metal-organik kafes yapılar
ABDULLAH GÜL Ü. KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Protein Kaynağı ve Et İkame Maddesi Olarak Antalya ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Lactarius ve Morchella Türlerinin Biyoteknolojik Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği Biyoteknoloji Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği / Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası, Gıda Biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Antalyada yetişen makromantarlar ve biyolojik aktiviteleri
AKDENİZ Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ANTALYA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
ÇÖZELTİ ÜFLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK ÖZ KISMINDA OZONLU YAĞ İÇEREN BİKOMPONENT LİF ÇEKİMİ VE MEDİKAL TEKSTİL ELDESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisi veya Kimyager
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisi veya Kimyager
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisi veya Kimyager
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. KAHRAMANMARAŞ BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
TÜP BEBEK MERKEZLERİNİN MOBİL VE WEB TAB ANLI YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİPTOLOJİK ANAHTAR ÜRETECİ VE ELEKTRONİK ŞAHİTLİK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Öğretmenliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, yapay zeka, mobil ve web teknolojileri, kriptoloji. Yazılım Mühendisliği, yapay zeka, mobil ve web teknolojileri, kriptoloji. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, yapay zeka, mobil ve web teknolojileri, kriptoloji. Endüstri Mühendisliği, yapay zeka, mobil ve web teknolojileri, kriptoloji. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Öğretmenliği yapay zeka, mobil ve web teknolojileri, kriptoloji.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, kriptoloji Yazılım Mühendisliği, yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, kriptoloji Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, kriptoloji Endüstri Mühendisliği, yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, kriptoloji Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Öğretmenliği, yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, kriptoloji
BERA ARGE YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALATYA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Nöroinflamasyona Bağlı Sinir Hücre Hasarının Tedavisi İçin Beyine Hedefli ve Soyulabilir Akıllı Nanoterapilerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:kimya, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, kimya mühendisliği, tıp fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik kimya, Polimer kimyası, biyomalzemeler, biyomedikal
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Organik kimya, Polimer kimyası, nanomalzemeler, byomalzemeler
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Ney Ve Kemençenin Bağlaşık Titreşim-Akustik Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Müzik Bilimleri; Müzik Teknolojisi; Konservatuvar; Çalgı Yapımı
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çalgı Yapımı; Malzeme Mühendisliği
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANTALYA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Avokado Çekirdeği Ve Kombucha Çayı Tozlarının Sucuk Üretiminde Yeni Bir Yaklaşımla Doğal Nitrit Alternatifi Olarak Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Et Teknolojisi, Gıda Kimyası, Enstrümental Analiz
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Et Teknolojisi, Gıda Kimyası, Enstrümental Analiz
ANKARA Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Arı Hastalıklarından Nosema'lara Spesifik Duyarga Geliştirilmesi ve Işık'la İnaktive Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:kontrol otomasyon mühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:biyosensör,kanser, genetik, kimya, nesnelerin interneti
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:biyosensör,kanser, genetik, kimya,
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Dermatofitoz Etmeni Trichophyton Rubrum?U Enfekte Eden Mikovirüslerin Tanımlanması, Genomik Olarak Nitelendirilmesi Ve Konaklarında Meydana Getirdikleri Fenotipik Etkilerin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Veterinerlik, Tıp
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Veterinerlik, Tıp, Viroloji, Mikrobiyoloji, Biyoinformatik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Veterinerlik, Tıp, Viroloji, Mikrobiyoloji, Biyoinformatik
DOKUZ EYLÜL Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Polisakkarit Bazlı Aerojellerin Tasarlanması ve Aerojellerin Farklı Gıda İşlemlerinde Kullanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Metalurji & Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Metalurji & Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Metalurji & Malzeme Mühendisliği Kimya
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Akış Destekli Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mrg) Ve Nmr Relaksometrenin Gıdalarda In Vitro Sindirim İzleme Aracı Olarak Kullanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Biyomedikal Mühendisliği Fizik
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Glioblastoma'Da Lipozomal Mrna Aşı Tedavisi: Mezenkimal Kök Hücreleri Aracılığı Ile Anti-Tümör Ripk-3 Mrna Yüklü Lipozomların Taşınması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik/ Kanser, Beyin tümörleri, Glioblastoma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ,Tıbbi Genetik/ Kanser, Beyin tümörleri, Glioblastoma
BEZMİALEM VAKIF Ü. TIP F. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ B. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Melezlenmiş Heteroyapılara Sahip Olan Kolloidal Yarıiletken Nanokristallerin Geliştirilerek Çok Eklemli Güneş Pillerinin Üretilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:izik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Mavi Dalgaboylarında Işıyabilen Çinko Kalkojenit Tabanlı Nanolevhacıkların İleri Kuantum Yapılarının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
Antarktika Buzul Karotlarında Mikrooganizmalar ve Soğukta Aktif Enzim Üretim Potansiyelleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü
İSTANBUL TEKNİK Ü. KİMYA-METALURJİ F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR *** BAŞVUR
PCM1 Glutamat Modifikasyonunun ve Mikrotübül Etkileşiminin Fonksiyonel ve Biyokimyasal Temellerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:molekuler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:molekuler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:molekuler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:molekuler biyoloji ve genetik
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
M6a RNA Modifikasyonlarının Invazif Lobüler Meme Kanseri Oluşumuna Etkisinin In Vitro Hücre Modelinde Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Biyokimya veya Tıbbi Biyokimya veya Tıbbi Genetik veya Biyoinformatik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Biyokimya veya Tıbbi Biyokimya veya Tıbbi Genetik veya Biyoinformatik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Biyokimya veya Tıbbi Biyokimya veya Tıbbi Genetik veya Biyoinformatik
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. FEN F. BİYOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GD Anadolu Bölgesi Üst Kretase İstiflerinin Stratigrafisi, Biyostratigrafisi (Rudist, Bentik-Planktonik Foraminifer, Dasiklad Alg, Nannoplankton, Gastrapoda, Bivalvia), Paleoekolojisi ve Fasiyes Özellikleri: Arap Platformunun Paleobiyocoğrafik Karşılaştırması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeoloji Müh. Böl.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeoloji Müh. Böl.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeoloji Müh. Böl.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeoloji Müh. Böl.
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akciğer kanserinde prognostik değeri olan lncRNA?ların biyoinformatik analizlerle tanımlanması ve deneysel olarak doğrulanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:tıp fakültesi, genetik ve Biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, farmakoloji, biyoinformatik, biyoistatistik, biyofizik,harici bölümlerden başvurular için; SPSS, R, Matlab ve Pyton yazılımlarını aktif olarak kullanabilen kişiler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, farmakoloji, biyoinformatik, biyoistatistik, biyofizik,harici bölümlerden başvurular için; SPSS, R, Matlab ve Pyton yazılımlarını aktif olarak kullanabilen kişiler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, tıbbi biyokimya, farmakoloji, biyoinformatik, biyoistatistik, biyofizik,harici bölümlerden başvurular için; SPSS, R, Matlab ve Pyton yazılımlarını aktif olarak kullanabilen kişiler
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. TEKİRDAĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
1515 İMPET Öncül Ar-Ge Laboratuvarı Geliştirme Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İlgili proje kapsamında farklı alt projeler sürdürülmekte olduğu için aşağıdaki kırılım uyarınca giriş yapılmıştır: İP1 Kapsamında: 1 Elektrik Elektronik Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İlgili proje kapsamında farklı alt projeler sürdürülmekte olduğu için aşağıdaki kırılım uyarınca giriş yapılmıştır: İP2 Kapsamında: 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İlgili proje kapsamında farklı alt projeler sürdürülmekte olduğu için aşağıdaki kırılım uyarınca giriş yapılmıştır: İP3 Kapsamında: 1 Elektrik Elektronik Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İMPET ÖNCÜL ARGE LABORATUVARI ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Elektrikli araç batarya modüllerinin ısıl ve elektriksel yönetimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makina Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, kontrol, batarya soğutma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, kontrol, batarya soğutma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, kontrol, batarya soğutma
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (RUTE) İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SAGE 1001
Talep Edilen Lisans Bölumleri:MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ-SAVUNMA SANAYİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ-SAVUNMA SANAYİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Akdeniz Bölgesinde su, toprak kirliliği ve tuzlanmayı azaltmak için sürdürülebilir N gübrelemesi, su yönetimi ve haşere kontrolünü entegre eden yenilikçi çiftlik stratejileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, BİYOSİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, BİYOSİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA, BİYOSİSTEMİ MÜHENDİSLİĞİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKDENİZ Ü. ANTALYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
ASJ Geliştirilmesi Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Fizik Mühendisliği, Fotonik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgi ve Belge Yönetimi / Proje faaliyetleri kapsamında dokümantasyon çalışmaları alanıında çalışmak üzere.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Fotonik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği / Atomik Fizik, Lazer Spektroskopisi, Atom-Lazer Etkileşimi, NMR spektroskopisi, Analog ve Dijital Devre Tasarımı, Gömülü Yazılım Geliştirme.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME) KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
MARTEST - Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Geoteknik, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği/ Yapıların Deprem Davranışları, Afet Yönetimi, Afetlere Dirençli Yapılar, Mühendislik Aplikasyonları Geliştirilmesi, Deformasyonların İzlenmesi ve Analizi, Yapı Sağlığı İzlemeleri, Deprem-Doğal Afet Erken Uyarı, GNSS, GNSS-PPP ve uygulamaları, Mühendislik Ölçmeleri,Afet risklerinin azaltılması
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Geoteknik, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği/ Yapıların Deprem Davranışları, Afet Yönetimi, Afetlere Dirençli Yapılar, Mühendislik Aplikasyonları Geliştirilmesi, Deformasyonların İzlenmesi ve Analizi, Yapı Sağlığı İzlemeleri, Deprem-Doğal Afet Erken Uyarı, GNSS, GNSS-PPP ve uygulamaları, Mühendislik Ölçmeleri, Afet risklerinin azaltılması
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Geoteknik, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği/ Yapıların Deprem Davranışları, Afet Yönetimi, Afetlere Dirençli Yapılar, Mühendislik Aplikasyonları Geliştirilmesi, Deformasyonların İzlenmesi ve Analizi, Yapı Sağlığı İzlemeleri, Deprem-Doğal Afet Erken Uyarı, GNSS, GNSS-PPP ve uygulamaları, Mühendislik Ölçmeleri, Afet risklerinin azaltılması
MARTEST ANALİZ LABORATUVARLARI KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları Alt Proje 8 (Hastalık Modellemesi İçin Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu / Kan hücrelerinden uPK/iPS hücre üretimi ve karakterizasyonu)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Hücre Biyolojisi, Kök Hücre
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hücre Biyolojisi, Kök Hücre
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Hücre Biyolojisi, Kök Hücre
ANKARA Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları Alt Proje 7 (Regenerative use of the induced pluripotent stem cell (IPS) derived cardiomyocytes in in vitro cardiac insufficiency model
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kök Hücre, Hücre Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kök Hücre, Hücre Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre, Hücre Biyolojisi
ANKARA Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları Alt Proje 6
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Hücre Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Hücre Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Hücre Biyoloji
ANKARA Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Parçacık Radyasyon Testleri Oluşturma Laboratuarı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, matematik, bilgisayar mühendisliği, elektronik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:(1) Fizik, elektronik mühendisliği, uzay ve havacıllık bölümlerinde: Donanım tasarımı, gömülü yazılım, parçacık fiziği, parçacık algıcı geliştirme, uzay ortamı (2) Fizik, matematik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde: Kaotik sistem analizi, entropi çıkarma metodları, rassal sayı dizinleri, rassal sayı testleri, kriptoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:(1) Fizik, elektronik mühendisliği, uzay ve havacıllık bölümlerinde: Donanım tasarımı, gömülü yazılım, parçacık fiziği, parçacık algıcı geliştirme, uzay ortamı (2) Fizik, matematik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde: Kaotik sistem analizi, entropi çıkarma metodları, rassal sayı dizinleri, rassal sayı testleri, kriptoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:(1) Parçacık fiziği (2) Kriptoloji
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Nepeta baytopii Kaynaklı Endofitik Fungusların Belirlenmesi, Biyoteknolojik Üretimi, Endofitik Funguslar Tarafından Üretilen Ursolik Asit Türevi Triterponoidlerin Eldesi, Karakterizasyonu ve Aktivite Çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji
ONDOKUZ MAYIS Ü. SAMSUN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Staphylococcus aureus Enfeksiyonlarının Tedavisi ve Cilt Homeostazının Sağlanmasında Antimikrobiyal Taşıyıcı Hedefe Yönelik Uyaranlara Duyarlı Nano-yapılar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
MARMARA Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoenformatik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik/Moleküler Biyoloji-- Mikrobiyal/Memeli Bioreaktör Üretimi, rekombinant protein üretimi ve saflaştırması, aşı üretimi veya Kimya/Biyokimya-- Protein karakterizasyon teknikleri (analitik cihaz kullanıım tecrübesi ( HPLC/FPLC/SPR/CE)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik/Moleküler Biyoloji-- Mikrobiyal/Memeli Bioreaktör Üretimi, rekombinant protein üretimi ve saflaştırması, veya bilgisayarlı yapısal biyoloji veya Kimya/Biyokimya-- Protein karakterizasyon teknikleri (analitik cihaz kullanıım tecrübesi ( HPLC/FPLC/SPR/CE
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Bolu?ya özgü lokal endemik bitki Cirsium boluense?nin in vitro çoğaltımı, koruma çalışmaları (ex situ ve in situ) ve dört farklı şekilde yetişen bitkinin (doğada, in vitro, ex situ ve in situ) farmasötik potansiyellerinin (fenolik içerik, antibakteriyel ve antioksidan) değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji/Bitki Fizyolojisi, Bitki doku kültürü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji/Bitki Fizyolojisi, Bitki doku kültürü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji/Bitki Fizyolojisi, Bitki doku kültürü
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. BOLU BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Osmanlı Girit'inde cinsiyet eşitsizliği ve iktisadi performans
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tarih- Osmanlı tarihi Yunan Dili ve Edebiyatı
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarih- Osmanlı tarihi Yunan Dili ve Edebiyatı Bilgisayar- Veri analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarih- Osmanlı tarihi Bilgisayar- Veri analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tarih- Osmanlı tarihi
SABANCI Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-9 Araştırma Programının Toplumsal Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:edebiyat fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sosyal
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sosyal
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sosyal
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-8 Influenza inaktif virüs, rekombinant protein ve DNA aşı formülasyonlarının kalite kontrol çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005- 7 Influenza inaktif ve DNA ve Rekombinand protein aşı formülasyonlarının hayvan modellerinin uygulanması, oluşan immun yanıtın belirlenmesi, toksisite ve stabilite çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-6 Influenza Tip A multiple HA variantları (H1 ve H3) ve tip B virüslerini kapsayan polivalan DNA ve Rekombinant protein aşılarının oluşturulması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-5 Konvansiyonel aşı üretimi için hücre kültüründe Influenza virüs üretimi ve ölçek büyütme çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:fen bilimleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:fen bilimleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:fen bilimleri
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-4 HPV/Influenza virüslerine karşı tedavide kullanılmak için seçilen formülasyonlarda in vivo hayvan çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-3 HPV kaynaklı siğil tedavisinde kullanılmak üzere kombine nanofiber+jel tipi formülasyonların hazırlanması, kalite kontrol ve stabilite çalışmaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-2 İnfluenza virüslerine karşı tedavide kullanılmak için inhaler formülasyonların geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG005-1 Farmakogenomik ve Yatkınlık Analizleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:tıp
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:sağlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:sağlık
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Biberiye ve Kekik Posalarından Yüksek Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktiviteli Fermente Yem Katkı Maddelerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Görsel iletişim tasarımı, endüstriyel tasarım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Kromatografik teknikler.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Bitkilerde bulunan biyo aktif bileşenlerin analizi, Hücre kültürü çalışmaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mikrobiyoloji, Bitkilerde bulunan biyo aktif bileşenlerin analizi, Hücre kültürü çalışmaları, PCR, real time PCR analizlerinde ve primer prob tasarımlarında tecrübe sahibi olmak, Bioinformatic
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DPT Polar - 2023K12-213169, Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü[682], Kocaeli
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Denizcilik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eğitim
TÜBİTAK MAM KUTUP ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG002 - TOPLUMSAL ETKİ PROJESİ (SOLARSOS)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Iktisat, Ekonomi, Sosyoloji, Isletme, Uluslararası iliskiler, Siyaset Bilimi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Iktisat, Ekonomi, Sosyoloji, Yer Sistem Bilimleri, Sosyal Politikalar, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalısmaları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Iktisat, Ekonomi, Sosyoloji, Yer Sistem Bilimleri, Sosyal Politikalar, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalısmaları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Iktisat, Ekonomi, Sosyoloji, Yer Sistem Bilimleri, Sosyal Politikalar, Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalısmaları
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG002 - 3 ÇİTAP+
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya.
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG002 - 2 PerovSTAR
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendsliği.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisligi, Metalürji ve Malzeme Mühendisligi, Kimya, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TÜBİTAK MAM- IP4 - Medikal Biyoteknoloji, İlaç Teknolojileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:BİYOLOJİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ, BİYOKİMYA, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, ECZACILIK, TIP
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ, BİYOKİMYA, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, ECZACILIK, TIP
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ, BİYOKİMYA, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, ECZACILIK, TIP
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:BİYOLOJİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ, BİYOKİMYA, GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOMÜHENDİSLİK, BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ, KİMYA, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, ECZACILIK, TIP
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ÇINARCIK - DOĞANCI - NİLÜFER BARAJ GÖLÜ HAVZALARI KORUMA PLANI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre, İnşaat, Meteoroloji, Harita, Bilgisayar, Kimya ve Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Göl ve Nehir Su Kalitesi Modelleme, Göl ve Nehir Havza Yönetimi, Veri Analizi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Göl ve Nehir Su Kalitesi Modelleme, Göl ve Nehir Havza Yönetimi, Veri Analizi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Malatya İli Stratejik Gürültü Haritalarının Güncellenmesi ve Gürültü Azaltımı Eylem Planının Oluşturulması Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği Kimya Mühendisliği Fizik Harita İnşaat
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Meteroloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Meteroloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Meteroloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Long Life Power Platforms for Internet of Things
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti Veri Bilimi Bulut Bilişim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti Veri Bilimi Bulut Bilişim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti Veri Bilimi Bulut Bilişim
MARMARA Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DECICE: Device-Edge-Cloud Intelligent Collaboration framEwork
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti (IoT) Veri Bilimi Bulut Bilişim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti (IoT) Veri Bilimi Bulut Bilişim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yapay Zeka Makine Öğrenmesi Nesnelerin İnterneti Veri Bilimi Bulut Bilişim
MARMARA Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Farklı salata formülasyonları için modifiye atmosfer paketleme parametrelerinin optimizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Atomik Katman Biriktirme Yöntemi ile İşlevselleştirilmiş Karbon Nanomalzeme Tabanlı Hetero Yapılarla NH3 Sensör Prototiplerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Kimya, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Malzeme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, ELektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Elektronik Mühendisliği
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İZMİT KÖRFEZİ SU KALİTESİNİN VE KARASAL GİRDİLERİN İZLENMESİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimyasal Oşinografi Analitik Kimya Kimya Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimyasal Oşinografi Analitik Kimya Kimya Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimyasal Oşinografi Analitik Kimya Kimya Çevre Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MycoTWIN - Enhancing Research And Innovation Capacity Of Tübitak Mam Food Institute On Management Of Mycotoxigenic Fungi And Mycotoxins
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Müh. - Biyolog - Kimyager
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Biyolog - Kimyager
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Biyolog - Kimyager
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Gıda Arz Güvenliğinde Akıllı Uygulamalar Araştırma Merkezi - Gıda güvenliği ve kalitesi analizleri, kapalı sistem bitki yetiştirme alanları tasarımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Müh. - Biyolog - Kimyager
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Ziraat Müh. - Biyolog - Kimyager - Bitki biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Ziraat Müh. - Biyolog - Kimyager - - Bitki biyoteknolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Mısır Kepeğinden Gıdalarda Kullanılabilecek Ürün Eldesi - Gıda güvenliği ve kalitesi analizleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Müh. - Kimyager
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Kimyager
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Müh. - Kimyager
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Gemlik Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Derin Deniz Deşarjı Hatlarının Görüntülenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Denizde ve Haliç'te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi ile Derin Deniz Deşarjı Hatlarının Görüntülenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
ANTALYA İLİNİN KAYNAK BAZLI STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ, MİMARLIK
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
VILLAGE (Virtual Innovative Learning Laboratories for Global Engineering Education)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği ve genel mühendislik alanlarında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb. bilgisayar ve teknolojileri ile ilgili alanlarında lisans öğrencisi olmak. Web Sayfası Tasarımı, mobil uygulama, VR tasarım vb. alanlarda bilgi sahibi olmak
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve genel mühendislik alanlarında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb. bilgisayar ve teknolojileri ile ilgili alanlarda bu ek olarak Eğitim Programları ve Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme vb. programların birinde yüksek lisans yapıyor olmak. Web Sayfası Tasarımı, mobil uygulama, VR tasarım vb., öğretim tasarımı, öğretimde ölçme ve değerlendirme alanlarda bilgi sahibi olmak. Ayrıca AB projesi kapsamında olduğundan orta düzeyde ingilizce bilmek
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve genel mühendislik alanlarında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb. bilgisayar ve teknolojileri ile ilgili alanlard bu ek olarak Eğitim Programları ve Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme vb. alanlarda doktora yapıyor olmak. Web Sayfası Tasarımı, mobil uygulama, VR tasarım vb., öğretim tasarımı, öğretimde ölçme ve değerlendirme alanlarda bilgi sahibi olmak. Ayrıca AB projesi kapsamında olduğundan iyi düzeyde ingilizce bilmek
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve genel mühendislik alanlarında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb. bilgisayar ve teknolojileri ile ilgili alanlarda, bu ek olarak Eğitim Programları ve Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme vb. alanlarda doktorasını yapmış olmak. Web Sayfası Tasarımı, mobil uygulama, VR tasarım vb., öğretim tasarımı, öğretimde ölçme ve değerlendirme alanlarda bilgi sahibi olmak. Ayrıca AB projesi kapsamında olduğundan iyi düzeyde ingilizce bilmek
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Havalimanları İklim Değişikliği Stratejisinin Hazırlanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Uçak Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Uçak Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Uçak Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Uçak Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Meme Kanseri Tedavisine Yönelik Yeni Sentetik Ajanların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ülkemizde ve Dünyada Halk Sağlığını En Fazla Tehdit Eden HPV ve İnfluenza Kaynaklı Enfeksiyonlara Karşı Tanı Kitleri, İlaç Formülasyonları ve Aşı Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kanser tanısı için algılama bileşenleri geliştirilmesi ve entegre tanı sistemlerinin validasyonu - Algılayıcı Yüzeylerin Seçilmiş Olan Spesifik Peptit ve Antikorlar ile İşlevselleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Tıp Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji, Fizik
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İklim Değişikliği Etkilerinin Yeni Nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleriyle İzlenmesinde Yapay Zeka Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve ilgili bölümler
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve ilgili bölümler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve ilgili bölümler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve ilgili bölümler
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Emisyon Yüklerinin, Koku Kirliliği ve Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre mühendisliği, Kimya mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Bölümü Yüksek Lisans
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Doktora, Kimya Mühendisliği Doktora, Endüstri Mühendisliği Doktora, Kimya Bölümü Doktora
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Doktora, Kimya Mühendisliği Doktora, Endüstri Mühendisliği Doktora, Kimya Bölümü Doktora
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ Altın Madeni Etki Alanında Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans, Kimya Bölümü Yüksek Lisans
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Doktora, Kimya Mühendisliği Doktora, Kimya Bölümü Doktora
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Doktora, Kimya Mühendisliği Doktora, Kimya Bölümü Doktora programlarından mezun
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
HAVALİMANLARININ STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİ TALARININ OLUŞTURULMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce); Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Fizik Mühendisliği; Mimarlık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce); Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Fizik Mühendisliği; Mimarlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce); Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Fizik Mühendisliği; Mimarlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE); Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce); Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Meteoroloji Mühendisliği; Makine Mühendisliği; Fizik Mühendisliği; Mimarlık
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimyager Kimya Mühendisi Biyolog
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimyager Kimya Mühendisi Biyolog
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimyager Kimya Mühendisi Biyolog
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimyager Kimya Mühendisi Biyolog
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
AB(D)-ACHİEVİNG GOOD ENVİRONMENTAL STA TUS FOR MAİNTAİNİNG ECOSYSTEM SERVİCES BY ASSESSİNG İNTEGRATED İMPACTS OF CUMULATED PRESSURES (GES4SEAS)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Su Ürünleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyoloji
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kan yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanların yerinde tanısı için nanoparçacık teknolojileri kullanılarak taşınabilir sistem geliştirilmesi (LAB-A-LAMP)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:- Moleküler Biyoloji - Genetik - Fizik - Makina Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:- Moleküler Biyoloji - Genetik - Fizik - Makina Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:- Moleküler Biyoloji - Genetik - Fizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
YEDİTEPE Ü. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Müh., Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Kimya Müh., İktisat, Meteoroloji Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Deniz Bilimleri, Atmosfer Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Deniz Bilimleri, Atmosfer Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Deniz Bilimleri, Atmosfer Bilimleri
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akyaka (Ula) ? Ören Arasında Deprem Etkinliğinin Araştırılması ve Gravite Ölçümleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Denizlerde Bütünleşik İzleme Projesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimya mühendisi Kimyager Biyolog
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimya mühendisi Kimyager Biyolog
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimya mühendisi Kimyager Biyolog
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisi Su ürünleri Mühendisi Su ürünleri Kimya mühendisi Kimyager Biyolog
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GAZİANTEP İLİ SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRME PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Deprem Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Deprem Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Deprem Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Deprem Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG031 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları. P3: Menisküs Hasarlı Hastaların Tedavisinde Kök Hücre Kaynaklı Eksozom Tedavi Protokolünün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Hemşirelik, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muhendislikleri gibi programların yanı sıra, Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip lisans öğrencileri
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Hemşirelik, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip Yüksek Lisans öğrencileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühendislik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora öğrencileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühensilik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora mezunları
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
20AG031 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları. P2: Klinik Tanılamada Mikroakışkan Çip İçerisinde 3-Boyutlu Karaciğer Kitinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Hemşirelik, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muhendislikleri gibi programların yanı sıra, Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip lisans öğrencileri.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Hemşirelik, Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip Yüksek Lisans öğrencileri.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühendislik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora öğrencileri.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre AD, Mühensilik Bilimleri (Malzeme, Makina ve Bilgisayar Muh.) ve Yaşam Bilimleri (Kök Hücre, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları gibi) programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip doktora mezunları.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
FREKANS SEÇİCİ YÜZEYLERİN ELEKTROMANYETİK OLARAK MODELLENMESİ VE UYGULANMASI (FRESEÇ)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh. Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh. Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh. Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh. Telekomünikasyon Müh.
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TERAHERTZ TÜMLEŞİK ALICI DİZİSİ BİRİMİ ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Telekomünikasyon Müh.
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi Için Katma Değerli İleri Nanoteknolojik Malzemeler Ve Sistemler Toplumsal Etki projesi: DÖNGÜSEL EKONOMİDE AR-GE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Biyokimya vb bölümleri
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Biyokimya vb bölümleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Biyokimya vb bölümleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Ar-Ge ve Yenilikçi Ürün Sürecinde Bilgi-Değer Üretiminin Toplumsal Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektornik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektornik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İktisat, işletme, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektornik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Meteoroloji Müh, Çevre Müh., Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili Bölümler,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Meteoroloji Müh, Çevre Müh., Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili Bölümler, Sosyo-ekonomik etki analizleri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Meteoroloji Müh, Çevre Müh., Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili Bölümler, sosyo-ekonomik etkilenebilirlik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Meteoroloji Müh, Çevre Müh., Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili Bölümler, sosyo-ekonomik etkilenebilirlik
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Multiple Myeloma için BCMA-hedefli CAR-T Hücre Tedavi Sistemi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kanser, CAR-T hücre tedavi sistemi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kanser, CAR-T hücre tedavi sistemi
TÜBİTAK MAM - GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Propolis Enkapsülasyonu ve Yeni Ürün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisi Kimyager (Burs süresi boyunca bu projenin yanında fenolik bileşenler, diyet lif ekstraksiyonu, bitkisel protein üretimi ve yeni ürün geliştirme konularında da çalışılacaktır.)
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisi Kimyager (Burs süresi boyunca bu projenin yanında fenolik bileşenler, diyet lif ekstraksiyonu, bitkisel protein üretimi ve yeni ürün geliştirme konularında da çalışılacaktır.)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisi Kimyager (Burs süresi boyunca bu projenin yanında fenolik bileşenler, diyet lif ekstraksiyonu, bitkisel protein üretimi ve yeni ürün geliştirme konularında da çalışılacaktır.)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - GIDA ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
ISTANBUL ILI STRATEJIK GÜRÜLTÜ HARITALARININ VE GÜRÜLTÜ EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Akustik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Akustik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Akustik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Akustik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ITU-1004Otomotiv Uyumlu PEM Tipi Yakıt Pili Modül ve Sistem Bileşenlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Müh./PEM yakıt pili akış alanı tasarımı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Müh./Elektrokatalizör üretim, elektrolitik kaplama, elektrkimyasal test (korozyon, vb)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik ve Kontrol Müh. PEM yakıt pili güç koşullandırma ve kontrol
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YAKIT PİLİ VE ELEKTRÖLİZÖR TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME VE TEST MERKEZİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Müh./PEM Yakıt Pili ve PEM Elektrolizör Teknolojileri
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Müh.//PEM Yakıt Pili ve PEM Elektrolizör teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Müh. /PEM Yakıt Pili ve PEM Elektrolizör teknolojileri
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Powering EU Net Zero Future by Escalating Zero Emission Heavy Duty Trucks and Logistic Intelligence - Sıfır Emisyonlu Ağır Hizmet Kamyonları ve Lojistik Altyapıyı Arttırarak AB Net Sıfır Geleceğini Güçlendirme
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden herhangi biri uygundur
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi kapsamında yakıt pili sistem bileşenlerinin incelenmesi ve elektrikli araç entegrasyonu konularında modelleme ve simülasyon çalışmalarına katkı verecektir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi kapsamında yakıt pili sistem bileşenlerinin incelenmesi ve elektrikli araç entegrasyonu konularında modelleme ve simülasyon çalışmalarına katkı verecektir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği alanında yakıt pilli elektrikli araçların yakıt pili ve yan sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve CFD programları ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği hesaplamalarının gerçekleştirilmesi çalışamlarına katkı verecektir.
TÜBİTAK MAM - ENERJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sürdürülebilir Tarıma Yönelik Hiperspektral İzleme ve Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fizik Kimya Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fizik Kimya Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fizik Kimya Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fizik Kimya Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
SABANCI Ü. NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SUNUM) İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ISI VE NEM KONFORU İYİLEŞTİRİLMİŞ, ÇEVRE DOSTU DİKİŞSİZ OTOMOBİL KOLTUK KILIF TASARIMI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Sinop Nükleer Güç Santrali Alanı Deprem Etkinliği ve Kabuk Deformasyonlarının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem Mühendisliği Sismoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi, Deprem Mühendisliği Sismoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TÜBİTAK MAM - YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİNOP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Cam Gürültü Bariyer Sistemi Tasarım ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevresel gürültü yönetimi, Akustik tasarım, Akustik modelleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevresel gürültü yönetimi, Akustik tasarım, Akustik modelleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevresel gürültü yönetimi, Akustik tasarım, Akustik modelleme
TÜBİTAK MAM - ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Reçine Önemdirilmiş Prepreg Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi" PREKOMP
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Uçak Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Uçak Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Uçak Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Uçak Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TEK KULLANIMLIK NELATON ÜRETRAL KATETERL ERİN TEKRAR KULLANILABİLMESİ İÇİN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİNİN ÇALIŞILMASI VE STERİLİZASYON CİHAZ PROTOTİPİ GELİŞTİRİLMESİ: RECATHER
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Kimya, Eczacılık, Makine Mühendisliği, Elektrik-elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mikrobiyoloji, Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Medikal Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Tıbbi mikrobiyoloji,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
INNORARE MEDİKAL CİHAZLAR ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Terapötik Uygulamalara Yönelik Yeni Bodipy Foto/Sono-Duyarlaştırıcıların Sentezi, Mide ve Kolon Kanser Hücre Hatlarında Fotodinamik ve Sono/Fotodinamik Terapi Etkinliğinin in vitro İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya lisans Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Anorganik kimya Programı, Organik Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Anorganik kimya Programı, Organik Kimya, Hücre çalışmaları, fotodinamik terapi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Anorganik kimya Programı, Organik Kimya, Hücre çalışmaları, fotodinamik terapi, fotokimya,
YILDIZ TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Fulleren ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Çekirdekli Pd-Pt-Rh Kabuklu Yolk Shell Tipi Nanopartikül Sentezi, Hidrojen Depolama Kapasitelerinin Ölçülmesi ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoteknoloji, Gıda Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde 2,3 veya 4.sınıfta eğitim görüyor olmak
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Kimya Anabilim Dalı, Kimya Mühendisliği Anabilim dalı, Malzeme ve Metalurji Anabilim Dalı veya Enerji Sistemleri anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Kimya Anabilim Dalı, Kimya Mühendisliği Anabilim dalı, Malzeme ve Metalurji Anabilim Dalı veya Enerji Sistemleri anabilim dalında doktora lisans yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı, Kimya Anabilim Dalı, Kimya Mühendisliği Anabilim dalı, Fizik Anabilim Dalı, Malzeme ve Metalurji Anabilim Dalı veya Enerji Sistemleri anabilim dalında doktora yapmış olmak
TARSUS Ü. MERSİN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Pediatrik Bilgisayarlı Tomografi İncelemelerinde Görüntü Kalitesinin Farklı Yöntemlerle Ölçülmesi, Yöntemler Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi ve Radyasyon Dozu ile İlişkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği
ANKARA Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MODERN ANTİBİYOTİKLER; AKUAFAJ KOKTEYLLERİNİN OLUŞTURULMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, biyomühendislik, biyokimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, biyomühendislik, biyokimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, biyomühendislik, biyokimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EUMICROPOWER BİYOTEKNOLOJİ İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Photobacterium Damselae Subsp. Piscicida Virulans Faktörü Sideroforunun (Piscibactin) İzolasyonu, Yapı Tayini ve Siderofor Molekülüne Yönelik Aptamer Bazlı Antimikrobiyal (Aptabiyotik) Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, biyokimya, biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, biyokimya, biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, biyokimya, biyomühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ ABD. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Ara Katman Malzemesi Olarak Üç Boyutlu Grafen Köpük/ZnO Nanotel Kullanılarak Li-S Pil Performansının İyileştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Nanobilim ve Nanomühendislik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Elektrokimya, Grafen, Grafen köpük, nanokarbon, Karbon Nanotüp, Kimyasal Buhar biriktirme yöntemi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Nanobilim ve Nanomühendislik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Elektrokimya, Grafen, Grafen köpük, nanokarbon, Karbon Nanotüp, Kimyasal Buhar biriktirme yöntemi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Enerji Sistemleri Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Nanobilim ve Nanomühendislik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Elektrokimya, Grafen, Grafen köpük, nanokarbon, Karbon Nanotüp, Kimyasal Buhar biriktirme yöntemi
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD, Çalışma Alanları: Hidrojen teknolojileri, Hidrojen depolama, Yakıtlar ve yanma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD, Çalışma Alanları: Hidrojen teknolojileri, Hidrojen depolama, Yakıtlar ve yanma
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. PROF. DR. T. NEJAT VEZİROĞLU TEMİZ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NİĞDE BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektromanyetik Kalkanlama Uygulamaları için Yenilikçi MXene Yapıları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Malzeme/Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme/Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme/Elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNDE FINDIK ATIKLARININ KULLANILMASI İLE ORGANOMİNERAL GÜBRE ÜRETİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİTKİ KORUMA BAHÇE BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİTKİ KORUMA BAHÇE BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BİTKİ KORUMA BAHÇE BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME
AGROEVA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeni bir biyomalzeme olarak elektroeğirme yöntemiyle Poli(e-kaprolakton)/Poliselenofen/Fe3O4 hibrit membranların eldesi ve karakterizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, fizik, kimya mühendisi, malzeme mühendisliği, kimya öğretmenliği, tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, fizik, kimya mühendisi, malzeme mühendisliği, kimya öğretmenliği, tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, fizik, kimya mühendisi, malzeme mühendisliği, kimya öğretmenliği, tıp, diş hekimliği, bilgisayar mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, kimya mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kıbrıs Adasında Kültürleşme Ve Türkiye?Nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim Ve Ritüel Tüketimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar mühendisliği, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, işletme
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Uluslararası ilişkiler, pazarlama, işletme, sosyoloji, antropoloji, Türk halk bilimi, sosyal antropoloji, çağdaş Yunan dili ve edebiyatı, uluslararası siyaset, siyasi tarih
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Uluslararası ilişkiler, pazarlama, işletme, sosyoloji, antropoloji, Türk halk bilimi, sosyal antropoloji, çağdaş Yunan dili ve edebiyatı, uluslararası siyaset, siyasi tarih
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. İŞLETME B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
RADİOLOGYTRAİNER:YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKTİ F ÖĞRENMEYE DAYALI RADYOLOJİ EĞİTİM PLATFORMU
Talep Edilen Lisans Bölumleri:YAPAY ZEKA MÜHNEDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHNEDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:YAPAY ZEKA MÜHNEDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHNEDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:YAPAY ZEKA MÜHNEDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHNEDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DEEP CLOUD LABS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Düşük Kuru İçerikli Yonca Bitkisine Hasat Öncesi Laktik Asit Bakteri İnokulasyonu Sırasında Farklı Dozlarda Glikoz İlavesinin Mikrobiyel Flora ve Fermentasyon Profili Üzerine Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. ZİRAAT F. TARLA BİTKİLERİ B. HATAY BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Makine Öğrenmesi Yöntemleri Yardımıyla Bimetalik Nanoalaşım Parçacıkların Katalitik Etkilerinin Optimizasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Kimya, Kimya mühendisliği veya Malzeme mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Kimya mühendisliği veya Malzeme mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Kimya mühendisliği veya Malzeme mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Kimya, Kimya mühendisliği veya Malzeme mühendisliği
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Karavan Park Alanlarına Yönelik Olarak Pedastal Donanım Ünitesi ile Otonom Servis ve Kamp Alanı Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi - Octoopi Park
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği
MERTECH ELEKTRONİK ARGE SANAYİ TİCARET A.Ş İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BİYOLOJİK NANOPARÇACIK KARAKTERİZASYON U İÇİN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği / Optik, Mikroskopi, Görüntüleme Sistemleri, Hesaplamalı Görüntüleme, Biyosensörler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği / Optik, Mikroskopi, Görüntüleme Sistemleri, Hesaplamalı Görüntüleme, Biyosensörler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği/ Optik, Mikroskopi, Görüntüleme Sistemleri, Hesaplamalı Görüntüleme, Biyosensörler
KİLYOS TEKNOLOJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Üst Proje No: 22AG033 Yüksek Frekanslı Fren Gürültüsü Problemi için Aktif Gürültü Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makina Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina YL Programı Otomotiv YL Programı Mekatronik YL Programı Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik YL Programı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina DR Programı Mekatronik DR Programı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
OYAK RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Anadolu'da Cüzzam: Paleopatolojik ve Arkeogenomik Bir Araştırma
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoenformatik analizler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoenformatik analizler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoenformatik analizler
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. FEN EDEBİYAT F. BİYOLOJİK BİLİMLER B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Geçici elektronik uygulamaları için suda çözünen kumaşlar üzerinde iletken malzemelerin eklemeli desenlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Tekstil mühendisliği Mekatronik mühendisliği Malzeme bilimi ve mühendisliği Nano bilimi ve teknoloji Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Tekstil mühendisliği Mekatronik mühendisliği Malzeme bilimi ve mühendisliği Nano bilimi ve teknoloji Kimya Elektrik-elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Tekstil mühendisliği Mekatronik mühendisliği Malzeme bilimi ve mühendisliği Nano bilimi ve teknoloji Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-elektronik mühendisliği Bilgisayar mühendisliği Tekstil mühendisliği Mekatronik mühendisliği Malzeme bilimi ve mühendisliği Nano bilimi ve teknoloji Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ABDULLAH GÜL Ü. KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
SU KİRLETİCİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK EKSTRAKSİYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Müh. Elektronik Haberleşme ABD. Gömülü Sistemler ABD.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Müh. Elektronik Haberleşme ABD. Gömülü Sistemler ABD. Fizik Müh. Fizik Böl.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Müh. Elektronik Haberleşme ABD. Gömülü Sistemler ABD. Fizik Müh. Fizik Böl.
WATER POLLUTANTS EXTRACTOR KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YAPAY ZEKA KONTROLLÜ HOMOJEN TAM PİŞİR ME SAĞLAYAN DÖNER ROBOTU TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Termodinamik, Makine Tasarımı, Mekanik Tasarım, Mekanik Tesisat, Statik ve Dinamik Analiz, Akışkanlar Mekaniği, Endüstriyel Tasarım, Görüntü İşleme, Yapay Zeka
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Termodinamik, Makine Tasarımı, Mekanik Tasarım, Mekanik Tesisat, Statik ve Dinamik Analiz, Akışkanlar Mekaniği, Endüstriyel Tasarım, Görüntü İşleme, Yapay Zeka
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Termodinamik, Makine Tasarımı, Mekanik Tasarım, Mekanik Tesisat, Statik ve Dinamik Analiz, Akışkanlar Mekaniği, Endüstriyel Tasarım, Görüntü İşleme, Yapay Zeka
SAMPLUS ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Endüstriyel ve Tarımsal Atık Malzemelerin Metal Matrisli Kompozit Fren Balata Malzemesi Üretiminde Kullanımı ve Etkinliklerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kompozit Malzeme, Aşınma, Konstrüksiyon ve İmalat, Optimizasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kompozit Malzeme, Aşınma, Konstrüksiyon ve İmalat, Optimizasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kompozit Malzeme, Aşınma, Konstrüksiyon ve İmalat, Optimizasyon
MERSİN Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Aptamer İşaretli Floresans Hibrid Partiküllerin Mikroakışkan Sistemler ile Sentezi ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Nanoteknloji Gıda Mühendisliği Kimya Polimer Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çalışma alanı Mikroakışkan sistemler Mikro nano parçacık ve uygulamaları Polimer ve kompozit malzemeler
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Nanoteknloji Gıda Mühendisliği Kimya Polimer Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çalışma alanı Mikroakışkan sistemler Mikro nano parçacık ve uygulamaları Polimer ve kompozit malzemeler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Nanoteknloji Gıda Mühendisliği Kimya Polimer Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çalışma alanı Mikroakışkan sistemler Mikro nano parçacık ve uygulamaları Polimer ve kompozit malzemeler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Makine Mühendisliği Kimya Mühendisliği Biyomühendislik Nanoteknloji Gıda Mühendisliği Kimya Polimer Malzeme Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çalışma alanı Mikroakışkan sistemler Mikro nano parçacık ve uygulamaları Polimer ve kompozit malzemeler
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Brucella'nın Epidemiyoloji, Biyoloji, Virulans Mekanizmaları ve Konakçı-Patojen Etkileşimlerini Anlamada Kapsamlı Bir Proteogenomik Analizinin Yapılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:moleküler mikrobiyoloji genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:veteriner mikrobiyoloji moleküler biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:veteriner mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
HARRAN Ü. ŞANLIURFA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
ENDÜSTRİYEL YAZILIM TANIMLI RADYO (SDR) GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gömülü Yazılım Geliştirme, RF Tasarım, Dijital Tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gömülü Yazılım Geliştirme, RF Tasarım, Dijital Tasarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EXENTECH SAVUNMA MEDİKAL HAVACILIK BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
BENZERSİZ DİJİTAL VARLIK (NFT) İÇEREN MOBİL OYUNLAR - YUPPY GAMES
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Yazılım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve Mobil Oyun Dijital Oyun Tasarımı Yazılım Mobil Oyunlarda NFT ve Blockchain
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve Mobil Oyun Dijital Oyun Tasarımı Yazılım Mobil Oyunlarda NFT ve Blockchain Sistemleri ve Yeni Teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği ve Mobil Oyun Dijital Oyun Tasarımı Yazılım Mobil Oyunlarda NFT ve Blockchain Sistemleri ve Yeni Teknolojileri
YUPPY GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Raylı Sistem Hatlarında Araç Kaynaklı Dinamik Yüklerin Belirlenmesi İçin Ölçüme Dayalı Hesaplamalı Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol / Titreşim ölçümü, Titreşim analizi, Sonlu elemanlar analizi, Modelleme ve simülasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol / Titreşim ölçümü, Titreşim analizi, Sonlu elemanlar analizi, Modelleme ve simülasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol / Titreşim ölçümü, Titreşim analizi, Sonlu elemanlar analizi, Modelleme ve simülasyon
YILDIZ TEKNİK Ü. MAKİNE F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İki Bacaklı Robotlar Için Yapay Sinir Ağı Temelli Kontrolcü Tasarımı Ve Gerçeklemesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Q-Faktörü Ayarlanabilen Bir Bisiklet Prototipinin Tasarımı, İmalatı Ve Anaerobik Performans Testleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans öğrencisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Spor bilimleri alanında çalışan bir yüksek lisans öğrencisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomekanik alanında çalışan bir doktora öğrencisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Kablosuz Elektrotsuz Qcm İle Sıvı Biyopsi Kanser Teşhisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Molekuler Biyoloji ve Genetik Elekrik Elektronik Muhendisligi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal Muhendisligi Molekuler Biyoloji ve Genetik Medikal Biyoteknoloji Genom Calismalari Tibbi Mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyokimya ve Molekuler Biyoloji Translasyonel Tip Biyomedikal Muhendisligi Molekuler Biyoloji ve Genetik Tibbi Mikrobiyoloji Medikal Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal Muhendisligi Molekuler Biyoloji ve Genetik Medikal Biyoteknoloji Genom Calismalari Tibbi Mikrobiyoloji Biyokimya ve Molekuler Biyoloji Translasyonel Tip
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. MÜHENDİSLİK F. TIP MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
UV KORUYUCU BOYARMADDE SENTEZİ VE TEKST İL UYGULAMALARI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya bölümü, Kimya mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya bölümü, Kimya mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya bölümü, Kimya mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya bölümü, Kimya mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
EGE Ü. FEN F. KİMYA B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Düşük Ayak Sendromu için Tekstil Tabanlı Robotik Yapıların Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Giyilebilir Teknoloji ile Spor Aktiviteleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:tekstil mühendisliği makine mühendisliği elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK Ü. TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DENİZ DİBİ TEMİZLEME VE DESTEK ROBOTU
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. Bilgisayar Müh. Ekeltrik-Elektronik Müh. Yazılım Mühendisliği Endüstri Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. Bilgisayar Müh. Ekeltrik-Elektronik Müh. Yazılım Mühendisliği Endüstri Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. Bilgisayar Müh. Ekeltrik-Elektronik Müh. Yazılım Mühendisliği Endüstri Müh.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Gemi ve Deniz Teknolojileri Müh. Bilgisayar Müh. Ekeltrik-Elektronik Müh. Yazılım Mühendisliği Endüstri Müh.
SEAFETY MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TRABZON BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ostolün Vasküler Dokuyu Oksidatif Stresten Koruyucu Etkisinde Hidrojen Sülfürün Rolünün Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Fakültesi Öğrencisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Farmakoloji, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik alanında
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Farmakoloji, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik alanında
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. ECZACILIK F. FARMAKOLOJİ ABD. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Akıllı Şebekelerin Geçici Kararlılığı Ve Dayanıklılığı Için Dağıtık Kontrol Çerçevesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Akıllı Şebekeler, Kontrol Sistemleri, Doğrusal olmayan Sistemler çalışma alanlarının en az birinde çalışıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Akıllı Şebekeler, Kontrol Sistemleri, Doğrusal olmayan Sistemler çalışma alanlarının en az birinde çalışıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Akıllı Şebekeler, Kontrol Sistemleri, Doğrusal olmayan Sistemler çalışma alanlarının en az birinde çalışıyor olmak.
TARSUS Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. MERSİN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sonlu Grup Kuramı Açısından Raklar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Matematik, Matematik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Matematik, Matematik Mühendisliği
BAHÇEŞEHİR Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
NSEN: TOPRAKTAKİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN SENSÖR VE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİYLE TESPİTİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik Elektronik, Bilgisayar ya da Ziraat Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik, Bilgisayar ya da Ziraat Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik, Bilgisayar ya da Ziraat Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DİGİGARDEN BİLİŞİM TARIM ARGE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
EKG, PPG VE UPPG SİNYALLERİYLE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KAN BASINCI TAHMİNİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği / Sinyal İşleme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği / Sinyal İşleme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
NOTRINO RESEARCH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Pandemide Sosyal Yardımlar ve Etkinlik Sorunsalı: Yardım Alan ve Almayan Hanehalklarının Kırılganlık Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:iktisat
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:iktisat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:iktisat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
GALATASARAY Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Ulusal Düzeyde Nüfus Dengeleme Temelli Pandemi Lojistik Ağ Tasarımının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İşletme, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İşletme, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Lojistik Yönetimi, Matematiksel Programlama, İstatistiksel Analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sosyal Hizmetler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İşletme, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Lojistik Yönetimi, Matematiksel Programlama, İstatistiksel Analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sosyal Hizmetler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İşletme, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Lojistik Yönetimi, Matematiksel Programlama, İstatistiksel Analiz, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Sosyal Hizmetler
ERCİYES Ü. KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kastamonu Kırsalında Yer Alan Cuma (Divan) Camilerinin Risk Değerlendirilmesi Ve Koruma Yaklaşımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarih Anabilim Dalı - Osmanlı - Cumhuriyet Dönemi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Harita Mühendisi veya Jeodezi Mühendisi - Görsel Sayısallaştırma ve Fotogrometri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeofizik ve Afet Bölgeleri
KASTAMONU Ü. TAŞKÖPRÜ MESLEK Y.O. KASTAMONU BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Spor Yaralanmalarında Kullanılacak Hidrojel Empregne Edilmiş Oksetik Örme Bandaj Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Ağız Kanseri Hücrelerinin Ayrıştırılmasında Manyetik Levitasyon Yönteminin Etkinliğinin in vitro ve ex vivo Olarak Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği, Mekatronik mühendisliği, biyomühendis
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği, Mekatronik mühendisliği, biyomühendis
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği, Mekatronik mühendisliği, biyomühendis
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği, Biyomedikal mühendisliği, Mekatronik mühendisliği, biyomühendis
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Karbondioksit Yakalama Için Plazma Ile Modifiye Edilmiş Yün Esaslı Aktif Karbon Lifler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
OTOMOTİV MONTAJ HATLARI VE FİKSTÜRLERİ İÇ İN GEREKLİ PEEK LEVHA ÜRETİM HATTIN TAM OTOMATİK GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine mühendisliği Mekanik tasarım Otomasyon Mekatronik mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine mühendisliği Mekanik tasarım Otomasyon Mekatronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine mühendisliği Mekanik tasarım Otomasyon Mekatronik mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
REALPLAS OTOMOTİV PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Transteoretik Model Temelli Geliştirilen ''Hadi Hareket Et'' Mobil Yazılım Programının Üniversite Öğrencilerinin Sedanter Yaşam Davranışlarına Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstatistik Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programları, İstatistik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programları, İstatistik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programları, İstatistik
MARMARA Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Şizofreni Hastalarında CaMKII İzoenzim ve Kalsiyum-Kalmodulin Sinyal Yolağı Değişimlerinin Öğrenme ve Bellek ile İlişkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp Fakültesi Psikoloji Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sinir Bilimleri Psikiyatri Tıbbi Biyokimya Klinik Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sinir Bilimleri Psikiyatri Tıbbi Biyokimya Klinik Psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sinir Bilimleri Psikiyatri Tıbbi Biyokimya KJlinik Psikoloji
DOKUZ EYLÜL Ü. TIP F. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ B. PSİKİYATRİ ABD. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Katalitik Seçimsiz Lipazların Morita-Baylis-Hillman ve Aldol Ürün Dağılımını Yönlendirecek Şekilde Hesaplamalı Yeniden Yapılandırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, Kimya Muhendisligi, Genetik ve Biyomuhendislik, Molekuler Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Muhendisligi, Genetik ve Biyomuhendislik, Molekuler Biyoloji, Hesaplamali Kimya. Biyokimya, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Muhendisligi, Genetik ve Biyomuhendislik, Molekuler Biyoloji, Hesaplamali Kimya. Biyokimya, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Hesaplamali Kimya, Biyoteknoloji, Molekuler Modelleme ve Simulasyon
YEDİTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kentsel Ölçekte Gömülü Boru Hattı Ve Bileşenleri İçin Deprem Kaynaklı Risk Algoritması Geliştirilmesi: Marmara Bölgesi Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği
GEBZE TEKNİK Ü. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:TUSAŞ ilgili proje kapsamında 3 alt proje yürütmekte olduğu için aşağıdaki kırınım üzerinden aşağıdaki talepler oluşturulmuştur: P3 kapsamında: 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisi ya da Malzeme Bilimi ve Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:TUSAŞ ilgili proje kapsamında 3 alt proje yürütmekte olduğu için aşağıdaki kırınım üzerinden aşağıdaki talepler oluşturulmuştur: P1 kapsamında: 1 Makina Mühendisi ya da 1 Havacılık ve Uzay Mühendisi P2 kapsamında: 1 Makina Mühendisi ya da 1 Havacılık ve Uzay Mühendisi P3 kapsamında: 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisi ya da Malzeme Bilimi ve Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:TUSAŞ ilgili proje kapsamında 3 alt proje yürütmekte olduğu için aşağıdaki kırınım üzerinden aşağıdaki talepler oluşturulmuştur: P2 kapsamında: 1 Makina Mühendisi ya da 1 Havacılık ve Uzay Mühendisi P3 kapsamında: 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisi ya da Malzeme Bilimi ve Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
HAVA ARAÇLARI İÇİN KENDİ KENDİNİ ONARAN ESNEK YAKIT TANKI KAUÇUK BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ,METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ,POLİMER MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ,METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ,POLİMER MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ,METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ,POLİMER MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ,METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ,POLİMER MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA
DRC KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. SAKARYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Farklı karboksilasyon yolaklarına sahip C3 Flaveria robusta, C3-C4 ara form F. anomala ve C4 F. bidentis türlerinde endoplazmik retikulum stresi, fotosentez ve fotorespirasyon arasındaki etkileşimin karşılaştırmalı olarak araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Optimal Usage of Natural Product and Biological Priming Agents to Improve Resilience of Agrosystems to Climate Change
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitki Fizyolojisi, Bitki Moleküler Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Spor Bilimlerinde Yeni Bir Egzersiz Şiddeti: Maksimal Karbondioksit Üretim Hacmi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitimine devam eden lisans öğrencisi.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve istatistik alanlarından birinde yüksek lisans programında eğitimine devam eden öğrenci.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Spor Sağlık Bilimleri alanından doktora programında eğitimine devam eden öğrenci.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. SPOR BİLİMLERİ F. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Programlanabilir Yeni Nesil Gözenekli Malzemeler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. FEN F. KİMYA B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Redoks-Aktif Gözenekli Organik Polimerlerin Sentezi ve Çinko İyon Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanımları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Bölümü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası/Elektrokimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası/Elektrokimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Bölümü/Organik Kimya/Fizikokimya/Polimer Kimyası/Elektrokimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. FEN F. KİMYA B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr'den İzole Edilen Parietinin Kimyasal Modifikasyonları Sonucu Elde Edilen Yeni Emodik Asit-Amid Bileşiklerinin Amiloid Beta (Aß) Fragmetin Oluşturduğu Oksidatif Strese Karşı Nöron Koruyucu Etkilerinin In vitro Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Resim İş Öğretmenliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Botanik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Botanik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji,
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Holistik Düşünce: Kavramsal Ve Psikometrik Özellikleri Ve Modern Hayatın Sorunlarına Karşın Olası Sosyal Faydaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Psikoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Psikoloji
KADİR HAS Ü. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F. PSİKOLOJİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SEROTONİN ETKEN MADDELİ SPERM DONDURM A MEDYUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik,
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Biyoloji
BİOSERATECH SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İmplante Medikal Cihazlar İçin 3b Yazıcıda Basılan, Vücut İçine Yerleştirilen Termoelektrik Güç Üretim Sisteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makina Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği ABD, Kimya Mühendisliği ABD, Kimya ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Polimer Malzemeler ve üretim teknolojileri, Termoelektrik, 3B yazıcı ile mürekkep baskı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği ABD, Kimya Mühendisliği ABD, Kimya ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Polimer Malzemeler ve üretim teknolojileri, Termoelektrik, 3B yazıcı ile mürekkep baskı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makina Mühendisliği ABD, Kimya Mühendisliği ABD, Kimya ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Polimer Malzemeler ve üretim teknolojileri, Termoelektrik, 3B yazıcı ile mürekkep baskı
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Ekonomi, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası Finans, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ekonomi, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası Finans, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ekonomi, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası Finans, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Ekonomi, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası Finans,
KADİR HAS Ü. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER F. EKONOMİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Endüstriyel Yapılar Için Çoklu Afet Etki Ve Önlem Karar Modelleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
ÖZYEĞİN Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MEDİKAL CİHAZLARIN İÇERDİĞİ UÇUCU VE/VEYA YARI UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLERİN KANTİTATİF BELİRLENMESİ AMACIYLA İÇ STANDART TEMELLİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, KimyaMühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, KimyaMühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, KimyaMühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, KimyaMühendisliği
CHEMTOX BİOLAB ARGE HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DENTAL PAZAR İÇİN EKLEMELİ İMALAT İLE KULLANILABİLİR TİTANYUM BAZLI DENTAL TOZ GELİŞTİRİLMESİ VE TİCARİ HALE GETİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, İmalat Mühendisliği, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
BTECH İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TunRS İki Bileşenli Sistemin Streptomyces clavuligerus'ta Tunikamisin Biyosentezi Üzerindeki Düzenleyici Etkisinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tarımsal Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
ONDOKUZ MAYIS Ü. ZİRAAT F. TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ B. SAMSUN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sanayide kullanılan farklı geometrik boyutlara sahip plakalı ısı değiştiricilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve yapay sinir ağları kullanılarak optimum geometrik boyutlarının ve çalışma koşullarının belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Isı Transferi, Optimizasyon, Plakalı Eşanjörler, Termodinamik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Isı Transferi, Optimizasyon, Plakalı Eşanjörler, Termodinamik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Isı Transferi, Optimizasyon, Plakalı Eşanjörler, Termodinamik
ÇUKUROVA Ü. ADANA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Antidiyabetik Ajan Olarak alfa-Glukozidaz ve Ppar-gama'ya Karşı Kalkon, Pirazol, Izoksazol ve Hidrazon Gruplarına Sahip Yeni Moleküllerin Tasarımı, Moleküler Modelleme Çalışmaları ve in vitro Aktivitelerinin Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik kimya, biyokimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Organik kimya, biyokimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Organik kimya, biyokimya
MALATYA TURGUT ÖZAL Ü. YEŞİLYURT MESLEK Y.O. SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ B. GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji çalışma alanları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji çalışma alanları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ATATÜRK Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. ERZURUM BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Sızıntı Suyu Membran Konsantresine Kimyasal Çöktürme+Elektron Hızlandırıcı Ile Işınlanarak Mevcut Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinde Arıtımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
1.2M İKİ YÖNLÜ OTOMATİK KU-BANT ANTEN SİS TEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliği İletişim Donanımlarının imalatı Savunma Sanayi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliği İletişim Donanımlarının imalatı Savunma Sanayi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliği İletişim Donanımlarının imalatı Savunma Sanayi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SATCOM WORLD TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Bleomisin Kaynaklı İdiyopatik Pulmoner Fibrozda Fisetin Ve Pirfenidon Kombinasyonunun Terapötik Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri alanlarından birinde doktora yapıyor olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. TIP F. HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ABD. GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İklimsel Parametrelerin Myotis Myotis'In (Büyük Farekulaklı Yarasa) Aktivite Örüntüsü Ve Beslenme Ilişkisi Üzerine Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Veteriner, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Orman Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Veteriner, Yaban Hayatı, Orman Mühendiliği, Zooloji, Ekoloji, İklim Deişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Yaban hayvanı izleme ve takip yöntemleri,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Veteriner, Yaban Hayatı, Orman Mühendiliği, Zooloji, Ekoloji, İklim Deişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Yaban hayvanı izleme ve takip yöntemleri,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Veteriner, Yaban Hayatı, Orman Mühendiliği, Zooloji, Ekoloji, İklim Deişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Yaban hayvanı izleme ve takip yöntemleri,
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. YAPRAKLI MESLEK Y.O. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Düşük Hızlı Darbe Sonrası İki Eksenli Çekme Yüklemesi Altında Karbon-Cam/Epoksi Hibrit Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kompozit malzemelerin vakum infüzyon yöntemi ile üretimi, çekme ve düşük hızlı darbe gibi mekanik testleri yapabilme. SolidWorks kullanabilme.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kompozit malzemelerin vakum infüzyon yöntemi ile üretimi, çekme ve düşük hızlı darbe gibi mekanik testleri yapabilme ve sonuçları analiz edebilme.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kompozit malzemelerin vakum infüzyon yöntemi ile üretimi, çekme ve düşük hızlı darbe gibi mekanik testleri yapabilme ve SEM görüntüleri yorumlayabilmesi.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BATMAN Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Atomically-Precise Design of Advanced Catalytic Materials using Atomic Layer Deposition (ALD) Technique
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Müh, Kimya, Fizik, Makine Müh., Malzeme Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Müh, Katalizör, Reaksiyon Müh., Alaşım Sentezi ve Karakterizasyonu, DFT, Teorik Çalışmalar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Müh, Katalizör, Reaksiyon Müh., Alaşım Sentezi ve Karakterizasyonu, DFT, Teorik Çalışmalar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Müh, Katalizör, Reaksiyon Müh., Alaşım Sentezi ve Karakterizasyonu, DFT, Teorik Çalışmalar
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Metan Pirolizinde Eriyik Alaşımla Hidrojen Eldesi: Çözücü Fonksiyonlu Çok Metalli Katalizörlerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Müh, Kimya, Fizik, Makine Müh., Malzeme Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Katalizör, Reaksiyon Mühendisliği, Kimya Müh., Alaşımlar, DFT, Teorik Çalışmalar,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Katalizör, Reaksiyon Mühendisliği, Kimya Müh., Alaşımlar, DFT, Teorik Çalışmalar,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Katalizör, Reaksiyon Mühendisliği, Kimya Müh., Alaşımlar, DFT, Teorik Çalışmalar,
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Soğuk Plazma - Termofilik Aerobik Membran Distilasyon Biyoreaktör Hibrit Sistemi ile Kağıt Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği; Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
GEBZE TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Farklı Hücre Besiyeri Ortamlarında Bulunan Ph Değerlerinin Sürekli Bir Şekilde Ve Yüksek Hassasiyette Ölçümü İçin Optik Temelli Ph Sensörünün Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Eczacılık Fak., Malzeme, Makina, Bilgisayar, Yazilim, Kimya ve Elektrik Elektronik Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun görülen şartlara sahip öğrenciler.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleku?ler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomu?hendislik, Biyomedikal Mu?hendislig?i, Programları/C?alıs?ma Alanları Biyoinformatik ve Genetik, Hems?irelik, Tıp Fak., Dis? Hekimlig?i Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina, Bilgisayar, Yazilim, Kimya ve Elektrik Elektronik Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun go?ru?len s?artlara sahip Yu?ksek Lisans o?g?rencileri.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleku?ler Biyoloji ve Genetik, Ko?k Hu?cre AD, Biyoteknoloji, Biyomu?hendislik, Biyomedikal Mu?hendislig?i, Programları/C?alıs?ma Alanları Biyoinformatik ve Genetik, Hems?irelik, Tıp Fak., Dis? Hekimlig?i Fak., Veteriner Hekimlik Fak., Eczacılık Fak., Malzeme, Makina, Bilgisayar, Yazilim, Kimya ve Elektrik Elektronik Muhendislikleri gibi programların yanı sıra Proje ekibi tarafından uygun go?ru?len s?artlara sahip doktora o?g?rencileri.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Polimerler, Biyomalzemeler, Çip uzerinde Organlar, Mikroakiskanlar, 3B yazici, Biyosensör, Doku mühendisliği, Hucre kulturu, Moleküler biyoloji ve genetik.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ B. ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yenilikçi Basınçlı Hava Tahrikli Yumuşak Harici Dirsek İskeleti Tasarımı Ile Robotik Fiziksel Destek Sistemi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Robotik, Yumuşak robotik, Sistem modelleme ve kontrol
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Robotik, Yumuşak robotik, Sistem modelleme ve kontrol
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Robotik, Yumuşak robotik, Sistem modelleme ve kontrol
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Robotik, Yumuşak robotik, Sistem modelleme ve kontrol
SABANCI Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROG. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Çevreye Uyumlu Sürdürülebilir İleri Araç Teknolojileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:MAKİNA MÜH., ENDÜSTRİ MÜH., MEKATRONİK MÜH, OTOMOTİV MÜH.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:MAKİNA, MEKATRONİK, OTOMOTİV, KATI CİSİMLER MEKANİĞİ, MAKİNA DİNAMİĞİ, TİTREŞİM VE AKUSTİK
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:MAKİNA, MEKATRONİK, OTOMOTİV, KATI CİSİMLER MEKANİĞİ, MAKİNA DİNAMİĞİ, TİTREŞİM VE AKUSTİK
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:MAKİNA, MEKATRONİK, OTOMOTİV, KATI CİSİMLER MEKANİĞİ, MAKİNA DİNAMİĞİ, TİTREŞİM VE AKUSTİK
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sirkadiyen Faz Değiştirici Moleküllerin İn Vitro Karakterize Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Proteomiks Genomiks,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Proteomiks Genomiks,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Kriptokrom Ile Clock Proteinleri Arasındaki Etkileşimi Düzenleyen Moleküllerin Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Proteomiks Genomiks,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji ve Genetik Proteomiks Genomiks,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Doğal hidrokolloidlerin yeni nesil biyomürekkep olarak geliştirilmesi, 3B biyobasım yönteminde kullanılması ve ilaç tarama uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Manyetik Levitasyon Tekniğiyle Oluşturulan 3 Boyutlu Tümör Sferoid Modellerinde Sapogenol Türevlerinin Ilaç Etkinliklerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TİLT-PAN EKSENLİ GÜNEŞ TAKİP ROBOTU
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Veri Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Veri Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Veri Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve otomasyon mühendisliği
RENLOB YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Tekstil Donatılı Esnek Şekil Verilebilir Beton Elemanların Endüstriyel Üretimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
BOĞAZİÇİ Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sürekli Tekstil Liflerin 3b Yazdırılabilir Çimento Esaslı Kompozit Malzemelere Uygulanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
BOĞAZİÇİ Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ISPARTA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YENİ NESİL İŞ GÜVENLİĞİ GÖZLÜĞÜ MODÜLÜ GE LİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Endüstriyel Tasarım, Makine Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği/ Mekatronik, Robotik, Üretim Teknolojileri Ürün Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği/ İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti, Büyük Data, Veri Madenciliği, Kablosuz Haberleşme, Sensör ve Sensör Sistemleri, Gömülü Sistemler, Elektronik Mühendisliği/Gömülü Sistemler, Güç elektroniği, Haberleşme, Sensörler,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Talep Edilen Yüksek Doktora Programları/Çalışma Alanları: Makine Mühendisliği/ Mekatronik, Robotik, Üretim Teknolojileri Ürün Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği/ İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti, Büyük Data, Veri Madenciliği, Kablosuz Haberleşme, Sensör ve Sensör Sistemleri, Gömülü Sistemler, Elektronik Mühendisliği/Gömülü Sistemler, Güç elektroniği, Haberleşme, Sensörler,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SİMUNES İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
CITED2 Transkripsiyon Faktörünün Sirkadyen Ritmi Düzenleyen Biyolojik Saat Mekanizmasındaki Potansiyel Görevinin İncelenmesi.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:moleküler biyoloji ve genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik genomiks, proteomiks allanlarında çalışma yapan adaylar arıyorum.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:moleküler biyoloji ve genetik genomiks, proteomiks allanlarında çalışma yapan adaylar arıyorum.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KOÇ Ü. FEN F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Östrojen Reseptörü-Pozitif Meme Kanserlerinde Tlk2-İlişkili İnvazifliğin Sebeplerinin Ve Tlk2 Ile Önemli Sinyal Molekülleri Arasındaki İlişkilerin İnteraktom Düzeyinde Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoteknoloji, Kanser Biyolojisi, Hücre Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoteknoloji, Kanser Biyolojisi, Hücre Biyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoteknoloji, Kanser Biyolojisi, Hücre Biyolojisi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. KAMİL ÖZDAĞ FEN F. BİYOLOJİ B. KARAMAN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Biyomoleküler İlintilerin Enformatik ve Termodinamik Kaynak Değeri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik
KOÇ Ü. FEN F. FİZİK B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ALERJİ TANI BANDI VE MOBİL UYGULAMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Alerji, Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri, Alerji ve Klinik İmmünoloji, Alerji ve İmmünoloji, Diyagnostik İmmünoloji, İmmünoloji, Görüntü İşleme, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Alerji, Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri, Alerji ve Klinik İmmünoloji, Alerji ve İmmünoloji, Diyagnostik İmmünoloji, İmmünoloji, Görüntü İşleme, Yapay Zeka ve Görüntü işleme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Alerji, Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri, Alerji ve Klinik İmmünoloji, Alerji ve İmmünoloji, Diyagnostik İmmünoloji, İmmünoloji, Görüntü İşleme, Yapay zeka ve Görüntü işleme
ALLEROX SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SPLİT-RİNG DAİRESEL (CYCLOİD) REDÜKTÖR TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği Cycloid dişli tasarım algoritması yazılacak, redüktör konstrüksiyonu yapılacak, prototip imalat ve test süreçleri yürütülecek.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği Cycloid dişli tasarım algoritması yazılacak, redüktör konstrüksiyonu yapılacak, prototip imalat ve test süreçleri yürütülecek.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DP FLOW TECHNOLOGIES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Doğaltaş Ocakları Optimizasyonu Için Yapay Zeka ve Bileşik Arazi Tetkikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:PHYTON PROGRAMLAMA DİLİ MATLAB PROGRAMLAMA DİLİ WEB ÖN YÜZ GELİŞTİRME (REACT / ANGULAR) JAVASCRIPT WEBGL
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:KAYA BLOK DAĞILIMI DOĞALTAŞ OCAKLARI MERMERCİLİK YAPAY ZEKA PHYTON PROGRAMLAMA DİLİ MATLAB PROGRAMLAMA DİLİ WEB ÖN YÜZ GELİŞTİRME (REACT / ANGULAR)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BAY E BİLİŞİM DANIŞMANLIK EĞİTİM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Değişim Aşamaları Modeli Temelli Mobil Sigara Bırakma Uygulamasının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
TRABZON Ü. FATİH EĞİTİM F. EĞİTİM BİLİMLERİ B. TRABZON BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERE ALTERNATİF BİYOBOZUNUR(BİO-DEGRADABLE) ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Bölümü Malzeme yapısı üzerine çalışacak, makale ve akademik araştırma ile teknik geliştirilecek, saha ve prototip çalışmaları yapılacak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Bölümü Malzeme yapısı üzerine çalışacak, makale ve akademik araştırma ile teknik geliştirilecek, saha ve prototip çalışmaları yapılacak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BIODEGRADE SOLUTIONS MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ADANA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Programlanabilir kendinden dizilimle optoelektronik aygıtların geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Kimya, Malzeme Bilimi, Elektrik-Elektronik Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Optoelektronik aygıtlar, koloidal nanomalzemeler
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Optoelektronik aygıtlar, koloidal nanomalzemeler
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ABDULLAH GÜL Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. KAYSERİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Meme Kanserinde Egfr Hedefli Nanoplatform Aracılı Tedavinin Fenotipik Plastisite Perspektifi Ile Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyokimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyokimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyokimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyokimya
DOKUZ EYLÜL Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Temel Hareket Becerileri Analizinde Kullanılacak Yapay Zekâ Temelli Ölçüm Aracının Geliştirilmesi: Aimove
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Spor Bilimleri,Turizm, Mühendislik, Eğitim
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Spor Bilimleri,Turizm, Mühendislik, Eğitim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Spor Bilimleri,Turizm, Mühendislik, Eğitim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Spor Bilimleri,Turizm, Mühendislik, Eğitim
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. SPOR BİLİMLERİ F. SAKARYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kıtasal Doğrultu Atımlı Fayların Mekânsal ve Zamansal Sismik Davranışı: Uygulama Alan Olarak Batı Bogd Fayı (Moğolistan)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeoloji, Jeofizik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeoloji, Jeofizik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeoloji, Jeofizik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeoloji, Jeofizik
İSTANBUL TEKNİK Ü. MADEN F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
CLOUD-BASED ONLİNE ACCESS TO COMPUTATİ ONAL FLUİD DYNAMİC SİMULATİONS (COA-CFD)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, malzeme ve metalurji mühendisliği, kimya mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sistem tasarımı, test edilmesi, üretimi, kontrolü, performansının izlenmesi ve denetlenmesi, makine-ekipman ve bileşenlerin tasarlanması
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sistem tasarımı, test edilmesi, üretimi, kontrolü, performansının izlenmesi ve denetlenmesi, makine-ekipman ve bileşenlerin tasarlanması
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sistem tasarımı, test edilmesi, üretimi, kontrolü, performansının izlenmesi ve denetlenmesi, makine-ekipman ve bileşenlerin tasarlanması
MYB YAZILIM MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ BURSA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları ve Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kök Hücre
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:kök Hücre
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kök Hücre
ANKARA Ü. KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Hardware in the Loop Based Design, Development and Verification of Multi-Agent System (MAS) Based Protection for a Smart Distribution Network
Talep Edilen Lisans Bölumleri:*Electric and Electronics engineering *Computer science *and other related fields
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:*Electric and Electronics engineering *Computer science *and other related fields
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:*Electric and Electronics engineering *Computer science *and other related fields
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:*Electric and Electronics engineering *Computer science *and other related fields
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Van İlinin Yurtiçi Ve Yurtdışından Aldığı Göçün Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Ekonometri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Uluslarasarı İlişkiler
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Ekonometri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Uluslarasarı İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Regresyon Analizi ve R program dilini bilmesi tercih edilir)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Ekonometri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Uluslarasarı İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Regresyon Analizi ve R program dilini bilmesi tercih edilir)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Ekonometri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Uluslarasarı İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İran ve Türkiye kültürünü biliyor olmak)
İNÖNÜ Ü. MALATYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Spin Camlarının Denge-Dışı Kuantum Termodinamiği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği Quantum sistemler, Quantum Information, Quantum Thermodynamics, Statistical Physics
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği Quantum sistemler, Quantum Information, Quantum Thermodynamics, Statistical Physics
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Fizik Mühendisliği Quantum sistemler, Quantum Information, Quantum Thermodynamics, Statistical Physics
KOÇ Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Obezitede Hipotalamik Arkuat Çekirdek Tirozin Hidroksilaz Nöral Ağları ve Paraventriküler Bölgeye Projeksiyonlarının Sempatik Sinir Aktivitesi ve Kan Basıncı Üzerine Etkilerinin Transgenik Fare Modelinde Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
YEDİTEPE Ü. TIP F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Polikistik Over Sendromu Oluşturulan Transgenik Kisspeptin-Cre Farelerde Optogenetik ve Farmakogenetik Yöntemlerle Ovaryum Fonksiyonlarının Santral Düzenlenmesinin ve Mekanizmalarının Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizyoloji veya Sinirbilim
YEDİTEPE Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YAPAY ZEKA TEMELLİ TARIMSAL İNSANSIZ KARA ARACI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Otonom sistemler, görüntü işleme ve robotik ile ilgili programlar
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Otonom sistemler, görüntü işleme ve robotik ile ilgili programlar
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SAB ROBOTICS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
IPSC Türevli Serebral Organoidlerde, Dördüncü Evre Gliyoblastoma Multiforme Benzeri Kanser Modeli Oluşturarak Tepotinib-Temozolomid Kombinasyonunun Etkinliğinin 3 Boyutlu Ortamda İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Tıp, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
İSTİNYE Ü. TIP F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mezenkimal Kök Hücrelerden COVID-19 ve Benzeri Viral Hastalıkların Tedavisi İçin CRISPR/Cas13 Yöntemiyle Hedeflenmiş, Eksozom Temelli, Anti-İnflamatuvar ve Anti-Viral Etkili Bir Ajan Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Biyoloji, Tıp, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Histoloji ve Embriyoloji, Kök Hücre, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kanser, Tıp, Tıp Mühendisliği, Biyoteknoloji
İSTİNYE Ü. TIP F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Makine Öğrenimi Ile Ekg, Ppg Ve Uzak Ppg Sinyalleri Kullanarak Glukoz Seviyesi Tespiti
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği/Sinyal işleme, elektrokardiyografi, makine öğrenimi, derin öğrenme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği/Sinyal işleme, elektrokardiyografi, makine öğrenimi, derin öğrenme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKDENİZ Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O. ANTALYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
OMD OPTİMAL MANAGEMENT OF DEMAND -AN LIK TALEP YÖNETİMİ-
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, veri analitiği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doğal Dil İşleme, Denetimsiz Öğrenme, Dil Modeli Geliştirme, Derin Öğrenme, NER, metin benzerliği (Uzman Bilişim için başvurulmuştur)
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, veri analitiği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doğal Dil İşleme, Denetimsiz Öğrenme, Dil Modeli Geliştirme, Derin Öğrenme, NER, metin benzerliği (Doğuş Teknoloji için Başvurulmuştur)
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, veri analitiği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doğal Dil İşleme, Denetimsiz Öğrenme, Dil Modeli Geliştirme, Derin Öğrenme, NER, metin benzerliği (Doğuş Teknoloji için Başvurulmuştur)
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, veri analitiği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doğal Dil İşleme, Denetimsiz Öğrenme, Dil Modeli Geliştirme, Derin Öğrenme, NER, metin benzerliği (Doğuş Teknoloji için Başvurulmuştur)
UZMAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK A.Ş. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yoğun Fazda Plazma Işimasi İle Nanopartikül Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi Ve Hawley Apareyi Yapilandirmasinda Kullanim Potansiyelinin İrdelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği
BAŞKENT Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Brassinosteroid Uygulamasının Azolla'da Mikroplastik ve Kadmiyum Fitoremediasyonu Üzerindeki Etkilerinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Programı Bitki Fizyolojisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Programı Bitki Fizyolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Cevizde (Juglans Regia L.) Demir, Çinko, Fosfor Ve Potasyum Elementlerinin Konsantrasyon Seviyesini Kontrol Eden Genlerle İlişkili Snp Markörlerinin Gwas Metodu Ile Saptanması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomühendislik, Moleküler Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ceviz (Juglans Regia)'De Antraknoz (Ophiognomonia Leptostyla) Hastalığına Dayanıklılık Genleri Ile İlişkili Snp Markörlerinin Exom Capture Array Ve Gwas Yolu Ile Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomühendislik, Biyoteknoloji
EGE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİYOMÜHENDİSLİK B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Başur Höyük Verileri Işığında Yukarı Dicle Bölgesinde MÖ 4. Binyıl Sonu MÖ 3. Binyıl Başında Yaşanan Kültürel Değişimin ve Bölgeler Arası Etkileşimin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Arkeoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Arkeoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Arkeoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Arkeoloji
EGE Ü. EDEBİYAT F. ARKEOLOJİ B. PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ABD. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Uzdenetim İle Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Yazılım Mühendisliği
SWART YAZILIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
El-Göz Koordinasyonu Uygulamalarında Etkin Verimin Kullanıcı Motor Performansını Artırmak Için Uzaktan Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektik Elektronik Muhendiglisi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi, Endustri Muhendisligi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektik Elektronik Muhendiglisi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektik Elektronik Muhendiglisi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektik Elektronik Muhendiglisi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
KADİR HAS Ü. MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Novel Human-Machine Interaction Devices for Physical Rehabilitation, Virtual Interaction, and Social Robotics.
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik Elektronik Muhendisligi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Muhendisligi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Muhendisligi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik Elektronik Muhendisligi, Bilgisayar Muhendisligi, Mekatronik Muhendisligi, Otomasyon Muhendisligi
KADİR HAS Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Bisfenol A Tayinine Yönelik Ayva Çekirdeği Müsilajı ve Gümüş Nanopartikül Temelli Yeşil Sensör Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. FEN EDEBİYAT F. KİMYA B. TEKİRDAĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kas Kuvveti Ve Gelişiminin Gerçek Zamanlı Olarak Takip Edilmesi Amacı Ile Akıllı Giysi Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
GAZİANTEP Ü. MÜHENDİSLİK F. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ B. GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
KENEVİR LİFİNDEN FARKLI LİF KARIŞIMLARIYLA VE EĞİRME SİSTEMLERİYLE İPLİK ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN VE ELDE EDİLEN ÖRME KUMAŞ PEFORMANSININ ARAŞTIRILMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal, Kimya
GAZİANTEP Ü. GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Holografik Ekran Teknolojisi ve Artırılmış Gerçeklik Sistemleri Geliştirilmesi (HOLOAGES)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendiliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Fakultesi ( Göz Uzmanlığı )
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Optik, holografi, göz optiği, vision, oftalmoloji , holografik ekran teknolojileri,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Optik, holografi, göz optiği, vision, oftalmoloji , holografik ekran teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Optik, holografi, göz optiği, vision, oftalmoloji , holografik ekran teknolojileri
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Türkiye'de Siyasal Merkezin Dönüşümü: Merkez Sağın Parti Örgütlenmeleri Ve Yerel Dinamikleri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tarih
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DÜZCE Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Otomotiv Sektöründe Kullanılan Ağaç Bazlı Kompozitlere Alternatif Hafif ve Sürdürülebilir Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Malzeme bilimi mühendisliği / Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Kompozit malzemeler Nano kompozit malzemeler Polimerlerin yapısı ve özellikleri İleri teknoloji malzemeleri Malzeme üretim ve karakterizasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Malzeme bilimi mühendisliği /Malzeme bilimi mühendisliği / Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Kompozit malzemeler Nano kompozit malzemeler Polimerlerin yapısı ve özellikleri İleri teknoloji malzemeleri Malzeme üretim ve karakterizasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Malzeme bilimi mühendisliği /Malzeme bilimi mühendisliği / Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Metalurji ve malzeme mühendisi Makine mühendisi Otomotiv Mühendisi Kompozit malzemeler Nano kompozit malzemeler Polimerlerin yapısı ve özellikleri İleri teknoloji malzemeleri Malzeme üretim ve karakterizasyon
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. ADANA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Requirements Engineering for Digital TRansformations (RE4DigiTR)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BOĞAZİÇİ Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Süperiletken YBCO DC-SQUID Sensörlerin Step-Edge Josephson Eklemleriyle Çoklu-Çip Yapısında Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik. Fizik Müh. Elektronik Müh. Malzeme Bilimi ve Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik. Fizik Müh. Elektronik Müh. Malzeme Bilimi ve Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik. Fizik Müh. Elektronik Müh. Malzeme Bilimi ve Müh.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik. Fizik Müh. Elektronik Müh. Malzeme Bilimi ve Müh.
EGE Ü. FEN F. FİZİK B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Pediococcus acidilactici Postbiyotiği ve Kitosan Kullanılarak Oluşturulan Yenilebilir Filmlerin Vakum Paketli Gökkuşağı Alabalık Filetolarının Raf Ömrü ve Salmonella typhimurium, E. coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes Patojenlerinin İnhibisyonu Üzerine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Veteriner Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veteriner Programı Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD Veteriner Programı Fizyoloji ABD
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veteriner Programı Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD Veteriner Programı Fizyoloji ABD
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Veteriner Programı Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD Veteriner Programı Fizyoloji ABD
FIRAT Ü. VETERİNER F. GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ A.B.D. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Okul Çağı Disleksi Tanılamasına Nörodilbilimsel Yaklaşım: Fonem Diskriminasyonu, Sözcük ve Metin Okuma Süreçlerinin Psikometrik, Elektrofizyolojik ve Göz İzleme Teknikleri ile İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Dil ve Konuşma Terapisi, Özel Eğitim, Psikoloji, Dilbilim
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Klinik psikoloji, sinirbilim, dilbilim, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, yazılım mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoistatistik, fizyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Klinik psikoloji, yazılım mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoistatistik, sinirbilim, dilbilim, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, fizyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Klinik psikolog, biyoistatistik uzmanı, yazılım mühendisi, biyomedikal mühendisi, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı
İZMİR BAKIRÇAY Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ F. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yenilikçi İleri Osmoz Çekme Çözeltilerinin Geliştirilmesi Ve İleri Osmoz Temelli Soğuk Konsantrasyon Prosesinin İyileştirilmesinde Ve Kendinden Enerjili Filtrasyon Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Çevre Mühendisliği; Kimya Mühendisliği; Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği; Kimya Mühendisliği; Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Çevre Mühendisliği; Kimya Mühendisliği; Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SABANCI Ü. TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mühendislik Tasarım Temelli Uygulamalara Yönelik Yeterliklerinin Geliştirilmesi İçin Hibrit Mentörlük Modeline Dayalı Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı/STEM Eğitimi/Mühendislik Tasarım Süreci
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora Programı/STEM Eğitimi/Mühendislik Tasarım Süreci
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
SİNOP Ü. SİNOP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Dron Ağlarında Bağlılık Yönetimi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/ Bilgisayar Ağları, Çizge Teorisi, İnsansız Hava Araçları, Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Optimizasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/ Bilgisayar Ağları, Çizge Teorisi, İnsansız Hava Araçları, Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Optimizasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/ Bilgisayar Ağları, Çizge Teorisi, İnsansız Hava Araçları, Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Optimizasyon
EGE Ü. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeni Kimyasal Sensör Olarak Tasarlanan Densil-Bazlı AzoKaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi, Floresans ve Solvatokromik Özelliklerinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya/Organik Kimya/Organik Sentez
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya/Organik Kimya/Organik Sentez
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Organik Sentez
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Babesia Sp.'nin Bulaşmasında Rhipicephalus Bursa'nın Vektör Kapasitesi ve Parazitin Konak Adaptasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Veteriner Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veteriner Fakültesi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veteriner Fakültesi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. VETERİNER F. PARAZİTOLOJİ A.B.D. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
1874 İstanbul Emlak Tahririnin Kliometrik Bir Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İktisat
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İktisat Tarihi (Osmalıca Çeviri) ya da Harita Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İktisat Tarihi (Osmalıca Çeviri) ya da Harita Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İktisat Tarihi (Osmalıca Çeviri) ya da Harita Mühendisliği
YILDIZ TEKNİK Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F. İKTİSAT B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yüksek Hassasiyetli Tahribatsız Mikrodalga Metamalzeme Sensörlerini Kullanarak Jeopolimer Ve Çimento-Esaslı Yapılarda Alkali-Silika-Reaksiyonunun Tespiti Ve Jeopolimer Yapılardaki Su Reaksiyon Mekanizmalarının Incelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
GAZİANTEP Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.B.(İNGİLİZCE) GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Mühendislik Fakültelerinin; Makina Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Elektrik ve Eleketronik Mühendisliği Bölümlerinde lisans öğrencisi olmak
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Mühendislik Fakültelerinin; Makina Mühendisliği (Mekanik, Konstürksiyon ve İmalat, Isı veya Makina Teorisi ve Dinamiği ABD), Malzeme Mühendisliği (tüm ABD) veya Elektrik ve Eleketronik Mühendisliği (tüm ABD) Anabilim Dallarında yüksek lisans öğrencisi olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Mühendislik Fakültelerinin; Makina Mühendisliği (Mekanik, Konstürksiyon ve İmalat, Isı veya Makina Teorisi ve Dinamiği ABD) veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (tüm ABD) Anabilim Dallarında doktora öğrencisi olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mühendislik Fakültelerinin; Makina Mühendisliği (Mekanik, Konstürksiyon ve İmalat, Isı veya Makina Teorisi ve Dinamiği ABD) veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (tüm ABD) Anabilim Dallarında doktora yapmış olmak
GAZİ Ü. MÜHENDİSLİK F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ENFEKSİYONL ARININ TANISINDA KULLANILABİLECEK MODİFİYE INTERFERON GAMA SALINIM TEST (IGRA) KİTİNİN YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:BİYOLOJİ BİYOKİMYA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK VETERİNERLİK
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:ELISA PROTEİN ENZİM PCR REAL TIME PCR GENETİK
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:ELISA PROTEİN ENZİM PCR REAL TIME PCR GENETİK
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:ELISA PROTEİN ENZİM PCR REAL TIME PCR GENETİK
DİAGEN BİYOTEKNOLOJİK SİSTEMLER SAĞLIK HİZ. VE OTOMASYONU SAN.TİC. A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Türkiye'nin Endemik Kaynaklarında Bakteriyofaj Çeşitliliğinin Araştırılması ve Ulusal Bakteriyofaj Koleksiyonu Sistemine Entegrasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Veteriner Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veteriner Mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veteriner Mikrobiyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Veteriner Mikrobiyoloji
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. VETERİNER F. KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER B. AYDIN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DİJİTAL YÖNETİM SİSTEMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Mobil uygulamalar, Bulut servisler, API, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Frontend Developer, Backend Developer
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Mobil uygulamalar, Bulut servisler, API, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bulanık Mantık, Python (Django), Mobil uygulamalar, Bulut servisler, API, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bulut ortamında 3 boyutlu çizim kodlaması (python)
ENERJEET YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Alternatif protein kaynağı olarak makroalgden protein eldesi, karakterizasyonu, bioaktivitelerinin belirlenmesi ve in vitro sindirilebilirliğinin araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Gıda Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Beslenme ve Diyetetik, ve Su Ürünleri Ana Bilim Dalları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Beslenme ve Diyetetik, ve Su Ürünleri Ana Bilim Dalları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. MERSİN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
TEK MERKEZLİ BAĞIMSIZ KONTROLLÜ DEĞİŞKEN HACİMLİ HAZNE EKLENEBİLİR BİYOREAKTÖR ÜRETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Makine Mühendisi , MEkatronik Mühendisi , Kimya Mühendisi , Biyoteknoloji Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Makine Mühendisi , MEkatronik Mühendisi , Kimya Mühendisi , Biyoteknoloji Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Makine Mühendisi , MEkatronik Mühendisi , Kimya Mühendisi , Biyoteknoloji Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Makine Mühendisi , MEkatronik Mühendisi , Kimya Mühendisi , Biyoteknoloji Mühendisi
SANCAKTAR MEKATRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Geleneksel Tedavide Kullanılan Alkaloitçe Zengin Bazı Bitki Türlerinin Anti-SARS-CoV-2 Etkilerinin Araştırılması ve Aktif Bileşiklerinin İzolasyonu
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık Fakültesi 3. veya daha üst sınıf lisans öğrencisi olmak.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Farmakognozi, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Farmakognozi, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Farmakognozi, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
MARMARA Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
GERÇEK KABLOSUZ VE HAYATİ BELİRTİ ÇÖZÜMLE ME ÖZELLİKLİ KİŞİYE ÖZEL KULAKLIK
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
EARFIT AKUSTİK VE İLERİ TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DİNAMİK AKTİF SES İZOLASYONUNA SAHİP KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLMİŞ KULAKLIK
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Akustik, Makine, Mekatronik, Endüstiyel Tasarım
EARFIT AKUSTİK VE İLERİ TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
HERMES - GÜVENLİ ULAK PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fiziksel klonlanamaz fonksiyonlar Kimlik doğrulama teknolojileri Kriptoloji Nesnelerin İnterneti
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
KRİPTARİUM AR-GE YAZILIM DANIŞMANLIK SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Kesir Mertebeli Sistemler Temelli Yeni Bir Görüntü Sıkıştırma Algoritmasının Tasarımı Ve Pratik Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kriptoloji Veri Sıkıştırma Kesir mertebeli Sistemler Fourier Dönüşümleri Bilgi teorisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. TEKNOLOJİ F. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Glioma Manyetik Rezonans Görüntülerinin Efektif ve Güvenli Depolanması için Yeni Çözüm Önerilerin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Matematik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Medikal veri işleme Görüntü İşleme Optimizasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
FIRAT Ü. TEKNOLOJİ F. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
METAL EKLEMELİ İMALAT İÇİN TOZ UZAKLAŞTIR MA VE GERİ KAZANIM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine, Mekatronik, Elektrik Elektronik, İmalat, Eklemeli İmalat, Bilgisayar, Yazılım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine, Mekatronik, Elektrik Elektronik, İmalat, Eklemeli İmalat, Bilgisayar, Yazılım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine, Mekatronik, Elektrik Elektronik, İmalat, Eklemeli İmalat, Bilgisayar, Yazılım
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kadın Sporcularda Patlayıcı Kuvvete Bağlı Kas-Tendon Yaralanmalarının Biyomekanik ve Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sporcu Sağlığı ABD
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Hareket ve Antrenman ABD
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
AKDENİZ Ü. SPOR BİLİMLERİ F. ANTALYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
RAPTHED (ROBOTIC ARM PHYSICAL THERAPY DE VICE)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
ERKBA ARGE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ÜST EKSTREMİT TEDAVİSİNE YÖNELİK SANAL GE RÇEKLİK DESTEKLİ CİDDİ OYUN GELİŞTİRME PROJESİ (FİZAR)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
ERKBA ARGE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BİYOBOZUNUR KAFA, YÜZ VE ÇENE PROTEZLERİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
3D PRİNTED BİODEGREDABLE PATİENT SPECİFİC CRANİOMAXİLLOFACİAL IMPLANT
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, İmalat Mühendisliği, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
DENTAL PAZAR İÇİN EKLEMELİ İMALAT İLE KULLANILABİLİR DENTAL TOZ GELİŞTİRİLMESİ VE TİCARİ HALE GETİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, İmalat Mühendisliği, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
EKLEMELİ İMALAT İLE ÜRETİLMİŞ BİYOLOJİK YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP TİTANYUM İNTERVERTEBRAL FÜZYON İMPLANTI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, İmalat Mühendisliği, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
ADDPARK İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
HİDROLİK SİSTEMLERDE ENDÜSTRİ 4.0 UYUMLU ON-LİNE KİRLİLİK ÖLÇÜM VE FİLTRASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Makine Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, , Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, , Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, , Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Makine Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, , Malzeme Mühendisliği
EPS TEKNOLOJİ ELEKTRONİK MAKİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNUN GELİŞTİ RİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliğ Elektronik Ölçme Ve Test Cihazlar Kontrol Ve Sistem Mühendisliği Elektronik > Dönüştürücüler Ve Algılama Aygıtları Uzaktan takip Otomatik kontrol Gaz dedektörü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliğ Elektronik Ölçme Ve Test Cihazlar Kontrol Ve Sistem Mühendisliği Elektronik > Dönüştürücüler Ve Algılama Aygıtları Uzaktan takip Otomatik kontrol Gaz dedektörü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Haberleşme Ve Kontrol Mühendisliğ Elektronik Ölçme Ve Test Cihazlar Kontrol Ve Sistem Mühendisliği Elektronik > Dönüştürücüler Ve Algılama Aygıtları Uzaktan takip Otomatik kontrol Gaz dedektörü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
PROSENSE TEKNOLOJİ SANAYİ LTD. ŞTİ. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Çinko(II)-Bisdipikolilamin Komplekslerinin Steroid Konjugatlarının Sentezleri Ve In Vitro Bakteriyel Aglütinasyon, Inaktivasyon Ve Optik Görüntüleme Uygulamaları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Lisans
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik Kimya, Organik Sentez
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Organik Kimya, Organik Sentez
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mikrobiyoloji, Bakterioloji, Moleküler Biyoloji
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNDE ARIZA VE ANOMALİ TESPİT VE TAHMİNLEME SİSTEMİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği FrontEnd çalışmaları
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Yapay Zeka ve Makine öğrenme algoritmaları üzerine çalışma
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Yapay Zeka ve Makine öğrenme algoritmaları üzerine çalışma
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
BEYES BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ İLE TRABEKÜLER ADAPTİF TOTAL DİZ PROTEZİ VE KESİ BLOK SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyomedikal Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, İmalat Mühendisliği, Tıp Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyomedikal, Makine, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, İmalat, Eklemeli İmalat
BTECH İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Türkiye Örtü Turbalıklarının Alg Floralarının Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Su ürünleri Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Su ürünleri Mühendisliği, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Su ürünleri Mühendisliği, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Su ürünleri Mühendisliği, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
GÜMÜŞHANE Ü. KÜRTÜN MESLEK Y.O. GÜMÜŞHANE BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İleri Malzeme Yüksek Teknoloji Platformları ile Elektronik ve Optik Bileşen Üretimi için Stratejik Ar-Ge Birliği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:TUSAŞ'ın bu projede 2 adet projesi olduğu için P1 kapsamında 1 adet Fizik ya da Fizik Müh ya da Metalurji Malzeme Müh P2 kapsamında 1 adet Kimya bölümü öğrencisi talep edilmektedir.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:TUSAŞ'ın bu projede 2 adet projesi olduğu için P1 kapsamında 1 adet Fizik bölümü ya da Fizik Müh ya da Metalurji Malzeme Müh P2 kapsamında 1 adet Kimya Müh. talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:TUSAŞ'ın bu projede 2 adet projesi olduğu için P1 kapsamında 1 adet Kimya bölümü P2 kapsamında 1 adet Metalurji Malzeme Müh talep edilmektedir.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:TUSAŞ'ın bu projede 2 adet projesi olduğu için P1 kapsamında 1 adet Kimya bölümü P2 kapsamında 1 adet Elektronik Müh talep edilmektedir.
TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Doğu Anadolu Fayı'nın Palu ve Pütürge Segmentlerinde Yüzey Kırığı Oluşturan Deprem Döngüsünün Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Jeoloji Mühendisliği Bölümü
FIRAT Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. ELAZIĞ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eşme Ayva Çeşidinde Melatonin Ve Gamma-A minobütirik Asit Uygulamalarının Depolama Boyunca Meyve Kalitesi Ve Gen İfadeleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bahçe Bitkileri Bölümü
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Doktorasını Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda Doktora yapmış olmak
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. ZİRAAT F. BAHÇE BİTKİLERİ B. ISPARTA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
ARAÇ VERİLERİNİN YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞ RENMESİ YÖNTEMLERİ İLE KESTİRİMCİ BAKIM TAHMİNLEME VE AKILLI YEDEK PARÇA DEPO YÖNETİMİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bölümleri: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, Öncelikli Çalışma Alanları: Veri Mühendisliği, Veri Bilimi, Veri Anlitiği, Makine-Öğrenmesi Mühendisi, Bulut Teknolojileri, Full-Stack Developer
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bölümleri: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, Öncelikli Çalışma Alanları: Veri Mühendisliği, Veri Bilimi, Veri Anlitiği, Makine-Öğrenmesi Mühendisi, Bulut Teknolojileri, Full-Stack Developer
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bölümleri: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, Öncelikli Çalışma Alanları: Veri Mühendisliği, Veri Bilimi, Veri Anlitiği, Makine-Öğrenmesi Mühendisi, Bulut Teknolojileri, Full-Stack Developer
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bölümleri: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı, Öncelikli Çalışma Alanları: Veri Mühendisliği, Veri Bilimi, Veri Anlitiği, Makine-Öğrenmesi Mühendisi, Bulut Teknolojileri, Full-Stack Developer
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. ADANA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
SARS CoV2 Spike Protein ve Alt Birimlerinin (S1, S2) Varlığında Hemostaz, Antikoagülan ve Antitrombotik İlaç Etkinliklerinin in-vitro Olarak Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve genetik, Tıp Fakültesi, Eczacılık, Biyomühendislik. Katılımın beklendiği proje çalışmaları Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Laboratuvarlarında sürdürülecektir. Tercih yaparken bu koşul gözönünde bulundurulmalıdır.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizyoloji, Biyofizik, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik. Katılımın beklendiği proje çalışmaları Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Laboratuvarlarında sürdürülecektir. Tercih yaparken bu koşulu gözönünde bulundurulmalıdır.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizyoloji, Biyofizik, Biyokimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik. Katılımın beklendiği proje çalışmaları Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Laboratuvarlarında sürdürülecektir. Tercih yaparken bu koşulu gözönünde bulundurulmalıdır.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. TIP F. BİYOFİZİK ABD. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Uzak Doğu Asya Ve Uzak Batı Asya Arasındaki Benzer Konak Liken Soyundan İzole Edilen Endolikenik Mantarların (Elf) Biyoçeşitliliği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyoteknoloji
MARMARA Ü. FEN F. BİYOLOJİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Deprem Anı ve Sonrasındaki Olası Kentsel Nüfus Hareketliliğin Tahmini ve Modellenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Geomatik Mühendisliği Şehir ve Bölge Planlama Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama Geomatik Mühendisliği Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama
GAZİ Ü. MİMARLIK F. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA B. MALATYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yerleşim Sistemleri Örüntülerini Tanımlamada Yeni Bir Yöntemsel Yaklaşım
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Şehir ve Bölge Planlama Geomatik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama Geomatik Mühendisliği Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Mekansal İstatistik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Mekansal İstatistik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Şehir ve Bölge Planlama
GAZİ Ü. MİMARLIK F. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Artirilmiş Gerçeklik İle Zenginleştirilmiş Steam Eğitim Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: Karma Yöntem
Talep Edilen Lisans Bölumleri:EĞİTİM FAKÜLTESİ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİM/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TEMEL EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ EĞİTİM/ SINIF EĞİTİMİ/ STEM/ STEAM/ OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ/ OKUL ÖNCESİNDE BİLİM/ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TEMEL EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ EĞİTİM/ SINIF EĞİTİMİ/ STEM/ STEAM/ OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ/ OKUL ÖNCESİNDE BİLİM/ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ TEMEL EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ EĞİTİM/ SINIF EĞİTİMİ/ STEM/ STEAM/ OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ/ OKUL ÖNCESİNDE BİLİM/ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. EĞİTİM F. EĞİTİM BİLİMLERİ B. BURDUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Grafen Takviyeli Selülozik Fibrillerin Nişasta Tutkalında Performans Geliştirici Olarak Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Orman Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Orman Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği -Selülozik Fibriller, Kağıt ve Lif Teknolojisi, Ambalaj Teknolojisi, Grafen, Yapışma Mekanizmaları.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Orman Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği -Selülozik Fibriller, Kağıt ve Lif Teknolojisi, Ambalaj Teknolojisi, Grafen, Yapışma Mekanizmaları, Nişasta Bazlı Yapıştırıcılar.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Orman Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği -Selülozik Fibriller, Kağıt ve Lif Teknolojisi, Ambalaj Teknolojisi, Grafen, Yapışma Mekanizmaları, Nişasta Bazlı Yapıştırıcılar.
ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TRABZON BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
BAĞIMLILIK TAKİBİ YAPAN TEDAVİYE DESTEK GİYİLEBİLİR AKILLI AKSESUARLAR
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik ve Elektronik Müh. Bilgisayar Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Müh. Bilgisayar Müh.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Müh. Bilgisayar Müh.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik ve Elektronik Müh. Bilgisayar Müh.
FLYTELLIGENCE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İstanbul?un Tarihi Yarımada bölgesinde gelişen işletmelerin zamansal ve mekânsal yer değiştirmesi süreci ve sonuçları
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İşletme, İktisat, Sosyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İşletme Yönetimi, İktisat tarihi, Sosyoloji, Şehir ve bölge planlama
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İşletme Yönetimi, İktisat tarihi, Sosyoloji, Şehir ve bölge planlama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İşletme Yönetimi, İktisat tarihi, Sosyoloji, Şehir ve bölge planlama
YILDIZ TEKNİK Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Akut Miyeloid Lösemi (AML) Tedavisinde Kullanılmak Üzere Aktif Hedeflendirilmiş Eksozomların Tasarımı, in vitro/in vivo Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık, Tıp
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Eczacılık, Tıp
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Eczacılık, Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Eczacılık, Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B. FARMASOTİK TEKNOLOJİ ABD ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mikroalglerden Tek Hücre Proteini Üretiminde Atık Ekmeklerin Kullanımı
Talep Edilen Lisans Bölumleri:1. Gıda Mühendisliği 2. Kimya Mühendisliği 3. Su Ürünleri Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası, Biyoteknoloji, Algal biyoteknoloji, Su ürünleri işleme teknolojisi,
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Gıda Biyoteknolojisi, Biyoteknoloji, Alternatif Proteinler, Mikroalg, Makroalg, Yetiştiricilik, İşleme Teknolojisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Gıda Biyoteknolojisi, Biyoteknoloji, Alternatif Proteinler, Mikroalg, Makroalg, Yetiştiricilik, İşleme Teknolojisi
YALOVA Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. YALOVA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı Almış Çocuklarda Sentetik Anne Sütü Oligosakkaritlerinin Bağırsak Mikrobiyotası, Pankreas Beta Hücre Prezervasyonu ve Metabolik Kontrol Üzerine Etkileri
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Beslenme ve diyetetik, tıp, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikoloji, eczacılık
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Beslenme ve diyetetik, diyabet destek, fizyoloji, halk sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği,okul sağlığı hemşireliği, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, eczacılık ve ilişkili sağlık bilimleri alanları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Beslenme ve diyetetik, diyabet destek, fizyoloji, halk sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, ebelik, eczacılık ve ilişkili sağlık bilimleri alanları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
360 Derece Panoramik Videoların Kalitesinin Görsel-İşitsel Belirginlik Rehberliğinde Ölçülmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
KOÇ Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Olaylardan Görmek: Aşırı Düşük Işık Koşullarında Olay Tabanlı Görmeye Uçtan Uca Yaklaşımlar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği/Bilgisayarla Görme, Derin Öğrenme
HACETTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kuzey-Batı Kafkasya?Da Rusya İdari Yapılanması Ve Bölgenin Sosyo-Demografik Yapısındaki Değişim (Xix. Yüzyıl)
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yakınçağ Tarihi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Xv.-Xviii. Yüzyıllardan Günümüze Sözlü Aktarımla Ulaşmış Klasik Türk Müziği Eserlerinin `Eser? Ve `Bestekâr? Kavramları Bağlamında İncelenmesi: Repertuar Ve İntikal
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Müzikoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Müzikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Müzikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Müzikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları
İSTANBUL Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Sıvılaşabilen Zeminlerin Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışlarını Modelleyen Yeni Nesil Akıllı Bir Bünye Modeli Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Geoteknik Mühendisliği, Deprem Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Geoteknik Mühendisliği, Deprem Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TEKNİK Ü. DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Preadiposit Hücre Hattında Borik Asit ve Kalsiyum Früktoborat Bileşiklerinin Sirtüinler Üzerinden Adipojenik Genlere Etkilerinin Araştırılması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Moleküler Tıp, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Moleküler Tıp, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
DOKUZ EYLÜL Ü. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
DERİN SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMLARI İLE ENDOSKOPİK VE KOLONOSKOPİK GÖRÜNTÜLERDEN LEZYONLARIN TANINMASI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Görüntü işleme, derin öğrenme, Python, C++ veya PHP alanlarının en az birinde deneyimi olmak
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Görüntü işleme, derin öğrenme, Python, C++ veya PHP alanlarının en az birinde deneyimi olmak
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Görüntü işleme, derin öğrenme, Python, C++ veya PHP alanlarının en az birinde deneyimi olmak
ENDOART YAZILIM DANISMANLIK VE MÜHENDISLIK HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI TRABZON BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Metamateryal Tabanlı Bir Plazmonik Biyo-Sensör Sistemi Ile Depresyon Tespit Ve Takibi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Biyoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fizik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyo Mühendislik, Biyoloji
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. KARAMAN BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Düşük Fiyatlı Ve Uzun Ömürlü Sodyum-İyon Bataryalar
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Anorganik Kimya, Organik Kimya
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Organik Kimya, Anorganik Kimya
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Organik Kimya, Anorgnaik Kimya, Malzeme Kimyası,
İNÖNÜ Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. MALATYA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kadavradan Ve Canlıdan Organ Bağışlarında Gönülsüzlük Olgusunun Kültürel, Folklorik Sebeplerinin Tespit Edilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Sosyoloji, Antropoloji, Halkbilim
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sosyoloji, Antropoloji, Halkbilim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sosyoloji, Antropoloji, Halkbilim, Radyo TV Sinema
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sosyoloji, Antropoloji, Halkbilim, Radyo TV Sinema
BARTIN Ü. EDEBİYAT F. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Elektrokromik-Süperkapasitör Cihaz Uygulaması Için Viyolojen Bazlı Çapraz Bağlanabilir Jel Elektrolit Sistemlerinin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Enerji Teknolojileri
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Enerji Teknolojileri
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. MÜHENDİSLİK F. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ B. ÇANAKKALE BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
PAYLAŞIMLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KONTROL MODULU TASARIMI
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Web ön yüz geliştirme/ endüstriyel tasarım/ grafik tasarım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnsan makine etkileşimi / Ergonomi / endüstri mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği / İstatistik / Veri İşleme / Bulut Bilişim / Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektronik Mühendisliği / Kontrol Mühendisliği / Haberleşme Mühendisliği / Robotik / Gömülü Sistem Tasarımı
VISUCAR İLERİ TEKNOLOJİLER YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kararlı Otojen Kendiliğinden İyileşme Özelliğine Sahip Tasarlanmış Jeopolimer Bağlayıcılı Kompozitler
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği
HACETTEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ahenk İlişkiler Ağı ile Makam Evrenini Haritalandırmak
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Bilimleri, Türk Müziği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Müzik Teknolojileri, Görsel Medya Tasarım
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Bilimleri, Türk Müziği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Müzik Teknolojileri, Görsel Medya Tasarım
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Bilimleri, Türk Müziği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Müzik Teknolojileri, Görsel Medya Tasarım
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Bilimleri, Türk Müziği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Müzik Teknolojileri, Görsel Medya Tasarım
İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Ebeveynlik Tutumlarının ve Ebeveyn-Çocuk İletişim Özelliklerinin Çocuk ve Ergen Gelişimine Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Psikoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji Aile Danışmanlığı Tezsiz YL Aile Danışmanlığı Tezli YL
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. EDEBİYAT F. PSİKOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Ergenler için PEERS Sosyal Beceri Geliştirme Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Psikoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Psikoloji Aile Danışmanlığı Tezsiz YL Aile Danışmanlığı Tezli YL
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
EGE Ü. EDEBİYAT F. PSİKOLOJİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Çok Amaçlı Yüzer Güneş Enerjisi Santrali
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Geomatik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eski Smyrna'Da Radyokarbon Tarihleme Yöntemi Kullanılarak Demir Çağı Tabakalarının Tarihlendirilmesi Ve Veri Bankasının Oluşturulması
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi. İonia Arkeolojisi, Demir Çağı, Arkaik Dönem.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi. İonia Arkeolojisi, Demir Çağı, Arkaik Dönem.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi. İonia Arkeolojisi, Demir Çağı, Arkaik Dönem.
EGE Ü. EDEBİYAT F. ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ B. İZMİR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Derin Öğrenme Modeli ile Veri Tabanı Yönetim Yazılımının Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Veri Tabanı Teknolojileri, Makine Öğrenmesi, Dijitalleşme, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Tabanı Güvenliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Veri Tabanı Teknolojileri, Makine Öğrenmesi, Dijitalleşme, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Tabanı Güvenliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Veri Tabanı Teknolojileri, Makine Öğrenmesi, Dijitalleşme, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Tabanı Güvenliği
DATAPLATFORM BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
KREDİ SKORLAMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİL MESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Yapay zeka, Makine Öğrenmesi, anomali tespiti, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yalıtım ağacı, ikili ağaçlar, yol uzunluğu
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Yapay zeka, Makine Öğrenmesi, anomali tespiti, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yalıtım ağacı, ikili ağaçlar, yol uzunluğu
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yapay zeka, Makine Öğrenmesi, anomali tespiti, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yalıtım ağacı, ikili ağaçlar, yol uzunluğu
GAİA BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
HASTA TAKİP SİSTEMLİ GLUKOZ SENSÖRÜ VE M ODÜLER ACİL İNSÜLİN REZERV-ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:1. Yazılım Mühendisliği 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Programlar: 1. Yazılım Mühendisliği 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çalışma alanları: Mobil Uygulama(Android-IOS), masaüstü uygulama(Windows-Linux), web tasarım, frontend, backend, gömülü sistem yazılımı.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Programlar: 1. Yazılım Mühendisliği 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Çalışma alanları: Mobil Uygulama(Android-IOS), masaüstü uygulama(Windows-Linux), web tasarım, frontend, backend.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Mobil Uygulama(Android-IOS), masaüstü uygulama(Windows-Linux), web tasarım, frontend, backend.
HARPİA DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TRABZON BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
LİNEER HIZLANDIRICIYA SAHİP C-KOLLU RADYOTERAPİ CİHAZLARINDA ÇERENKOV IŞIMASINI KULLANILARAK HASTA KALİTE KONTROLÜ VE MEKANİK KONTROL YAPMAYI SAĞLAYAN SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik-Elektronik Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Mekatronik Mühendisi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Mekatronik Mühendisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Mekatronik Mühendisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Elektrik-Elektronik Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Mekatronik Mühendisi
PHYSMART MEDİKAL SİSTEMLER LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Meme Kanseri Modelindeki Bleomisin Uygula masında Radyofrekans Alan İlişkili Adaptif Cevabın Etkisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tıp Fakültesi
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamlamış Doktora Sonrası Araştırmacı
GAZİ Ü. TIP F. TEMEL TIP BİLİMLERİ B. BİYOFİZİK ABD. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Bilgi Toplumunda Dijital Kişilik Ve Dijital Mirasın Korunması- Bilgi Teknolojilerine Uyum Kapsamında Bireylerin Dijital Kişilik Ve Ölümsüzlük Algıları Çerçevesinde Kişilik Haklarının Ve Kişisel Verilerin Ölüm Sonrası Korunması - Kişilerin Risk Algıları Ve Korunma İhtiyaçlarına Uyumlu Hukuk Politikası Geliştirilmesi Ve Mevzuat Önerisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Hukuk veya Psikoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku veya Kişisel Verilerin Korunması Hukuku veya Sosyal Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku veya Kişisel Verilerin Korunması Hukuku veya Sosyal Psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku veya Kişisel Verilerin Korunması Hukuku veya Sosyal Psikoloji
KADİR HAS Ü. HUKUK F. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2/C /Ag Kaplı İplik (Katot) ve rGO/Unzipped MWCNT İplik (Anot) bazlı hafif ve dayanıklı enerji depolayan tekstiller
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanobilim ve Nanomühendislik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanobilim ve Nanomühendislik
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanobilim ve Nanomühendislik
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kimya Kimya Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanobilim ve Nanomühendislik
HAZERFEN KİMYA MALZEME VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Mini Rüzgar Tribünleri İçin 1kW Güç Aktarım Sisteminin Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ya da eşdeğer ilgi alanına sahip Mühendislik Fakültesi bölümleri
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Fen Bilimleri, Elektrik - Elektronik Müh. A.B.D. ya da eşdeğer ilgi alanına sahip Ana Bilim Dalları
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Fen Bilimleri, Elektrik - Elektronik Müh. A.B.D. ya da eşdeğer ilgi alanına sahip Ana Bilim Dalları
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Fen Bilimleri, Elektrik - Elektronik Müh. A.B.D. ya da eşdeğer ilgi alanına sahip Ana Bilim Dalları
ULUS ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Eski Evsizlerin Evsizlikten Kurtulma Tecrübeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: İstanbul Örneği
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Sosyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Psikoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Psikoloji
İSTANBUL Ü. EDEBİYAT F. SOSYOLOJİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Havran Balıkesir Fay Zonunda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği
AFYON KOCATEPE Ü. MÜHENDİSLİK F. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ B. AFYONKARAHİSAR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kuşaklararası Etkileşim ve Deneyim Aktarımına İlişkin Bir Dijital Eğitim Modeli Geliştirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Sosyoloji
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Sosyoloji, yaşlılık sosyolojisi, kuşaklararası etkileşim
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Sosyoloji, yaşlılık sosyolojisi, kuşaklararası etkileşim
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Sosyoloji, yaşlılık sosyolojisi, kuşaklararası etkileşim
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. MUĞLA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İNSAN KAYNAKLARINDA SEMANTİK VE SENTİME NTİK ANALİZ ROBOTU
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Matematik
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Konuşma Duygu Tanıma, Sınıflandırıcılar, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, NLP, BERT, DeBERTA, ELECTRA, Derin Öğrenme.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Konuşma Duygu Tanıma, Sınıflandırıcılar, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, NLP, BERT, DeBERTA, ELECTRA, Derin Öğrenme.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Konuşma Duygu Tanıma, Sınıflandırıcılar, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, NLP, BERT, DeBERTA, ELECTRA, Derin Öğrenme.
İKAROS AND PARTNERS İK. VE EGT. DAN. A.Ş. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Kuantum Sonrası Kriptografi Komut Seti Uzantılı Güvenli RISC-V İşlemci Mimarisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Kuantum sonrası kriptografi, RISC-V, işlemci mimarisi, yan kanal saldırıları, VLSI, kafes temelli kripto sistemler.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Kuantum sonrası kriptografi, RISC-V, işlemci mimarisi, yan kanal saldırıları, VLSI, kafes temelli kripto sistemler.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Kuantum sonrası kriptografi, RISC-V, işlemci mimarisi, yan kanal saldırıları, VLSI, kafes temelli kripto sistemler.
SABANCI Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
YAPAY ZEKA TABANLI DİKEY TARIM ANALİZ SİSTEMLERİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Yazılım Müh.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Müh., Yazılım Müh./ Web- Arkayüz geliştirme, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Gömülü sistem yazılımı. Elektronik Müh., Mekatronik Müh. / Gömülü sistem yazılımı, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Drone Otomasyonu.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Müh., Yazılım Müh./ Web- Arkayüz geliştirme, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Gömülü sistem yazılımı. Elektronik Müh., Mekatronik Müh. / Gömülü sistem yazılımı, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Drone Otomasyonu.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Bilgisayar Müh., Yazılım Müh./ Web- Arkayüz geliştirme, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Gömülü sistem yazılımı. Elektronik Müh., Mekatronik Müh. / Gömülü sistem yazılımı, Görüntü işleme, Makine Öğrenmesi, Derin öğrenme, Bulut geliştirme, Drone Otomasyonu.
AGRİVERTS AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ KOCAELİ BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Glioblastom Tedavisinde Kullanılmak Üzere Karfilzomib İçeren Bakteri Destekli-Plga Nanopartikül Formülasyonlarının Tasarlanması Ve İn Vitro/İn Vivo Değerlendirilmesi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Eczacılık, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Tıp, Kimya Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Farmasötik Teknoloji, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Kimya, Biyoloji, Kozmetoloji, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Farmasötik Teknoloji, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Kimya, Biyoloji, Kozmetoloji,Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Biyoteknoloji
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Yeni ilaç taşıyıcı sistemler, nanoteknoloji, mikroiğne, beyne ilaç hedeflendirme, nörodejeneratif hastalıklar, migren, beyin tümörü, beyne ilaç taşınmasının farmakokinetiği
HACETTEPE Ü. ECZACILIK F. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ B. FARMASOTİK TEKNOLOJİ ABD ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
Yapı İzlenebilirlik Çizgelerini Kullanarak Yazılım Projelerinin Analizi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Bilgisayar Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. ANKARA BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
Fıkıh, İnsan Onuru Ve Beden
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İlahiyat veya tıp fakültesi öğrencisi olmak, biyoetik veya fıkıh alanlarında alt yapıya sahip olmak.
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İslam hukuku alanında veya ilahiyatın diğer branşlarında yüksek lisans öğrencisi olmak, biyoetik ve beden konularında alt yapıya sahip olup bu alanda çalışmalar yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İslam hukuku alanında doktora öğrencisi olmak, biyoetik ve beden konularında çalışmalar yapıyor olmak.
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tıp tarihi ve etik veya İslam hukuku alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak. Biyoetik ve beden konularında çalışmalar yapıyor olmak.
İSTANBUL Ü. İLAHİYAT F. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ B. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GERİ KAZANIMDA KULLANILABİLECEK İŞLETME PAMUK ATIKLARININ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ AMACI İLE TEST CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Tekstil Mühendisliği
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
GAZİANTEP Ü. GAZİANTEP BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR
İşletme Bölümlerine Yönelik Azalan Talebin Tavsiye Etme Eğilimi Aracılığıyla İncelenmesi: Bir Model Önerisi
Talep Edilen Lisans Bölumleri:İşletme, Uluslararası Ticaret
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:İşletme, Pazarlama, Psikoloji
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:İşletme, Pazarlama
Talep Edilen Doktora Sonrası Çalışma Alanları:
İSTANBUL TİCARET Ü. İSTANBUL BAŞVUR BAŞVUR BAŞVUR ***
ASFALT KAPLAMALARIN SERVİS ÖMRÜNÜ UZAT MAK İÇİN SBS MODİFİYE BİTÜM EMÜLSİYONLU MİCROSURFACİNG KORUYUCU KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ
Talep Edilen Lisans Bölumleri:Organik reaksiyon bilgisine sahip FT-IR,NMR,GPC,DSC,TGA analizlerinin sonuçlarını yorumlayabilen Polimer sentezi ve polimer karakterizasyonu alanında çalışma gerçekleştirmiş ve bu alanda tecrübesi olan
Talep Edilen Yüksek Lisans Çalışma Alanları:Organik reaksiyon bilgisine sahip FT-IR,NMR,GPC,DSC,TGA analizlerinin sonuçlarını yorumlayabilen Polimer sentezi ve polimer karakterizasyonu alanında çalışma gerçekleştirmiş ve bu alanda tecrübesi olan
Talep Edilen Doktora Çalışma Alanları:Organik reaksiyon bilgisine sahip FT-IR,NMR,GPC,D